VO

E-studieboeken

Auteur(s): 
Martijn Luijks, uitgever, Thieme Meulenhoff
Trefwoorden: 
tablets, personal device, learning analytics, gamification, social
Samenvatting: 

Leer mee met 7000 leerlingen op 56 pilot‐scholen die dagelijks met een tablet of laptop in plaats van met boeken naar school gaan. De uitdaging ligt in de vraag: hoe verbinden we het digitaal uitleveren van studieboeken aan de ontwikkeling van nieuwe leerfunctionaliteiten in domeinen als social/samenwerking, gamification, intelligentie, interactie en augmented reality?

Digitale geletterdheid

Auteur(s): 
Jan Karel Lenstra, Centrum Wiskunde & Informatica, Amsterdam
Trefwoorden: 
computational thinking, digitale geletterdheid, voortgezet onderwijs
Samenvatting: 

De KNAW heeft een advies uitgebracht aan de ministers van OCW en EZ getiteld: ‘Digitale geletterdheid in het voortgezet onderwijs: vaardigheden en attitudes voor de 21e eeuw’. De huidige informaticavakken op havo en vwo schieten tekort qua inhoud, kwaliteit en positie en bereiden de leerlingen niet voor op de informatiemaatschappij. Het advies pleit voor een algehele herziening van het onderhavige gedeelte van het voortgezet onderwijs. In deze presentatie gaf professor Jan Karel Lenstra een samenvatting van het advies, aansluitend kon gereageerd worden.

Arduino Netwerk

Auteur(s): 
Els van Tol-Homan, docent informatica, College Hageveld
Trefwoorden: 
Arduino, wireless, remote sensing, realisatie
Samenvatting: 

Aansluitend op de presentatie over ‘wireless remote sensing’‐technieken met behulp van de Arduino werd een workshop gegeven over de Arduino. Tijdens deze bijeenkomst konden de deelnemers zelf een remote network opbouwen en ervaren of de mogelijkheden ook door hen kunnen worden toegepast in hun ICT‐onderwijs.

Wireless Sensing

Auteur(s): 
Els van Tol-Homan, docent informatica, College Hageveld
Trefwoorden: 
Arduino, wireless remote sensing
Samenvatting: 

Het masteronderzoek van Els van Tol‐Homan vormde de basis van deze presentatie en draagt de titel: How to Generalize Wireless Remote Sensing Networking for Use‐Case Independency. Sinds de opkomst van Arduino is het eenvoudig om eigen elektronica te ontwikkelen. U kunt bijvoorbeeld met een draadloze verbinding (Wifi of Zbee) een draadloos netwerk ontwerpen.

VO in the Cloud

Auteur(s): 
Claudio Versaci, eigenaar, 2bitcat
Trefwoorden: 
cloud computing, samenwerken, Bring Your Own Device (BYOD), ICT als middel om je leven te verrijken
Samenvatting: 

2bitcat is nieuw advies‐ en opleidingsbureau dat zich speciaal richt op informatica en ICT binnen het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, mbo en hbo. Zij geloven dat informatica en ICT de oplossingen zijn voor leuker, beter onderwijs en een efficiëntere organisatie. De presentatie gaf twee sprekende voorbeelden hoe 2bitcat cloud computing toepast:
‐ Middels implementatie in het vak LI (Lifestyle Informatics)
‐ Cloud computing gebruikt door docenten in het primair en voortgezet onderwijs

BYOD & Uitgeverij

Auteur(s): 
Jan van Miert, uitgever voortgezet onderwijs, Uitgeverij Malmberg
Trefwoorden: 
BYOD, leerresultaat, onderwijsleerproces, leerlijnen, content
Samenvatting: 

BYOD is een aantrekkelijke oplossing voor één van de bottlenecks van digitalisering van het onderwijs, namelijk de beschikbaarheid van een (persoonlijk) device voor elke leerling. Maar ben je er dan als school? Iedereen die zich bezighoudt met digitalisering van het onderwijs weet dat dit niet het geval is. Educatieve uitgeverijen hebben jarenlange ervaring in het ontwikkelen van digitale leermiddelen. Die leermiddelen worden vooral in combinatie met leerboeken gebruikt.

ADHD digitaal

Auteur(s): 
Sjef Drummen, onderwijskunstenaar / directielid, Vernieuwingsschool voor VO / Niekée Roermond
Trefwoorden: 
gepersonaliseerd leren dankzij ICT
Samenvatting: 

In deze presentatie was ruimte voor het onverwachte, de wereld van morgen! De achterliggende gedachte is: veel kinderen worden dommer als ze naar school gaan. Als we niet snel het roer omgooien geldt dat straks voor alle kinderen. Kinderen zullen eigenaar moeten worden van hun eigen ontwikkeling en dat kan gelukkig dankzij ICT. Volledig gepersonaliseerd leren is de enige weg!

Themasessie: Kwaliteit en professionaliteit

Auteur(s): 
H. Stam (Voorzitter), Cursuscoördinator PBNA, Arnhem
J. van Nieuwstad, Educatief Manager, NOVI, Maarsen
J.J. Snijder, Consultant, IBM, Utrecht
M. Wingen, Studierichtingsleider BI, Hogeschool Alkmaar, Alkmaar
Samenvatting: 

Stellingen
- Bij het ontwikkelen van informatica-opleidingen moet worden uitgegaan van beroepsprofielen die representatief zijn voor de beroepspraktijk van nu en in de nabije toekomst.
- De docent en/of de ontwikkelaar van informatica-opleidingen dient het perspectief van de student als uitgangspunt te nemen.
- De docent van informatica-opleidingen moet niet alleen de leerstof kennen; hij of zij moet die stof ook kunnen overdragen.
- De docent én ICT ontwikkelaar van informatica-opleidingen dient de middelen te hebben om kwaliteit te kunnen leveren.

Themasessie: Docentenopleidingen en didactiek

Auteur(s): 
F. Mulder (Voorzitter), Hoogleraar informatica-onderwijs Open universiteit, Heerlen
R.H.A. Boerma, Educatief manager NOVI, Maarsen
E.M.A.G. van Dijk, Vakdidacticus Informatica, Universiteit Twente, Enschede
F.A. van Dijk, Coördinator Informatica Educatieve Faculteit, Hogeschool Gelderland, Arnhem
J.J. Smits, Managing consultant corporate education, CAP Gemini Pandata Informatica Instituut, Utrecht
J.M.W. Timmers, Productgroepleider Informatica Pedagogisch Technische Hogeschool Nederland, Eindhoven
W.H. Weijdema-Pieterse, Docent Informatica, Faculteit Onderwijs en Opvoeding, Algemene Hogeschool Amsterdam, Amsterdam
Samenvatting: 

Toelichting

Themasessie: Informatietechnologie in het Voortgezet Onderwijs

Auteur(s): 
P. Hogenbirk (Voorzitter), PRINT/VO, Hoevelaken
B. van Weering, SLO, Instituut voor Leerplan Ontwikkeling, Enschede
C. Verweij, VAVO, PRINT/VE, Hoevelaken
T. van der Heyden, Vereniging Informatica en Informatiekunde, Rhenen
Samenvatting: 

Voor drie thema's worden drie uitspraken toegelicht en becommentarieerd door telkens een voor- en een tegenstander.
Thema 1: Invoering Informatietechnologie op scholen VO
Uitspraak: Scholen die informatietechnologie willen invoeren moeten onder bepaalde voorwaarden extra middelen krijgen.

Pagina's

Subscribe to RSS - VO