VO

Informatietechnologie

Auteur(s): 
Carla van den Brandt, Van den Brandt Onderwijsinnovatie
Samenvatting: 

Een presentatie door leerlingen en hun docent over Informatietechnologie, een nieuw algemeen vormend vak voor vmbo gemengde en theoretische leerweg. Het vak is een voorbeeld van een meer praktisch vak voor 'de mavo'. Het vak heeft alleen een Schoolexamen. Elke school mag het nu aanbieden. De ontwikkelscholen gebruiken een activerende didactiek. Elke leerling kan in eigen tempo werken. Leerlingen kunnen zich ook verder verdiepen in een richting van hun voorkeur, bijvoorbeeld in vormgeving of programmeren.

Visie digitale geletterdheid, werken aan een curriculum

Auteur(s): 
Aad van der Drift, Onderwijscoöperatie
Ramon Moorlag, Ds. Pierson College
Samenvatting: 

Digitale geletterdheid staat volop in de belangstelling. Vakvereniging i&i is in het najaar van 2017 gevraagd een visie op dit vak te geven. Na consultatie van leden en samenwerking in een werkgroep is met tot een visie hierop gekomen.
In de presentatie wordt die visie toegelicht en nader uit de doeken gedaan hoe de vakvereniging hier werkt. Tevens zal aandacht worden besteed aan de vakinhoudelijke kant als mede aan de problemen voor een goede invulling in het onderwijs.

ICT Lyceum

Auteur(s): 
Ron Matena, Hondsrug College
Samenvatting: 

ICT Lyceum: Projectmatig samenwerken en netwerken

Lerarenregister en nascholing voor het onderwijs

Auteur(s): 
Aad van der Drift, Onderwijscoöperatie
Samenvatting: 

Met ingang van 1 augustus 2017 is de wet beroep leraar van kracht. Leraren moeten aantonen bevoegd en bekwaam te zijn. Dat laatste gaat onder andere via nascholingscursussen.Op het gebied van digitale vaardigheden is er nog heel wat in te halen in het onderwijs.
Deze sessie gaat over de wet en de praktische invulling daarvan voor het onderwijs.

Piaget voor Programmeurs: ontwikkelstadia van studenten

Auteur(s): 
Erik Barendsen, Radboud Universiteit Nijmegen
Samenvatting: 

Leren programmeren is lastig; hoe je studenten hierbij het beste kunt helpen is een vraag die veel docenten en didactici bezighoudt.Professor Raymond Lister ontdekte dat je verschillende stadia (à la Piaget) kunt karakteriseren in het leren programmeren, in termen van de basisvaardigheden ‘traceren’ en ‘beredeneren’. Als je zou weten in welk stadium een student zit, dan zou je die student ‘op maat’ kunnen bijstaan.Dit idee is veelbelovend, maar vanwege de arbeidsintensieve manier van diagnostiseren nog niet bruikbaar in de onderwijspraktijk.

Security & hackers: success and epic fails

Auteur(s): 
Edwin van Andel, Zerocopter
Samenvatting: 

Edwin van Andel, drukte al knoppen vanuit de wieg. In zijn jeugdjaren was geen apparaat veilig voor hem, en zijn pubertijd werd door het ontdekken van computers, modems en de hack-tic door zijn naasten omschreven als een “zeer desastreuze periode”.

Na het -zoals zijn advocaat aangeeft- “Onderzoeken van mogelijk aanwezige informatie op open systemen”, kwam hij uiteindelijk in dienst bij een grote IT distributeur, waar hij al snel uitgroeide tot senior consultant met een risico tag, en werd hij uit veiligheidsoverwegingen voornamelijk op langdurige buitenlandse projecten gezet.

Programmeren uit de betahoek

Auteur(s): 
Felienne Hermans, Technische Universiteit Delft
Samenvatting: 

Felienne is universitair docent aan de Technische Universiteit Delft, waar ze onderzoek doet naar programmeren voor iedereen, van spreadsheetgebruikers tot jonge kinderen. Felienne’s grootste passie in het leven is om haar enthousiasme voor programmeren met anderen te delen. Ze geeft wekelijks les in programmeren op een school in Rotterdam. Ze organiseert de Joy of Coding-conferentie, een conferentie voor developers in Rotterdam, die het plezier en de kunst van programmeren promoot. Felienne is ook host op SE-radio, een van de meest populaire software podcasts op het web.

Computing without computers

Auteur(s): 
Paul Curzon, Queen Mary University of London
Samenvatting: 

Zijn focus ligt momenteel op de menselijke fout, waardoor hij zijn werk versterkt op de verificatie van hardware / software systemen naar menselijke computersystemen. Het idee is om de menselijke exploitanten van dergelijke interactieve systemen te overwegen als onderdeel van het systeem onder controle, waardoor systematische menselijke fout, niet alleen software- en hardwarefout, binnen de reikwijdte van de aanpak wordt gebracht.

Een filosofische kijk op informatica

Auteur(s): 
Bas Haring, Filosoof
Samenvatting: 

Bas Haring is bijzonder hoogleraar aan Universiteit Leiden waar hij de leerstoel publiek begrip van wetenschap bekleedt. Hij is initiator van en verantwoordelijk voor het masterprogramma Media Technology, waarin informatica en kunsten samenwerken. De bedoeling van de leerstoel is de wetenschap toegankelijker te maken voor het grote publiek, en discussies aan te zwengelen met collega-wetenschappers.

Cyber security

Auteur(s): 
Sten Kalenda, Elephant Talk
Samenvatting: 

Wie aan cyber security denkt, denkt aan Sten Kalenda. Hij heeft jarenlange ervaring opgebouwd in dit domein, en heeft zo menig cyberaanval weten te voorkomen. Hij heeft onder andere bij Pink Roccade en later via zijn eigen bedrijf TrustAlert (opgegaan in Elephant Security) veel bedrijven en organisaties geholpen bij het opsporen van
cybercriminelen.

Pagina's

Subscribe to RSS - VO