Computational Thinking

Auteur(s): 
Natasa Grgurina, vakdidacticus Informatica (lerarenopleiding), Rijksuniversiteit Groningen
Samenvatting: 

Het is vanzelfsprekend dat onze jeugd goed moet worden voorbereid om te leven, te werken en te functioneren in de moderne wereld waar ICT overal aanwezig is. Naast computer literacy en mediawijsheid moeten we ze nóg een vaardigheid leren: Computational Thinking (CT). Dat is een fundamentele vaardigheid die informaticaconcepten over probleemformulering en gegevensorganisatie, ‐analyse en ‐representatie gebruikt voor het oplossen van (nieti-nformatica) problemen met behulp van ICT‐technieken en ‐gereedschappen.

Trefwoorden: 
computational thinking, informatica, concept-context

Doelgroep: