VO

Programmeren en Kunst

Auteur(s): 
Felienne Hermans, Technische Universiteit Delft
Samenvatting: 

Bij programmeren denken we al snel aan de betahoek: wiskunde logisch nadenken, robots en sensoren. Maar programmeren is veelzijdiger dan dat!
In deze workshop ga jij aan de slag met Python en ... kunst! Maak een spirograafachtig kunstwerk, of stort je op een random gedicht of verhaal, of verzin verzin helemaal zelf een kunstwerk.

Teaching Computing Through Magic

Auteur(s): 
Paul Curzon, Queen Mary University of London
Samenvatting: 

Activerende didactiek met praktische 'unplugged' werkvormen

Auteur(s): 
Renske Smetsers, Radboud Universiteit Nijmegen
Martin Bruggink, Technische Universiteit Delft
Samenvatting: 

Unplugged werkvormen bieden docenten uit onder- en bovenbouw een handvat om leerlingen op een actieve manier de kracht van informatica te laten ervaren. Het gaat om werkvormen waarbij geen computers worden gebruikt en waarbij de nadruk ligt op concepten zoals algoritmen en programmeren. Leerlingen leren op een efficiënte wijze over deze concepten en krijgen zo inzicht in de werking van de ICT in de wereld om hen heen. Tijdens de workshop zullen de deelnemers kennis maken met enkele reeds geteste, unplugged werkvormen door deze zelf, alsof ze leerling zijn, te beleven.

Garfield als oplossing voor rekenproblemen

Auteur(s): 
Ate de Boer, Effectief Onderwijs
Samenvatting: 

Het huidige rekenonderwijs schiet voor veel leerlingen in Nederland tekort. Zeker voor leerlingen met specialistische onderwijsbehoeften. Longitudinaal onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) , onder leiding van prof. dr. A.J.J.M. Ruijssenaars en prof. Dr. A.E.M.G. Minnaert, toont aan dat een substantieel deel van de Nederlandse leerlingen in het speciaal (basis)onderwijs cruciale rekenfundamenten (rekendrempels) niet in voldoende mate beheerst. Daardoor wordt het werkgeheugen voor het oplossen van deelsommen gebruikt en niet voor een strategie of oplossing van een bewerking.

KrasLamp: A refactoringassistant for K-12 students

Auteur(s): 
Alaaeddin Swidan, Technische Universiteit Delft
Samenvatting: 

In KrasLamp we present an automatic web-assistant that provides instantaneous refactoring suggestion to students about their code, while they are coding in Scratch. In software engineering, refactoring is the operation of changing existing code for the sake of making it easier to maintain and understand in the future. With KrasLamp, we aim at introducing higher level concepts of software engineering to K-12 students so that they can create cleaner code rather than any code. The tool is designed to handle particular code smells: bad naming, long scripts, duplicate code, and dead code.

Ontwerpen van een onderwijsprogramma (Curriculum)

Auteur(s): 
Carla van den Brandt, Van den Brandt Onderwijsinnovatie
Samenvatting: 

Ontwerpen van een onderwijsprogramma (curriculum) of van een projectopdracht of lesopdracht over IT/Media.

Informatica VO vernieuwd: 'User Experience'

Auteur(s): 
Ingrid Breymann, Universiteit Twente
Jan-Willem van 't Klooster, Universiteit Twente
Samenvatting: 

In deze workshop maak je kennis met het lesmateriaal voor het keuzedomein ‘user experience’ dat vanuit de Universiteit Twente met scholen in de regio en SLO wordt ontwikkeld. Naast kennismakingsopdrachten en een theoriegedeelte zal dit bestaan uit projectcasussen waarvan er twee op het gebied van sociale robotica zijn ontwikkeld, getest en geëvalueerd. Binnen deze workshop
• Verken je met ons het domein ‘User Experience’,
• Ga je zelf aan de slag met het nieuw ontwikkelde lesmateriaal,

De afwezigheid van meisjes in het Nederlandse Informatica-onderwijs

Auteur(s): 
Cocky Booij, VHTO Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek
Samenvatting: 

Presentatie over de afwezigheid van meisjes in het Nederlandse Informatica-onderwijs met de vraag ‘wat doen we fout’ en vooral ‘hoe kan het beter’. Met internationale vergelijking en onderzoeksgegevens. Met als voorbeelden van succesvolle initiatieven om meisjes én juffen enthousiast te maken voor computational thinking en coding.

Betapunt Noord: Programmeren in Noord-Nederland

Auteur(s): 
Jan Salvador van der Ven, Stichting Groningen Programmeert
Hylke Faber, Hanzehogeschool Groningen
Samenvatting: 

Voor basisscholen is het lastig om een goede keuze te maken uit het groeiend aanbod van materialen en lesprogramma’s voor programmeeronderwijs. Om scholen bij hun keuze te helpen brengt Bètapunt Noord, samen met scholen en leerkrachten, het beschikbare aanbod aan programmeerlessen in kaart. Dit resulteert in een kieswijzer voor programmeeronderwijs die is gebaseerd op daadwerkelijke ervaring van leerkrachten die in de klas met de lesstof hebben gewerkt.
In deze sessie zullen we verslaan over de aanpak, alsmede een demonstratie geven van de gecreëerde kieswijzer.

Codasium, het nieuwe programmeeronderwijs binnen het VO?!

Auteur(s): 
Luc van Leeuwe, Lyceum Kralingen
Samenvatting: 

ICT wordt steeds belangrijker. Als we kijken naar het codeer-/programmeeronderwijs in po/vo lopen we als land achter op ontwikkelingen in andere landen (b.v. Engeland).
Wij als school zien codeer-/programmeeronderwijs niet alleen als een middel ICT-vaardig(er) te worden, maar ook als middel andere competenties te ontwikkelen (logisch denken, analyseren, plannen, samenwerken, etc.). Competenties die horen bij wereldburgerschap.

Pagina's

Subscribe to RSS - VO