VO

VO in the Cloud

Auteur(s): 
Claudio Versaci, eigenaar, 2bitcat
Trefwoorden: 
cloud computing, samenwerken, Bring Your Own Device (BYOD), ICT als middel om je leven te verrijken
Samenvatting: 

2bitcat is nieuw advies‐ en opleidingsbureau dat zich speciaal richt op informatica en ICT binnen het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, mbo en hbo. Zij geloven dat informatica en ICT de oplossingen zijn voor leuker, beter onderwijs en een efficiëntere organisatie. De presentatie gaf twee sprekende voorbeelden hoe 2bitcat cloud computing toepast:
‐ Middels implementatie in het vak LI (Lifestyle Informatics)
‐ Cloud computing gebruikt door docenten in het primair en voortgezet onderwijs

BYOD & Uitgeverij

Auteur(s): 
Jan van Miert, uitgever voortgezet onderwijs, Uitgeverij Malmberg
Trefwoorden: 
BYOD, leerresultaat, onderwijsleerproces, leerlijnen, content
Samenvatting: 

BYOD is een aantrekkelijke oplossing voor één van de bottlenecks van digitalisering van het onderwijs, namelijk de beschikbaarheid van een (persoonlijk) device voor elke leerling. Maar ben je er dan als school? Iedereen die zich bezighoudt met digitalisering van het onderwijs weet dat dit niet het geval is. Educatieve uitgeverijen hebben jarenlange ervaring in het ontwikkelen van digitale leermiddelen. Die leermiddelen worden vooral in combinatie met leerboeken gebruikt.

ADHD digitaal

Auteur(s): 
Sjef Drummen, onderwijskunstenaar / directielid, Vernieuwingsschool voor VO / Niekée Roermond
Trefwoorden: 
gepersonaliseerd leren dankzij ICT
Samenvatting: 

In deze presentatie was ruimte voor het onverwachte, de wereld van morgen! De achterliggende gedachte is: veel kinderen worden dommer als ze naar school gaan. Als we niet snel het roer omgooien geldt dat straks voor alle kinderen. Kinderen zullen eigenaar moeten worden van hun eigen ontwikkeling en dat kan gelukkig dankzij ICT. Volledig gepersonaliseerd leren is de enige weg!

Themasessie: Kwaliteit en professionaliteit

Auteur(s): 
H. Stam (Voorzitter), Cursuscoördinator PBNA, Arnhem
J. van Nieuwstad, Educatief Manager, NOVI, Maarsen
J.J. Snijder, Consultant, IBM, Utrecht
M. Wingen, Studierichtingsleider BI, Hogeschool Alkmaar, Alkmaar
Samenvatting: 

Stellingen
- Bij het ontwikkelen van informatica-opleidingen moet worden uitgegaan van beroepsprofielen die representatief zijn voor de beroepspraktijk van nu en in de nabije toekomst.
- De docent en/of de ontwikkelaar van informatica-opleidingen dient het perspectief van de student als uitgangspunt te nemen.
- De docent van informatica-opleidingen moet niet alleen de leerstof kennen; hij of zij moet die stof ook kunnen overdragen.
- De docent én ICT ontwikkelaar van informatica-opleidingen dient de middelen te hebben om kwaliteit te kunnen leveren.

Themasessie: Docentenopleidingen en didactiek

Auteur(s): 
F. Mulder (Voorzitter), Hoogleraar informatica-onderwijs Open universiteit, Heerlen
R.H.A. Boerma, Educatief manager NOVI, Maarsen
E.M.A.G. van Dijk, Vakdidacticus Informatica, Universiteit Twente, Enschede
F.A. van Dijk, Coördinator Informatica Educatieve Faculteit, Hogeschool Gelderland, Arnhem
J.J. Smits, Managing consultant corporate education, CAP Gemini Pandata Informatica Instituut, Utrecht
J.M.W. Timmers, Productgroepleider Informatica Pedagogisch Technische Hogeschool Nederland, Eindhoven
W.H. Weijdema-Pieterse, Docent Informatica, Faculteit Onderwijs en Opvoeding, Algemene Hogeschool Amsterdam, Amsterdam
Samenvatting: 

Toelichting

Themasessie: Informatietechnologie in het Voortgezet Onderwijs

Auteur(s): 
P. Hogenbirk (Voorzitter), PRINT/VO, Hoevelaken
B. van Weering, SLO, Instituut voor Leerplan Ontwikkeling, Enschede
C. Verweij, VAVO, PRINT/VE, Hoevelaken
T. van der Heyden, Vereniging Informatica en Informatiekunde, Rhenen
Samenvatting: 

Voor drie thema's worden drie uitspraken toegelicht en becommentarieerd door telkens een voor- en een tegenstander.
Thema 1: Invoering Informatietechnologie op scholen VO
Uitspraak: Scholen die informatietechnologie willen invoeren moeten onder bepaalde voorwaarden extra middelen krijgen.

Themasessie: Functies, vrouwen en mannen in informatica

Auteur(s): 
C.K.M. Crutzen (Voorzitter), Technische wetenschappen, Open universiteit, Heerlen
M. Bruin, Directeur Stichting Vrouwen en Informatica, Amsterdam
P.B. Morssink, Onafhankelijk O&I-consulent, Middelstum
E. van Oost, Universiteit Twente, Enschede
M. Turkenburg, Sociale wetenschappen, Katholieke Universiteit Brabant, Tilburg
G. de Zeeuw, Andralogie, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam
Samenvatting: 

Inleiding
Vrouwen en mannen nemen geheel verschillend deel aan informatica. Er oefenen veel minder vrouwen dan mannen een informaticaberoep uit. In de 'harde' informaticaberoepen zijn nauwelijks vrouwen te vinden. In deze beleidssessie zal worden bekeken welke veranderingen gunstig zouden kunnen zijn om het beeld van informatica te veranderen. In deze sessie zullen drie thema's worden besproken.
Vormgeving van de sessie

Informatiekunde is overal

Auteur(s): 
IJ.H. van Weering, SLO, Instituut voor Leerplanontwikkeling, Enschede
Samenvatting: 

Het doel van het leergebied informatiekunde in de basisvorming is dat leerlingen zich oriënteren in de wereld van de informatisering, zowel in het vak informatiekunde als in andere vakken.
PRINT (Project Invoering Nieuwe Technologieën) heeft aan de SLO gevraagd een boekje samen te stellen dat aan docenten informatiekunde een beeld geeft van de mogelijkheden die er momenteel zijn voor het vak informatiekunde en voor andere vakken.

Universele Informatiekunde voor het voortgezet onderwijs

Auteur(s): 
A.G. de Vos, Nijssen Adviesbureau voor Informatica, Beutenaken
Samenvatting: 

Universele Informatiekunde is een nieuwe aanpak van informatiekunde en informatica die volledig gebaseerd is op beginselen. De benadering gaat uit van het zorgvuldig gebruik van gewone mensentaal. Het eerste en meest belangrijke beginsel zegt dat verwoordbare informatie vele verschijningsvormen kan hebben, maar dat al deze vormen teruggebracht kunnen worden tot elementaire zinnen uit de natuurlijke taal. Met behulp van dit ene beginsel kunnen nagenoeg alle toepassingen van informatica en informatiekunde op eenzelfde manier worden beschreven.

Informatiekunde: een aantrekkelijk vak voor meisjes en jongens?

Auteur(s): 
M.L.L. Volman, Stichting Centrum voor Onderwijsonderzoek / Instituut voor de Lerarenopleiding van de Universiteit van Amsterdam, Amsterdam
Samenvatting: 

Al voordat de computer op grote schaal in het onderwijs werd ingevoerd, is er gewaarschuwd voor het gevaar dat niet alle leerlingen daar evenveel van zouden profiteren. In de Verenigde Staten klonken al in het begin van de jaren tachtig geluiden dat meisjes ondervertegenwoordigd waren in het computeronderwijs en slechtere prestaties behaalden. Ook in Nederland zijn meisjes in informatica-opleidingen ondervertegenwoordigd.

Pagina's

Subscribe to RSS - VO