Uitleggen: Micro-didactiek

Auteur(s): 
H.J.A.M. Bodelier, Hogere Technische Avondschool, Algemene Hogeschool Amsterdam, Amsterdam
Samenvatting: 

Het doel van deze sessie is, om meer inzicht te krijgen in de problemen die opleiders kunnen ondervinden bij het uitleggen van lastige onderwerpen uit de informatica en informatiekunde. In het bijzonder zal worden getracht een zo goed mogelijke manier van uitleggen te construeren voor enkele concrete onderwerpen.