Lesmateriaal voor informatiekunde in het LBO/IBO

Auteur(s): 
A.M. Schoen, Faculteit voor Onderwijs en Opvoeding, Algemene Hogeschool Amsterdam, Amsterdam
W.H. Weijdema-Pieterse, Faculteit voor Onderwijs en Opvoeding, Algemene Hogeschool Amsterdam, Amsterdam
Samenvatting: 

De deelnemers werken met lesmateriaal bij het geïntegreerde programma GLOBES dat in het kader van het Comenius-project aan alle basisscholen wordt verstrekt. In het LBO/IBO-project van de AHA/FOO in Amsterdam is lesmateriaal voor de onderbouw van het LBO/IBO ontwikkeld, dat momenteel op zes scholen wordt uitgeprobeerd.
De deelnemers aan deze sessie moeten in dit lesmateriaal de kerndoelen van informatiekunde in de basisvorming in geoperationaliseerde vorm herkennen. Tevens beoordelen zij het materiaal op geschiktheid voor LBO/lBO-leerlingen.

Doelgroep: