Model Checking

Auteur(s): 
prof. Frits Vaandrager, Radboud Universiteit
Samenvatting: 

Bij het keuzevak Informatica is in 6‐vwo behoefte aan materiaal dat een meer fundamenteel karakter heeft dan de standaardstof van het examenprogramma en ook vooruitblikt op een academische opleiding Informatica. Hiervoor is materiaal van prof. Frits Vaandrager (RU) bewerkt voor de methode Informatica‐Actief. Tijdens deze presentatie behandelde Vaandrager deze module Model Checking, met bijzondere aandacht voor de didactische aanpak.

Trefwoorden: 
Model Checking, Informatica 2.0, vo-informatica

Doelgroep: