NIOC 1997 Den Haag

Marketing voor informatici

Auteur(s): 
drs. C. Reincke, CC - Ontwerp en organisatie van cursussen en conferenties
Samenvatting: 

In en verkoopfuncties ontmoeten elkaar op een steeds hoger "know-how-"niveau. Klanten stellen steeds hogere eisen aan systeem-, software- en dienstenspecificaties, service en after-sales. Klanten worden "co-producers". De onderscheiding tussen de klassieke verkoop ("sales") en de eigentijdse marketing wordt steeds vager. Marketing en sales groeien naar elkaar toe in één functionele eenheid: relationele business-to-business marketing met strategische, commerciële en communicatieve componenten. Tegelijkertijd wordt de marketingfunctie meer en meer geïntegreerd in de organisatie.

Communicatie en Informatie Modellering met DEMO

Auteur(s): 
dr. V.E. van Reijswoud, Universitair docent, Vakgroep Informatiesystemen, Faculteit TWI, Technische Universiteit Delft
Samenvatting: 

Het modelleren van een organisatie met behulp van de DEMO (Dynamic Essential Modelling of Organizations) methode staat gelijk aan het in kaart brengen van de essentie van deze organisatie. Binnen deze benadering wordt de organisatie als een communicerend en informatieproducerend netwerk van actoren en transacties beschouwd.

Zes verschillende typen toepassingen van Informatie- en Communicatietechniek in de context van het Onderwijs

Auteur(s): 
ec.drs. A.J. van Reeken, Universitair Hoofddocent Informatiemanagement, Universiteit Maastricht
Samenvatting: 

Eerder onderzoek (Van Reeken, 1995 en 1996) bracht zes verschillende typen toepassingen van Informatie- en Communicatietechniek (ICT) aan het licht. Deze zijn: automatiseren, informatiseren, concurreren, transformeren, anticiperen en ondernemen. Hoewel deze zes theoretische typen verschillende doelstellingen, organisatorische consequenties, baten en risico's hebben, zullen toepassingen in de praktijk karakteristieken vertonen van een of meer van deze zes typen.

Informatiemanagement als nieuw en belangrijk onderwerp in het huidige bedrijfseconomische curriculum

Auteur(s): 
ec.drs. A.J. van Reeken, Universitair Hoofddocent Informatiemanagement, Universiteit Maastricht
Samenvatting: 

Informatiemanagement wordt meestal gedefinieerd als het management van de informatiefunctie in organisaties. Management kan nader worden onderverdeeld in planning, inrichting en beheersing. Informatiemanagement kan aldus worden gezien als een complement van functies als Personeels- en Financieel Management. De toepassing van Informatie- en Communicatietechniek (ICT) in de huidige organisaties heeft een situatie opgeleverd waarin planning, inrichting en beheersing van de informatiefunctie gewenst zijn met het oog op een economisch gebruik van middelen en de voortdurende concurrentie.

Open Universiteit: Begeleid studeren op afstand; voorbeeld van een groepsbijeenkomst

Auteur(s): 
drs. H.J. Pootjes, Studiebegeleider, Faculteit NTW, Open Universiteit
Samenvatting: 

Doelgroep van de workshop:
Alle geïnteresseerden in materiaal en werkwijze van de Open Universiteit en iedereen die zich de eerste beginselen van procesmodellering wil eigen maken.
De Open Universiteit kent voor beginnende studenten Informatica een zg. Kennismakingstraject bestaande uit twee cursussen van ieder 3 studiepunten. De titels van deze cursussen luiden: Oriëntatie op informatica en Beginselen van informatica.

Technology Push vanuit de Universiteit naar het Bedrijfsleven

Auteur(s): 
prof.dr. M.J. Plasmeijer, Hoogleraar, Faculteit Wiskunde & Informatica, Katholieke Universiteit Nijmegen
Samenvatting: 

Professor Plasmeijer is in 1994 aan de Katholieke Universiteit Nijmegen benoemd tot bijzonder hoogleraar op het gebied van de Declaratieve Systemen. In het kader van zijn leerstoel richt hij zich met name op de overdracht van kennis tussen de onderzoekers aan de KUN en het bedrijfsleven ter bevordering van het gebruik van Functionele Programmeertalen in de dagelijkse industriële programmeerpraktijk. Hij is tevens betrokken bij een recent opgericht softwarebedrijf (HILT - High Level Software Tools) dat tot doel heeft deze kennistransfer te ondersteunen.

Open leren: een haalbare kaart?

Auteur(s): 
drs. C.M. Plomp, Accountmanagement en Acquisitie, Accountmanager BVE, Stoas
Samenvatting: 

Achtergrond
Kennis en vaardigheden verouderen snel in onze samenleving. Onderwijs en (toekomstige) werkgevers zoeken naar leerwijzen die ervoor zorgen dat deelnemers aan onze maatschappij kunnen bijblijven bij, ook nu nog onbekende, ontwikkelingen. Leren leren, lerende organisaties, permanent leren en ontwikkelen zijn begrippen die regelmatig in publicaties naar voren komen. Wat daarbij centraal staat, is dat de lerende zelf een actieve en verantwoordelijke rol speelt.
(On)mogelijke opgave?

Games als werkvorm bij onderwijs

Auteur(s): 
drs. L.M.C. Peters, Pink Elephant, Education & Development BV
Samenvatting: 

Spelen zijn zo oud als de mensheid zelf. De stamrituelen uit de oudheid, de hoofse spelen uit de Middeleeuwen en de kinderspelletjes uit onze jeugd, het zijn allemaal voorbeelden van spelen waarin we oefenen met allerlei regels en gebruiken. Als hulpmiddel voor onderwijs en training heeft spelsimulatie een grote vlucht genomen. Vooral in beleids·, organisatie- en managementcursussen worden 'management games' meer en meer ingezet. Spelsimulaties worden door Pink Elephant Education & Development bv nu ook ingezet in (organisatie-)veranderingstrajecten.

Van tekst naar hypertext ...

Auteur(s): 
R. van Pelt, School voor Communicatiesystemen, Hogeschool van Utrecht
Samenvatting: 

Op dit moment proberen vertegenwoordigers van de Gutenberg-generatie studenten op te leiden die de Nintendo-generatie representeren. Studenten schrikken terug voor het lezen van een fors artikel, gewend als ze langzamerhand zijn aan zappen en aan de snelle afwisseling van beeld en geluid in diverse multimedia-systemen.

Informatiebeveiliging: de markt vraagt, maar het onderwijs blijft achter

Auteur(s): 
dr.ir. P.L. Overbeek, Manager, KPMG EDP Auditors
Samenvatting: 

Het bedrijfsleven is steeds afhankelijker van informatie en informatiesystemen en derhalve ook van een goede beveiliging van informatie en systemen. Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat het slecht gesteld is met informatiebeveiliging in Nederland. De vraag is nu of een gebrek aan kennis en vaardigheden hieraan ten grondslag ligt. Daarom is in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken dit onderzoek uitgevoerd naar de opleidingsbehoeften van het Nederlandse bedrijfsleven en het opleidingsaanbod op het gebied van informatiebeveiliging.

Pagina's

Subscribe to RSS - NIOC 1997 Den Haag