VO

Onderwijs op afstand dichterbij met lesrobots

Auteur(s): 
Jan-Willem van 't Klooster, Bonhoeffer College Enschede
Samenvatting: 

Aan veel onderwijsinstellingen zijn leerlingen verbonden die door (langdurige) ziekte of geografische barrières niet alle lessen kunnen volgen. De mogelijkheden voor onderwijs op afstand zijn veelal beperkt, omdat deze doorgaans vaste apparatuur vergt die niet in elk lokaal voorhanden is.

Lego Mindstorms

Auteur(s): 
Johan Korten, docent ICT en Zorgtechnologie, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Trefwoorden: 
Lego Mindstorms EV3, robotica, educatie
Samenvatting: 

LEGO komt rond de zomer 2013 uit met de nieuwe robot Mindstorms EV3 (robot en leeromgeving). Dit nieuwe platform biedt ongekende nieuwe mogelijkheden op gebied van onderwijs en interesseert kinderen in wetenschappelijke vakken. Johan Korten ging in op dit nieuwe roboticaplatform van LEGO: wat biedt het en wat zijn de verschillen met de vorige generatie? Tijdens de presentatie demonstreerden twee havo‐4‐leerlingen de robot en gingen in op de verschillen met de oudere NXT.

Netwerk in VO

Auteur(s): 
drs. Lars Tijsma, docent, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Trefwoorden: 
netwerken, Filius, VO-informatica
Samenvatting: 

In de methode INFORMATICA‐Actief is de module over netwerken grondig herschreven, vooral om deze een meer praktisch karakter te geven. Tijdens deze presentatie leerden aanwezigen hoe de volledige inhoud praktisch toegankelijk is gemaakt door het programma Filius te gebruiken, waarin netwerken gesimuleerd worden.

Robot & Arduino

Auteur(s): 
Johan Korten, docent Informatica en Zorgtechnologie, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Trefwoorden: 
Arduino, Embedded Systemen, VO-toepassingen richting po en ho
Samenvatting: 

INFORMATICA‐Actief heeft een module Arduino waarmee leerlingen van de havo en het vwo leren wat Embedded Systemen zijn en hoe je microcontrollers, sensoren en actuatoren gebruikt. Naast diverse voorbeeldtoepassingen uit de klas (waaronder een Arduino‐gestuurde LEGO‐trein in samenwerking met pabostudenten), werd er in de bijeenkomst met de toepassing van Arduino aan de slag gegaan.

Expertise meten met mobile apps

Auteur(s): 
Patrick Sins, onderzoeker, LOOK - Wetenschappelijk Centrum Lerarenonderzoek, Open Universiteit Nederland, lector Daltononderwijs en onderwijsvernieuwing bij Saxion
Trefwoorden: 
expertiseontwikkeling bij leraren, mobiele applicaties, assessment
Samenvatting: 

Hogere‐orde vaardigheden zijn essentieel voor het bevorderen van het leren van leerlingen. Hoewel beginnende docenten hierin verschillen, geldt voor de meeste van hen dat ze de praktijkkennis missen om deze vaardigheden bij leerlingen te stimuleren. Toegewijde, bewuste oefening van het stimuleren van hogere‐orde vaardigheden (deliberate practice) wordt geacht de ontwikkeling van praktijkkennis te faciliteren.

Computational Thinking

Auteur(s): 
Natasa Grgurina, vakdidacticus Informatica (lerarenopleiding), Rijksuniversiteit Groningen
Trefwoorden: 
computational thinking, informatica, concept-context
Samenvatting: 

Het is vanzelfsprekend dat onze jeugd goed moet worden voorbereid om te leven, te werken en te functioneren in de moderne wereld waar ICT overal aanwezig is. Naast computer literacy en mediawijsheid moeten we ze nóg een vaardigheid leren: Computational Thinking (CT). Dat is een fundamentele vaardigheid die informaticaconcepten over probleemformulering en gegevensorganisatie, ‐analyse en ‐representatie gebruikt voor het oplossen van (nieti-nformatica) problemen met behulp van ICT‐technieken en ‐gereedschappen.

Video in PO/VO

Auteur(s): 
Hans Geenen, consultant / docent / ontwikkelaar, HNSG Media Consultancy
Trefwoorden: 
videoproductie, 21st century skills, connected learning, ondernemend leren
Samenvatting: 

Leerlingen vinden video’s maken in de klas een hele prettige manier van leren. De techniek sluit aan bij hun eigen leefwereld en de lesstof wordt op een actieve manier aangeboden. Er is een helder gezamenlijk doel dat bij publicatie via de sociale media ook zeer relevant en realistisch wordt. Door de inhoud en onderwerpen van de video’s te koppelen aan het curriculum ontstaan er interessante nieuwe mogelijkheden voor het onderwijs.

Security in VO

Auteur(s): 
Paul Bergervoet, hoofddocent, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Trefwoorden: 
security, Informatica 2.0, Open Educational Resources, vo-informatica
Samenvatting: 

Binnen het initiatief Informatica 2.0 ontwikkelden de auteurs van de onderwijsmethoden Informatica‐ACTIEF en Enigma een module ‘Security’, die breed beschikbaar komt. In deze module benaderen de auteurs het ontwerp vanuit 3 verschillende gezichtspunten, namelijk die van de computergebruiker, de site‐ontwikkelaar en de hacker. Daarnaast komt er tijdens deze nieuwe module ook een breed scala van onderwerpen aan de orde, zoals criminaliteit, privacy, cryptografie, cookies, wetgeving.

Model Checking

Auteur(s): 
prof. Frits Vaandrager, Radboud Universiteit
Trefwoorden: 
Model Checking, Informatica 2.0, vo-informatica
Samenvatting: 

Bij het keuzevak Informatica is in 6‐vwo behoefte aan materiaal dat een meer fundamenteel karakter heeft dan de standaardstof van het examenprogramma en ook vooruitblikt op een academische opleiding Informatica. Hiervoor is materiaal van prof. Frits Vaandrager (RU) bewerkt voor de methode Informatica‐Actief. Tijdens deze presentatie behandelde Vaandrager deze module Model Checking, met bijzondere aandacht voor de didactische aanpak.

INFORMATICA-Actief

Auteur(s): 
Paul Bergervoet, hoofddocent, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
andere auteurs Methode INFORMATICA-Actief
Trefwoorden: 
evaluaties, nieuwe ontwikkelingen in de methode, voorbeelden van toepassing
Samenvatting: 

De auteursgroep van de methode INFORMATICA‐Actief houden jaarlijks een gebruikersdag ter evaluatie van de ontwikkelingen in het gebruik van de methode en om de plannen voor de toekomst met gebruikers te bespreken. Dit jaar viel die gebruikersdag deels samen met de tweede conferentiedag van NIOC2013.

Pagina's

Subscribe to RSS - VO