NIOC 1997 Den Haag

Multimedia: nut en noodzaak bij bedrijfsopleidingen?

Auteur(s): 
L.J. Kamphuis, Afdeling Training & Development Nederland, ABN AMRO Bank
Samenvatting: 

Verslag van een onderzoek naar de toegevoegde waarde van multimedia ten opzichte van bestaande opleidingen.
Aanleiding
Het Leren en Opleiden van mensen in het Nederlands Bankbedrijf neemt een steeds belangrijker plaats in.
Door de voortdurende en zich sneller opvolgende veranderingen als gevolg van de internationalisering en de individualisering van de maatschappij ontstaan voortdurend nieuwe kansen en bedreigingen voor ondernemingen.

Het project ICE+. Storingzoeken met behulp van multimedia

Auteur(s): 
drs. E. Jutten, Afdeling Onderzoek & Technologie, CINOP
Samenvatting: 

Storingzoeken komt in verschillende technische sectoren voor. Een automonteur zoekt naar de oorzaak van een slecht lopende motor. Een liftmonteur pluist de elektriciteitskast na van een lift. En een servicemonteur probeert in no-time de vriesinstallatie van een visfabriek te repareren.

Twee stappen vooruit, één opzij, één achterwaarts

Auteur(s): 
D. Ikkersheim, Voorzitter, Vereniging voor informatiekunde / informatica en informatietechnologie in onderwijs
Samenvatting: 

Sinds de invoering van computers in het voortgezet onderwijs, 1988 NIVO-project, is er een nieuw soort dans ontstaan die zich beweegt tussen een quick quick slowen twee stappen vooruit, één opzij, één achterwaarts.

Van algoritme naar Visual Basic code met PSD & Code

Auteur(s): 
ir. M.P.A.J. de Hoogh, Docent Informatica, Faculteit v/h Industrieel Ontwerpen, Technische Universiteit Delft
Samenvatting: 

Sinds een aantal jaren verzorg ik het Visual Basic practicum aan eerstejaars studenten Industrieel Ontwerpen. Deze omvatte 5 oefeningen van elk 4 uur waarin de studenten in paren samenwerken. De eerste oefening bestond uit het maken van een kennismakingsoefening waarin met name de visuele aspecten van Visual Basic aan bod kwamen. In de overige oefeningen werkten ze aan één eindopdracht.

Schets van één Landelijk Educatief Onderwijs Netwerk

Auteur(s): 
drs. P.G. Hogenbirk, Sectormanager PRINT/VO, CPS
Samenvatting: 

In november 1996 heeft de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen mevrouw Netelenbos, CPS de opdracht gegeven te onderzoeken hoe een nationaal onderwijsnetwerk eruit zou moeten zien (de "redactiefunctie") en welke weg moet worden gevolgd om zo'n nationaal onderwijsnetwerk te realiseren. Het APS heeft een soortgelijke opdracht voor het basisonderwijs. In de aanpak van het onderzoek wordt door onderlinge afstemming en samenwerking gestreefd naar optimale synergie tussen beide onderwijsniveaus in de uiteindelijke beschrijving van het netwerk.

Educatieve software on-line

Auteur(s): 
A. van der Hoeft, Afdeling Onderzoek en Multimedia, CINOP
Samenvatting: 

Communiceren via internet is onderhevig aan beperkingen. Hoe beter we die beperkingen kennen, des te beter is internet inzetbaar in onderwijs en training. In deze discussiebijeenkomst komt aan de orde wat de mogelijkheden en beperkingen zijn van het gebruiken van educatieve software via internet.

Practicumondersteuning en Teleleren op basis van audiovisuele schermopnamen

Auteur(s): 
drs. R.J.M. Hartog, Docent, Vakgroep Informatica, Landbouw Universiteit
Samenvatting: 

Inleiding
Sinds enkele jaren hebben wij ervaring opgedaan met het gebruik van audiovisuele schermopnamen. Deze opnamen zijn gemaakt m.b.v. Lotus Screencam™. In het navolgende zullen we van filmpjes spreken.
Beschrijving van de huidige situatie in het practicum

Teleleren bij TAS Informatica BV

Auteur(s): 
ing. W. van Hamersveld, Manager projecten, TAS Informatica BV
Samenvatting: 

TAS Informatica BV is een softwarehuis gevestigd te Baarn met een omvang van 750 medewerkers. Het bedrijf detacheert IT-medewerkers en voert projecten uit voor grote organisaties binnen Nederland, zoals banken, verzekeringen en ministeries. Deze organisaties zijn gevestigd verspreid over heel Nederland. De IT-branche verandert snel. Dit betekent dat IT-medewerkers voortdurend opgeleid moeten worden om deze ontwikkelingen bij te houden.

Het computerlokaal op Windows 95 en/of Internet

Auteur(s): 
ing. W. Haans, Docent/Consultant, PTH-Contract, Fontys
Samenvatting: 

Actuele ontwikkelingen in de informatietechnologie die hun intrede doen in een "computerlokaal" zijn Windows 95 en internet. Beide maken het er voor de systeembeheerder niet gemakkelijker op.

Kennis maken met Neurale Netwerken

Auteur(s): 
drs. R.N. Ferro, Docent, Unit Commercieel Technische Bedrijfskunde, Hogeschool Enschede
Samenvatting: 

Inleiding
Er wordt een begin gemaakt met het onderwijs in Neurale Netwerken. Aan de hand van een syllabus doceren we economische toepassingen van neurale netwerken voor o.m. het hoger economisch onderwijs.
Leerdoel
. Een neuraal netwerk kunnen trainen met behulp van het programma Neuraldesk.
. Het kunnen na bouwen van een neuraal netwerk in Excel.
. Het kunnen opvragen en de invloed nagaan van de gewichtsfactoren.
Doelgroep
Iedere geïnteresseerde in neurale netwerken met een accent op de economische toepassingen.
Voorkennis

Pagina's

Subscribe to RSS - NIOC 1997 Den Haag