Expertise meten met mobile apps

Auteur(s): 
Patrick Sins, onderzoeker, LOOK - Wetenschappelijk Centrum Lerarenonderzoek, Open Universiteit Nederland, lector Daltononderwijs en onderwijsvernieuwing bij Saxion
Samenvatting: 

Hogere‐orde vaardigheden zijn essentieel voor het bevorderen van het leren van leerlingen. Hoewel beginnende docenten hierin verschillen, geldt voor de meeste van hen dat ze de praktijkkennis missen om deze vaardigheden bij leerlingen te stimuleren. Toegewijde, bewuste oefening van het stimuleren van hogere‐orde vaardigheden (deliberate practice) wordt geacht de ontwikkeling van praktijkkennis te faciliteren. Het voorgestelde onderzoeksproject onderzoekt de wijze waarop beginnende docenten in zowel het primair als het voortgezet onderwijs bezig zijn met expertiseontwikkeling op het vlak van deliberate practice. Tevens wordt onderzocht hoe deze docentpraktijk verschillen verklaart tussen docenten in de mate waarin leerlingen deze vaardigheden daadwerkelijk ontwikkelen. Mobiele ICT applicaties worden ingezet om over een lange tijd data te verzamelen en deliberate practice van docenten in een context‐ en proces sensitieve manier te meten en ontwikkeling van expertise in kaart te brengen.

Trefwoorden: 
expertiseontwikkeling bij leraren, mobiele applicaties, assessment

Doelgroep: