NIOC 1997 Den Haag

VIA, de gebruikersgerichtheid vormgegeven

Auteur(s): 
H.P. Zweers, Docent VIA, Sector Informatica, Haagse Hogeschool
Samenvatting: 

In september 1995 startten 33 studenten hun VIA-studie: Vormgeving en Ontwerp van Interactie. In september 1996 volgden 130 studenten in de voetsporen van de pioniers. Zij worden informatici voor wie de gebruiker vertrek- en eindpunt is.
En als die gebruiker het best gediend is met multimediale interactieve interfaces, dan weten zij op dat terrein van wanten. Welke weg volgen zij? En wat is hun eindbestemming?
VIA is een variant op de opleiding Informatica en Informatiekunde van de Sector Informatica aan de Haagse Hogeschool.

CMG in het onderwijs bij drie Hogescholen

Auteur(s): 
ir. J.A. Zwaan, Human Resource Management, CMG
Samenvatting: 

In hechte samenwerking met de (bedrijfs)informatica afdelingen van een drietal Hogescholen heeft CMG in dit cursusjaar drie onderwijsprojecten uitgevoerd. CMG heeft hierbij een onderwijsmodule in het laatste studiejaar verzorgd op het gebied van moderne Object Oriented 4GL ontwikkelomgevingen. Hierbij werd gebruik gemaakt van Rapid Application Development methoden. Na toetsing kregen de geslaagde studenten het vastgestelde aantal studiepunten.

Internettoepassingen in het voortgezet onderwijs: ervaringen uit een pilotproject

Auteur(s): 
G.H. Woerts, Faculteit Toegepaste Onderwijskunde, Universiteit Twente
Samenvatting: 

Er is in Nederland nog betrekkelijk weinig gebruik gemaakt van Internet als onderwijsmiddel in het voortgezet onderwijs. Weinig ervaring met het gebruik van Internet is nog opgedaan in deze sector.

Minimal Instruction in de praktijk

Auteur(s): 
drs. J.H. Wildschut, Directie, Wildschut Opleidingen & Automatisering
Samenvatting: 

Minimal Instruction is een techniek voor het verhogen van de kwaliteit van leerprocessen. De kern van de methode is dat je de kwaliteit van leermiddelen kunt verhogen door die te ontdoen van overtollige informatie. De 'uitvinder' hiervan is John M. Carroll. In opdracht van IBM deed hij onderzoek naar de bruikbaarheid van handleidingen. Hij ontdekte dat door het weglaten van informatie leerprocessen konden worden bekort terwijl het leerrendement steeg. Carroll doet nog steeds onderzoek naar het verbeteren van handleidingen op deze manier.

Internet/Intranet voor opleiding en scholing

Auteur(s): 
B. van de Weerdt, Consultant/trainer nieuwe media, Afd. Accountmanagement en Acquisitie, Stoas
Samenvatting: 

Internet
Het wereldwijde informatie- en communicatienet Internet in combinatie met opleiding en scholing, kan dat wel. Het antwoord daarop is niet eenduidig ja of nee is. Dat komt naar voren uit een recent Amerikaans onderzoek naar de scholing van rekruten. Uit dit onderzoek blijkt dat zwakke studenten met multimedia en internet nog langzamer vooruit komen, dan zonder deze ICT-hulpmiddelen. Snelle studenten daarentegen kwamen des te sneller vooruit. Opmerkelijk is, dat in beide gevallen de daadwerkelijke aanwezigheid van een docent doorslaggevend voor de prestaties was.

LOl Campus op internet: een case history

Auteur(s): 
H. de Vries, Coördinator nieuwe media, Marketing Services, Leidse Onderwijs Instellingen
Samenvatting: 

Op 27 maart 1996 startte de LOI met twee nieuwe initiatieven voor het afstandsonderwijs, de LOI Hogeschool en LOI Campus; de LOI Hogeschool op het internet. Beide vormen een nieuwe variant van een serie HBO-opleidingen in het kader van de Wet Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek. Naast elkaar bestaan nu een traditionele (postale) versie en een digitale (internet) versie van negen HBO-studies: HEAO-BE, HEAO-CE, Marketing, Management, Informatica, Bedrijfsadministratie, Laborant Klinische Neurofysiologie, Accountancy en Vertaler Engels.

Demonstratie van het nieuwste toetsontwikkelsysteem 'Toets'sys'

Auteur(s): 
drs. M.H.M. Vlaskamp, Opleiding & Ontwikkeling, Teelen Kennismanagement
Samenvatting: 

Opleiden binnen een kennisgerichte organisatie
Opleiden is niet meer weg te denken uit het arbeidsproces. Maar opleiden alleen voldoet niet meer. Het management wil weten hoe medewerkers kennis tot zich nemen en deze toepassen op de werkplek. Er is sprake van een verschuiving van productgerichte naar kennisgerichte organisaties. Mede door deze verschuiving neemt de belangstelling voor het toetsen van de kennis van medewerkers toe. Het toetsen van kennis zal steeds meer voorafgaand aan een opleiding en tijdens het werk plaatsvinden.

ITIL, de beheermethodiek

Auteur(s): 
drs. R.E. Visser, Field Manager, Education & Development, Pink Elephant
Samenvatting: 

Beheer en exploitatie van informatietechnologie (IT) is een betrekkelijk jong vakgebied. Binnen de reguliere informatica opleidingen is hier pas recent meer aandacht voor gekomen. Dit heeft tot gevolg gehad dat de methodiek ontwikkeling in dit vakgebied grotendeels buiten de universitaire wereld tot stand is gekomen. In Nederland en tal van andere landen heeft zich met name ITIL als de facto standaard voor IT beheer ontwikkeld.

Informatica en recht, een verstandshuwelijk?

Auteur(s): 
mr. A. van de Vijver, Docent informaticarecht, School voor Communicatiesystemen, Hogeschool van Utrecht
Samenvatting: 

Het juridisch systeem en de informatica laten zich, op het oog moeilijk combineren. Het juridisch systeem is log en statisch en loopt per definitie achter de maatschappelijk ontwikkelingen aan, terwijl de informatica mede verantwoordelijk is voor de huidige snelle maatschappelijke ontwikkelingen. Toch zullen juristen en informatici elkaar moeten gaan begrijpen.

Infocus-2000: (h)erkenbaarheid van de strekking van Informatica-opleidingen in de markt

Auteur(s): 
ing. Th. Veltman RI MC, BIZZO, adviesbureau op gebied van organisatie & informatie
Samenvatting: 

NGI en VRI hebben enige tijd geleden opdracht gegeven aan de taakgroep INFOCUS-2000 om een herkenbaar profiel te ontwikkelen voor de informaticus. Dat profiel dient bruikbaar te zijn als een herkenbaar referentiekader voor 'het vak' waarmee de deskundigheid van een individu kan worden getypeerd enerzijds en waarmee het opleidingsaanbod kan worden getypeerd anderzijds. De taakgroep heeft enige tijd geleden gerapporteerd. NGI (COMBO) en VRI zijn inmiddels bezig om op basis daarvan instrumenten te ontwikkelen voor het stimuleren van beroepsontwikkeling aan de individuen in de vereniging.

Pagina's

Subscribe to RSS - NIOC 1997 Den Haag