Creativiteit en algoritmen

Auteur(s): 
Bettina Speckmann, TU/e
Samenvatting: 

Bettina Speckmann is hoogleraar Algoritmen en Visualisatie aan de TU/e. In 2011 ontving zij de eerste Nederlandse Prijs voor ICTonderzoek. Ze maakt deel uit van De Jonge Akademie, een selecte groep jonge onderzoekers. In 2013 ontving ze een Vici beurs van 1,5 miljoen euro. Dat geld gebruikt Bettina om een onderzoeksgroep op te bouwen waarin algoritmen worden ontwikkeld die patronen in complexe data ontdekken. Denk aan bewegingspatronen van groepen dieren of veranderingen in rivierbeddingen.
Als spreker heeft Bettina haar toehoorders inzicht gegeven in haar onderzoeksactiviteiten. Die beginnen met een vraagstelling waarvoor een algoritmische oplossing gezocht moet worden. In deze fase wordt wiskundig inzicht gecombineerd met creativiteit. Vervolgens moeten de patronen die het algoritme vindt gevisualiseerd worden. Het kan
goed zijn dat de meest geschikte wijze van visualisatie nog niet eerder ontdekt is, en opnieuw is creativiteit nodig bij het ontwerpen van zo’n visualisatie.
In haar werk moet vaak een grote kloof overbrugd worden tussen een praktische vraagstelling, het opstellen van specificaties voor betrouwbare algoritmen en de visuele uitkomst. In dit proces moet een balans gevonden worden tussen creativiteit, complexiteit, zorgvuldigheid en computerefficiëntie.