VO

Een creatieve toepassing van ICT

Auteur(s): 
Anne Nigten, The Patching Zone
Samenvatting: 

Anne Nigten is lector Popular Culture, Sustainability & Innovation aan de Academie Minerva (onderdeel van de Hanze Hogeschool) te Groningen. Zij richt zich op onderzoek en ontwikkeling in een interdisciplinaire veld vanuit een “kunst”perspectief. Daarnaast is ze directeur van The Patching Zone, een werkplaats waar Master- en PHD-studenten samenwerken met professionals en studenten van het Zadkine ROC (Rotterdam) aan betekenisvolle, creatieve inhoud.

Creativiteit en algoritmen

Auteur(s): 
Bettina Speckmann, TU/e
Samenvatting: 

Bettina Speckmann is hoogleraar Algoritmen en Visualisatie aan de TU/e. In 2011 ontving zij de eerste Nederlandse Prijs voor ICTonderzoek. Ze maakt deel uit van De Jonge Akademie, een selecte groep jonge onderzoekers. In 2013 ontving ze een Vici beurs van 1,5 miljoen euro. Dat geld gebruikt Bettina om een onderzoeksgroep op te bouwen waarin algoritmen worden ontwikkeld die patronen in complexe data ontdekken. Denk aan bewegingspatronen van groepen dieren of veranderingen in rivierbeddingen.

Open innovatie & software ontwikkeling

Auteur(s): 
Gerben Edelijn, Thales Nederland B.V.
Samenvatting: 

Gerben Edelijn is CEO van Thales Nederland. Hij studeerde Elektronica aan de TU Enschede en startte zijn carrière in 1990 bij Thales. Na verschillende posities binnen de organisatie te hebben bekleed werd hij in 2010 benoemd tot CEO van Thales Nederland. Edelijn zal op vrijdag 24 april een presentatie geven als keynote spreker. In de presentatie getiteld ‘open innovatie & software ontwikkeling’ vertelt hij hoe Thales inspeelt op de veranderingen in de wereld, en wat dat betekent voor de ontwikkeling van software.

Een inspiratiebron voor vernieuwing van het programmeeronderwijs

Auteur(s): 
David Malan, Harvard
Samenvatting: 

David Malan is professor van de cursus Computer Science 50 aan de prestigieuze Harvard University. CS50 is met 800 studenten en meer dan 100 medewerkers de grootste cursus aan Harvard. Ook de in het curriculum georganiseerde hackatons zijn erg populair en trekken iedere editie meer dan 2000 deelnemers aan.
Bij de organisatie van een vak met een dergelijke omvang komt behoorlijk wat kijken. Uniek aan Malans aanpak is dat hij veel studentassistenten inschakelt voor de cursus, waardoor het een echte cursus voor en door studenten wordt.

Het nieuwe examenprogramma informatica havo-vwo in wording; een discussie over concepten en contexten

Auteur(s): 
Jos Tolboom, SLO
Erik Barendsen, Radboud Universiteit
Samenvatting: 

Op dit moment is een vakvernieuwingscommissie informatica havo-vwo bezig het examenprogramma te actualiseren. De commissie onderscheidt voor het vak informatica relevante concepten van die voor de toepassing van informatica relevante contexten. In deze werkgroep bespreken de leiders met de deelnemers welke dat zijn. En in welke mate havo- en vwo-leerlingen concepten en contexten moeten beheersen.

Creativiteit & Programmeren

Auteur(s): 
Henk Jurriens, Trivento / Scholengemeenschap Stad & Esch Meppel
Samenvatting: 

Programmeren in het onderwijs wordt steeds belangrijker. Tegenwoordig is elk bedrijf een software bedrijf. Het is belangrijk dat leerlingen op de hoogte zijn hoe technologie werkt, zodat leerlingen zich beter kunnen voorbereiden om meer betrokken te zijn in deze moderne tijd.

Het gebruik van instructievideo’s bij programmeeronderwijs

Auteur(s): 
Tristan Pothoven, Saxion
Evert Duipmans, Saxion
Samenvatting: 

De afgelopen jaren is het gebruik van video binnen het onderwijs toegenomen. Verschillende vormen van video worden ingezet, zoals opgenomen hoorcolleges, screencasts en pencasts. De invloed van dit videogebruik op het onderwijs is echter iets wat nog maar recentelijk onderzocht wordt.
In deze presentatie bespraken wij ons uitgevoerde onderzoek met betrekking tot het gebruik van instructievideo’s bij programmeeronderwijs in het middelbaar onderwijs.

Het Netwerk Vakdidactiek Informatica: samen leren, ontwikkelen en onderzoeken

Auteur(s): 
Erik Barendsen, Radboud Universiteit
Harrie Passier, Radboud Universiteit
Samenvatting: 

Het Netwerk Vakdidactiek Informatica bestaat uit enthousiaste docenten uit WO, HBO en VO die samenwerken aan ontwikkeling en onderzoek van informaticaonderwijs. Vier keer per jaar komen we bij elkaar voor uitwisseling van resultaten en bijscholing rond vakdidactisch onderzoek.
Door het netwerk is een hechte samenwerking ontstaan tussen mensen van verschillende instellingen. Dit levert zowel nieuw onderwijsmateriaal als wetenschappelijke publicaties op.

VO-informatica in internationaal perspectief

Auteur(s): 
Tim Steenvoorden, Radboud Universiteit
Erik Barendsen, Radboud Universiteit
Jos Tolboom, SLO
Samenvatting: 

De vraag hoe belangrijk informatica is als schoolvak wordt momenteel over de hele wereld gesteld. Zaken als 21e eeuwse vaardigheden en computational thinking komen steeds meer naar voren. In Nederlands zijn wij actief bezig ons informaticacurriculum voor bovenbouw havo en vwo te vernieuwen.
Hoe verhoudt ons curriculum zich tot die van bijvoorbeeld Engeland? Of Frankrijk? Is er een verschil in vakinhoud of worden er andere vaardigheden aangeleerd?

3D Video Producties. Toepassingen voor het talenonderwijs

Auteur(s): 
Ton Koenraad, TELLConsult
Samenvatting: 

De afgelopen 10 jaar is de belangstelling voor de inzet van virtuele werelden voor onderwijsdoeleinden sterk toegenomen. Over de ervaringen met het online gebruik van 3D platforms zoals bijv.Second Life, is ruim gepubliceerd,
In deze presentatie besteedden we aandacht aan de mogelijkheden van offline gebruik. Dit is mogelijk met behulp van ‘machinima’, video registraties van de activiteiten in de vele decors en met de objecten die 3D omgevingen beschikbaar zijn.

Pagina's

Subscribe to RSS - VO