VO

Informatica en Nederlands in het voortgezet onderwijs: Lessen algoritmische taalbeschouwing (de Taalkist) en lezen voor de lijst (de Literaire Databaas)

Auteur(s): 
J.C. Lepeltak, SLO, Instituut voor Leerplanontwikkeling, Enschede
Samenvatting: 

In het SLO/PRINT-project Informatica en Nederlands VOII wordt gewerkt aan de ontwikkeling van lesmateriaal (zowel programmatuur als gedrukt materiaal) voor het vak Nederlands in de bovenbouw van HAVO en VWO.

Kwaliteitsaspecten van de organisatie van de informatisering

Auteur(s): 
A.G. Hengeveld, BDO CampsObers, Den Haag
Samenvatting: 

Administratieve organisatie, informatieverzorging, bestuurlijke danwel management informatie zijn voorbeelden van vakgebieden die momenteel nogal in beweging zijn. Optimalisering ervan speelt in veel organisaties tegenwoordig, vaak vanwege verschillende redenen en rol.

Computerjournaal en SLO-lijn

Auteur(s): 
J.C. Lepeltak, SLO, Instituut voor Leerplanontwikkeling, Enschede
H.A. Zeelenberg-Meuleman, SLO, Instituut voor Leerplanontwikkeling, Enschede
Samenvatting: 

Computerjournaal is een multimediaal pakket voor het voortgezet onderwijs met de volgende doelstelling: door middel van kant-en-klaar lesmateriaal het gebruik van en reflectie op informatietechnologie in diverse leergebieden stimuleren. Leerlingen en docenten kunnen via SLO-Lijn een educatief bulletinboardsysteem communiceren, software downloaden en informatie verkrijgen over diverse onderwerpen.

INFORTISSIMO, de doorsnede van informatica en muziek

Auteur(s): 
J. Hausmans, SLO, Instituut voor Leerplanontwikkeling, Enschede
P.A. Jansen, SLO, Instituut voor Leerplanontwikkeling, Enschede
Samenvatting: 

De afgelopen drie schooljaren heeft het Landelijk Ondersteunings Instituut voor de Kunstzinnige Vorming (LOKV) in Utrecht samen met de SLO gewerkt in een project 'werken met de computer in de muziekles in het voortgezet onderwijs'. Samen met een viertal scholen voor voortgezet onderwijs is lesmateriaal ontwikkeld. Dit lesmateriaal verschijnt binnenkort in een ideeënboek met experimenteel lesmateriaal.

School Informatie Service Centrum

Auteur(s): 
M.M. van der Laan, Technologie Centrum Limburg, Heerlen
Chr. Leenders, Hogeschool Katholieke Leergangen, Sittard
Marcel van Kan, Telematica International B.V., Nederweert
Peter Dieteren, Kennistransfer, Hogeschool Katholieke Leergangen, Sittard
Samenvatting: 

In 1991 is Technologie Centrum Limburg gestart met het project 'School Informatie Service Centrum' (SISC).
Doel van het project is het realiseren van een elektronische dienst (via een videotexsysteem) voor in eerste instantie het Algemeen Voortgezet Onderwijs/LBO en het basisonderwijs. Het SISC is een instrument dat ingezet kan worden in de alledaagse school- en onderwijspraktijk, en wel als een communicatie- en informatiesysteem.

De Nederlandse Informatica Olympiade

Auteur(s): 
M.J.M. Kock, SLO, Instituut voor Leerplanontwikkeling, Enschede
Samenvatting: 

Dit jaar wordt voor de derde keer de Nederlandse Informatica Olympiade (NIO) georganiseerd. Het is een wedstrijd voor middelbare scholieren in het oplossen van algoritmische problemen met behulp van een zelf geschreven programma. SLO en PRINT hebben een Lesbrief ter voorbereiding op de eerste ronde ontwikkeld waarmee leerlingen, ook zonder voorkennis van programmeren, zich kunnen voorbereiden op de eerste ronde. In de tweede ronde, die op Universiteiten en Hogescholen wordt gehouden, moeten leerlingen enkele pittige opgaven oplossen.

Creatief computeren

Auteur(s): 
R. Aarbodem, KunstCAD, Den Haag
B. Timroff, KunstCAD, Den Haag
J. van der Aart, KunstCAD, Den Haag
Samenvatting: 

Integreren van creatieve softwarepakketten in:
- DeskTop Publishing: vanaf beginstadium tot eindproduct zoals brochure (DTP) met foto's (digitale fotoverwerking) en illustraties (tekenpakket)
- DeskTop Video: koppeling tussen video en computer: werken naar eindproduct (videofilm) waarin de computer in beeld en geluid heeft ingegrepen
- Sound & Midi: opname geluiden met 'sound-digitizer'. Met behulp van MIDI-keyboard, gitaar of stem en softwarebewerking (sequencer programma's) wordt toegewerkt naar een eindproduct (song).

Leerlijn Informatiekunde, de basis voor vervolgonderwijs Informatica

Auteur(s): 
M. Bollen, Scholengemeenschap Broklede, Breukelen
C.K.M. Crutzen, Open universiteit, Heerlen / Stichting Vrouwen en Informatica
Samenvatting: 

Voor het vak informatiekunde in de basisvorming zijn kerndoelen samengesteld. Deze kerndoelen geven alleen aan welk eind niveau leerlingen aan het eind van de basisvorming bereikt dienen te hebben. Noodzakelijk is de ontwikkeling van een begrippenkader voor dit vak waarmee deze kerndoelen bereikt kunnen worden. In deze sessie wordt hiertoe door middel van een presentatie en door samenspraak een aanzet gegeven.

Studenten en leerlingen op de voet gevolgd

Auteur(s): 
G. Boekestein, Technische Universiteit Eindhoven, Eindhoven
Samenvatting: 

Studieresultaten van leerlingen in het secundair- en van studenten in het hoger onderwijs kunnen verwerkt worden door middel van de computerprogramma's PUNTBOEK, KLASBOEK en STUDIEBOEK. In het eerste geval voert een docent testgegevens in en berekent rapportcijfers, die geëxporteerd worden naar de geautomatiseerde schooladministratie. Het tweede programma importeert testresultaten uit de centrale studentenadministratie en zo beschikt de studie-adviseur/-decaan over alle relevante gegevens van studenten.

Uitleggen: Micro-didactiek

Auteur(s): 
H.J.A.M. Bodelier, Hogere Technische Avondschool, Algemene Hogeschool Amsterdam, Amsterdam
Samenvatting: 

Het doel van deze sessie is, om meer inzicht te krijgen in de problemen die opleiders kunnen ondervinden bij het uitleggen van lastige onderwerpen uit de informatica en informatiekunde. In het bijzonder zal worden getracht een zo goed mogelijke manier van uitleggen te construeren voor enkele concrete onderwerpen.

Pagina's

Subscribe to RSS - VO