VO

iPad VO-school

Auteur(s): 
Herman Rigter, Directeur ICT, Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm
Trefwoorden: 
onderwijsontwikkeling, een-op-een-devices, laptops, iPads, content ontwikkeling
Samenvatting: 

Al meerdere jaren wordt op de Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm (AT‐scholen) in Hilversum onderwijsontwikkeling vorm gegeven met behulp van de inzet van laptops en iPads. Op een aantal scholen hebben zelfs alle leerlingen al jaren de beschikking over een eigen device. Tijdens de presentatie ging Rigter, directeur ICT van deze scholen en adviseur bij VO‐content.nl, in op zaken die van belang zijn bij het succesvol invoeren van één‐op‐één‐devices op een school. Contentontwikkeling speelt daarbij een belangrijke rol. De AT‐scholen besteden hier veel aandacht aan.

Ed-computer

Auteur(s): 
Paul Topf Aguiar de Medeiros, leerling Christelijk Gymnasium Utrecht
Trefwoorden: 
Ultieme Onderwijscomputer, innovatie, onderwijs van morgen
Samenvatting: 

In de presentatie nam Paul de Medeiros zijn toehoorders mee in zijn zoektocht naar de ultieme onderwijscomputer. In 2012 is hij samen met 2 medeleerlingen van het Christelijk Gymnasium Utrecht begonnen aan deze zoektocht. Al snel kwam het drietal erachter dat deze computer nog niet bestaat. In de maanden daarop hebben zij een concept uitgewerkt en met de ondersteuning van Kennisnet een prototype gebouwd. Nu hebben zij een gedetailleerd en uitgebreid beschreven product waarmee ze graag willen aantonen dat er andere mogelijkheden zijn dan de conventionele laptops en tablets.

Opleiding tot docent

Auteur(s): 
Eelco Dijkstra, cursusleider nascholing ICT / docent Informatica
Trefwoorden: 
KNAW-advies, docentenopleiding, schaarste ICT-docenten
Samenvatting: 

Een van de belangrijke aanbevelingen van het KNAW‐adviesrapport Digitale Geletterdheid is de noodzaak om te komen tot een nieuwe opleiding voor docenten Informatica. Nieuwe informaticadocenten moeten inzicht verwerven in de essentiële ICT‐vaardigheden, kennis en attituden voor leerlingen die in de 21ste eeuw leven, en leren en werken. Daarnaast is een conceptuele kijk op de ontwikkelingen en de toekomst van ICT en het onderwijs van groot belang.

PHP Tutor System

Auteur(s): 
Gerrie van Leeuwen, docent Informatica, voortgezet onderwijs
Trefwoorden: 
leren programmeren, Intelligent Tutor System, PHP
Samenvatting: 

Learning to program is difficult for novice programmers. Human tutoring often helps, but is time consuming and not always available. An Intelligent Tutoring System (ITS) may be of help here. An ITS involves selecting a problem‐solving interface, designing a cognitive model for solving problems in that environment and building instruction around the productions in that model. The current research gives recommendations for the cognitive model and the instruction of an ITS for the programming language PHP.

Informatica VO

Auteur(s): 
prof. Bert de Brock, professor, Rijksuniversiteit Groningen / lid adviescommissie Digitale Geletterdheid KNAW
Trefwoorden: 
docenten informatica, ontwikkelingen informatica in het VO
Samenvatting: 

Het adviesrapport Digitale Geletterdheid aangeboden door de KNAW aan de directeur‐generaal van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen roept op tot het opleiden van een nieuwe generatie ICT‐docenten. Deze nieuwe generatie draagt digitale geletterdheid zo fundamenteel in zich, dat zij daardoor de rol van initiatoren van de innovatie in het onderwijs kunnen vervullen.

EOR-platform VO

Auteur(s): 
Armand Lejeune, docent informatica / staatsexaminator informatica, Valuascollege / hoofdredacteur, Pictio
Trefwoorden: 
Informatica in het VO, praktijkcases, ICT-beroep
Samenvatting: 

Het is een open deur te stellen dat ICT een belangrijke rol speelt in de maatschappij. In het keuzevak Informatica in het voortgezet onderwijs komt deze rol nog onvoldoende uit de verf. Om leerlingen te enthousiasmeren voor het ICT‐beroep en hen een realistisch beeld van het vak Informatica te geven, zijn er in samenwerking met de ICT‐beroepsgroep en de ICT‐bedrijfstak praktijkcases ontwikkeld. Lesmateriaal en verdere dienstverlening staan de docent ter beschikking om de kloof met de praktijk te overbruggen.

E-studieboeken

Auteur(s): 
Martijn Luijks, uitgever, Thieme Meulenhoff
Trefwoorden: 
tablets, personal device, learning analytics, gamification, social
Samenvatting: 

Leer mee met 7000 leerlingen op 56 pilot‐scholen die dagelijks met een tablet of laptop in plaats van met boeken naar school gaan. De uitdaging ligt in de vraag: hoe verbinden we het digitaal uitleveren van studieboeken aan de ontwikkeling van nieuwe leerfunctionaliteiten in domeinen als social/samenwerking, gamification, intelligentie, interactie en augmented reality?

Digitale geletterdheid

Auteur(s): 
Jan Karel Lenstra, Centrum Wiskunde & Informatica, Amsterdam
Trefwoorden: 
computational thinking, digitale geletterdheid, voortgezet onderwijs
Samenvatting: 

De KNAW heeft een advies uitgebracht aan de ministers van OCW en EZ getiteld: ‘Digitale geletterdheid in het voortgezet onderwijs: vaardigheden en attitudes voor de 21e eeuw’. De huidige informaticavakken op havo en vwo schieten tekort qua inhoud, kwaliteit en positie en bereiden de leerlingen niet voor op de informatiemaatschappij. Het advies pleit voor een algehele herziening van het onderhavige gedeelte van het voortgezet onderwijs. In deze presentatie gaf professor Jan Karel Lenstra een samenvatting van het advies, aansluitend kon gereageerd worden.

Arduino Netwerk

Auteur(s): 
Els van Tol-Homan, docent informatica, College Hageveld
Trefwoorden: 
Arduino, wireless, remote sensing, realisatie
Samenvatting: 

Aansluitend op de presentatie over ‘wireless remote sensing’‐technieken met behulp van de Arduino werd een workshop gegeven over de Arduino. Tijdens deze bijeenkomst konden de deelnemers zelf een remote network opbouwen en ervaren of de mogelijkheden ook door hen kunnen worden toegepast in hun ICT‐onderwijs.

Wireless Sensing

Auteur(s): 
Els van Tol-Homan, docent informatica, College Hageveld
Trefwoorden: 
Arduino, wireless remote sensing
Samenvatting: 

Het masteronderzoek van Els van Tol‐Homan vormde de basis van deze presentatie en draagt de titel: How to Generalize Wireless Remote Sensing Networking for Use‐Case Independency. Sinds de opkomst van Arduino is het eenvoudig om eigen elektronica te ontwikkelen. U kunt bijvoorbeeld met een draadloze verbinding (Wifi of Zbee) een draadloos netwerk ontwerpen.

Pagina's

Subscribe to RSS - VO