Internettoepassingen in het voortgezet onderwijs: ervaringen uit een pilotproject

Auteur(s): 
G.H. Woerts, Faculteit Toegepaste Onderwijskunde, Universiteit Twente
Samenvatting: 

Er is in Nederland nog betrekkelijk weinig gebruik gemaakt van Internet als onderwijsmiddel in het voortgezet onderwijs. Weinig ervaring met het gebruik van Internet is nog opgedaan in deze sector.
In het project "Nederland en de Elektronische Snelweg", een project van PTT-Telecom en het Bureau Externe Betrekkingen en Voorlichting van de Universiteit Twente, zijn diverse praktische ervaringen opgedaan. In dit project hebben gedurende twee jaar twee scholen voortgezet onderwijs over een ISDN-Internetaansluiting kunnen beschikken. Doel van het project was om de belangstelling van leerlingen voor telematica-techniek te stimuleren. Voor de docenten bood het een kans de toepassingsmogelijkheden van Internet te verkennen. Dit onder begeleiding van studenten van de Faculteit Toegepaste Onderwijskunde van de Universiteit Twente.
In deze lezing wordt ingegaan op de samenwerking met de docenten, de lesproducten die ontwikkeld zijn voor diverse vakken en de ervaringen met leerlingen die hebben gewerkt met Internet in de klas. Internettoepassingen zijn onder andere ontwikkeld voor de vakken Economie I, Duits, Engels, Maatschappijleer, Biologie, Scheikunde en andere vakken. Gebleken is onder andere dat het gebruik van Internet in de klas diverse positieve effecten had op leerlingen.
Uit de pilotfasen bleek dat er zeker mogelijkheden zijn voor gebruik van Internet in de klas. De effecten op leerlingen lijken positief. De toekomstige "Elektronische snelweg" lijkt een bruikbaar instrument om op verschillende plaatsen en op verschillende wijzen ingezet te worden in de school. Niet ter vervanging van de docent, maar als deel van de werkwijze van docent. De sleutel tot deze ontwikkeling lijkt echter de docent zelf die 'maatwerk' moet gaan leveren in het vormgeven van didactische werkwijzen met een nieuw medium. Dit vraagt om een stukje nieuwe professionalisering in de vorm van bijscholing, het leggen van contacten met anderen (experts, collega's), initiatiefnemend en anticiperend op de komende veranderingen in de onderwijswereld.

Doelgroep: