Internet/Intranet voor opleiding en scholing

Auteur(s): 
B. van de Weerdt, Consultant/trainer nieuwe media, Afd. Accountmanagement en Acquisitie, Stoas
Samenvatting: 

Internet
Het wereldwijde informatie- en communicatienet Internet in combinatie met opleiding en scholing, kan dat wel. Het antwoord daarop is niet eenduidig ja of nee is. Dat komt naar voren uit een recent Amerikaans onderzoek naar de scholing van rekruten. Uit dit onderzoek blijkt dat zwakke studenten met multimedia en internet nog langzamer vooruit komen, dan zonder deze ICT-hulpmiddelen. Snelle studenten daarentegen kwamen des te sneller vooruit. Opmerkelijk is, dat in beide gevallen de daadwerkelijke aanwezigheid van een docent doorslaggevend voor de prestaties was.
De inzet van nieuwe technologie kan, onder bepaalde omstandigheden, een besparing opleveren in opleidings- en studiekosten. Juist in situaties waarin vaardigheden getraind moeten worden. Internet of een intranet kunnen een schat bieden aan goede foto's en videomateriaal. Het gebruik van goed illustratiemateriaal bevordert begrip en inzicht, waardoor de studieduur vaak korter kan. Uit eigen ervaring met bedrijfsopleidingen waarvoor Stoas multimediamateriaal heeft gemaakt, blijkt dat opdrachtgevers een effici├źntiewinst van 25% kunnen behalen.
Intranet
Intranet is niets meer dan een afgeschermd stuk van het Internet; een technologische ontwikkeling. Het zijn de extra mogelijkheden die door die technologische ontwikkeling ontstaan, die een overweging tot ontwikkeling van een intranet volledig rechtvaardigen. Een intranet kan als onderdeel van het eigen, bestaande netwerk functioneren, maar ook op delen van het Internet. U kunt in principe al beginnen met een intranet als de Internetsoftware beschikbaar is. In principe, want het maken van afspraken over de indeling van de schijfruimte en het bepalen wie toegang krijgt tot welke delen is lastig en moet u niet onderschatten. Nog een stap verder is de installatie van een intranetserverprogramma waarmee meerdere gebruikers documenten tegelijkertijd kunnen benaderen.
Functies van een intranet
De extra mogelijkheden zetten 'de deuren pas echt ver open'. Het begint er al aardig op te lijken dat zeer veel mogelijk is. En dat zonder extreme kosten. Een van de grootste voordelen voor bedrijfsopleidingen via een intranet is wel het feit dat deskundigen alle informatie centraal kunnen beheren. Dit maakt het beheren van licenties, updates maar ook het bewaken van inhoud en huisstijl zeer eenvoudig en voor de gebruikers betrouwbaar.
Inleiding met demonstratie
De inleiding "internet en intranet voor opleiding en scholing' gaat uitgebreid in op zowel de opleidingsinhoudelijke als ook de opleidingsorganisatorische zaken waarbij internet/intranet een rol kan spelen. Toetsen op afstand, tutorials, courseware zijn een paar van de onderwerpen die met voorbeelden ondersteund aan de orde zullen komen.

Doelgroep: