Het Virtueel bedrijf: een leeromgeving voor de competentiegroei van een ICT-er

Auteur(s): 
Wessel Slot, Directoraat Natuur- en Technische Wetenschappen / Onderwijstechnologisch Expertisecentrum, OUNL
Samenvatting: 

De trend van het aanbrengen van meer competentiegerichtheid in opleidingen is in belangrijke mate ingegeven door de behoefte aan voortdurende afstemming van opleidingen op de vereisten in het beroepenveld. Een van de manieren om competentiegerichtheid vorm te geven, en daarmee de kloof tussen leren en werken te overbruggen, is een combinatie van leren en werken zoals die plaats kan vinden door middel van een Virtueel bedrijf.

Trefwoorden: 
virtueel bedrijf, VirtualBusinessTeams, competentie, competentiekaart, competentiegroei

Doelgroep: