NIOC 1997 Den Haag

Action Learning; een nieuwe onderwijsvorm?

Auteur(s): 
drs.ing. J. van der Velden, Hoofd externe projecten, Faculteit Economie & Management, Rijkshogeschool IJsselland
Samenvatting: 

Aansluiting van HBO's met bedrijfsleven van steeds groter belang.
Het bedrijfsleven investeert relatief veel geld in reguliere deeltijdopleidingen en heeft niet direct zicht op de verworven kennis en ervaring van zijn medewerkers.
Conclusie: Er is een vraag naar korte gespecialiseerde opleidingen, gericht op directe toepasbaarheid in de praktijk.
Doelstelling: Zelfstandige studenten af te leveren, die gewend zijn aan projectmatig werken en die gespecialiseerd zijn in beheer & exploitatie en grote affiniteit hebben met de praktijk.

IAD - het evolutionair ontwikkelen van informatiesystemen

Auteur(s): 
ing. R.J.H. Tolido, Manager, Skill Centre Tools, Cap Volmac
Samenvatting: 

Hyperconcurrentie, globalisering, regulering, Internet: anno 1997 is er nauwelijks meer een organisatie te vinden die zich niet in het brandpunt van frequente, verstrekkende veranderingen bevindt. Arme informaticus. Terwijl hij halsbrekende toeren uithaalt om het jaar 2000 zonder kleerscheuren door te komen (over de Euro denkt hij liever nog even niet na) stellen zijn opdrachtgevers tot dusver ongekende eisen op het gebied van flexibiliteit, productiviteit en effectiviteit.

Opleiden is uit. Kennismanagement is in.

Auteur(s): 
ing. J.J.M.F. Teelen RI, Directeur, Afdeling Advies, Teelen Kennismanagement
Samenvatting: 

Succesvol zijn in zaken wordt, als we ons even beperken tot bijvoorbeeld het doorvoeren van innovaties en technologie-gebruik, steeds meer het leveren van een prestatie op de evenwichtsbalk met als belangrijke destabiliserende factor de vraag: "Wánneer moet ik wélke innovatie doorvoeren?". Kosten worden in feite daardoor ondergeschikt aan de timing waarmee een investering gedaan wordt; te vroeg zijn of te laat, wordt kostbaarder dan de investering zelf.

Java: De programmeertaal voor het informatica-onderwijs

Auteur(s): 
J.W.M. Stroet, Instituut ICT, Hogeschool Enschede
Samenvatting: 

In de vorm van een lezing wil ik aandacht besteden aan:
. Java als programmeertaal om platformonafhankelijke software te schrijven
. Java als internet programmeertaal
. De essenties van de OO programmeertaal Java a.d.h.v. een aantal voorbeelden:
1. classes en objecten
2. inheritance en interfaces
3. threads
4. exceptions
5. applets vs. applicatie
. Waarom is Java geschikt als taal in het initiële programmeeronderwijs: een pure OO programmeertaal, zonder pointerproblematiek.

De educatieve kracht van het Internet

Auteur(s): 
drs. J.N.W. Straathof, Directeur, Chan Consultancy
Samenvatting: 

In deze voordracht wordt ingegaan op een drietal vragen:
1. Wat is het internet en welke gevolgen heeft dit nieuwe medium voor onze samenleving?
2. Welke educatieve toepassingen biedt het internet?
3. Welke innovaties creëert het internet voor het beroepsonderwijs en voor bedrijfsopleidingen?
1. Het Internet

Het HOI: Enabler voor voortdurende vernieuwing van het IT onderwijs in het economisch HBO

Auteur(s): 
dr. R.J. Stol, Voorzitter stuurgroep, HEO Overleg Informatica (HOI)
Samenvatting: 

Het HEO Overleg Informatica (HOI) is een samenwerkingsverband van alle docenten informatica in het hoger economisch onderwijs (HEO) in Nederland. Het doel is om in de verschillende opleidingen ICT te integreren.

Betrouwbaar toetsen met en via Internet

Auteur(s): 
M. Stitselaar, Telematica medewerker, Stichting EXIN
Samenvatting: 

Stichting EXIN is hèt nationaal exameninstituut voor informatica. EXIN is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en onderhouden van de praktijkgerichte IT standaarden AMBI, PDl en ITIL. EXIN Bedrijfsgerichte Toetsing ontwikkelt toetstrajecten op maat voor verschillende opdrachtgevers. De EXIN examens zijn erkend en worden afgenomen onder toezicht van de Examenkamer.

Interactieve studieomgevingen gaan draadloze toekomst tegemoet

Auteur(s): 
E.W. Sprenger, Commercieel directeur, No Wires Needed BV
Samenvatting: 

Onderwerpen
- Company Profile No Wires Needed BV (NWN)
- Wat zijn draadloze netwerken en waar worden deze toegepast.
- Toepassingen binnen onderwijs: ICT Enschede
Company Profile No Wires Needed b.v.

BIT Incorporated 2: Student companies learn by doing

Auteur(s): 
dr.ir. T.A.M. Spil, Onderwijskundige Bedrijfsinformatietechnologie, Faculteit Informatica, Universiteit Twente
Samenvatting: 

Business Information Technology (BIT), a relatively new study at the University of Twente in the Netherlands, started this year with the fourth crop of students. In the first term of the third year, BIT inc. 2 is presented to the students. The project is the final one in a series of seven projects that are performed in each term of the curriculum. The students form a 15-person company that has to perform assignments on five different areas. The term starts with a selection procedure in which the students apply for the company.

Winproof-Player, examensoftware onder Windows

Auteur(s): 
R. Smit, Logistiek manager, Afdeling Logistiek, Stichting EXIN
Samenvatting: 

MasterTools voor Windows is een totaal pakket van software ontwikkelt door EXIN voor het samenstellen en het afnemen van examens. MasterTools bestaat uit de Winbase, een computergestuurde databank voor examenvragen waarin examenmakers hun vragen rechtstreeks kunnen ontwikkelen en Winproof, de interface die de examenkandidaat voor zich krijgt. Deze interface wordt u tijdens onze presentatie op het NIOC congres gepresenteerd.

Pagina's

Subscribe to RSS - NIOC 1997 Den Haag