Een creatieve toepassing van ICT

Auteur(s): 
Anne Nigten, The Patching Zone
Samenvatting: 

Anne Nigten is lector Popular Culture, Sustainability & Innovation aan de Academie Minerva (onderdeel van de Hanze Hogeschool) te Groningen. Zij richt zich op onderzoek en ontwikkeling in een interdisciplinaire veld vanuit een “kunst”perspectief. Daarnaast is ze directeur van The Patching Zone, een werkplaats waar Master- en PHD-studenten samenwerken met professionals en studenten van het Zadkine ROC (Rotterdam) aan betekenisvolle, creatieve inhoud.
De relatie tussen kunst, ICT en wetenschap komt in het werk van Nigten sterk tot uitdrukking. Ze publiceert geregeld over kunst, software ontwikkeling en informatica. In veel media- en kunstprojecten die Anne uitvoert, zien we een innovatieve inbreng vanuit verschillende disciplines, waaronder software en ICT. De invloed van ICT leidt tot nieuwe (opleidings)vragen, ook voor creatieve media-artiesten.
Een groot deel van Annes werkzaamheden spelen zich af in een onderwijscontext. Denk aan opleidingen van de Academie Minerva en het ROC Zadkine. Daarbij komen allerlei vragen aan de orde zoals:
- hoe kun je onderwijs en onderzoek combineren?
- hoe creëer je hybride leeromgevingen waar je vanuit de praktijk tot theorie komt? en
- hoe organiseer je het just-in-time principe in een onderwijssituatie?
De naam van Anne Nigten kwam al snel in de organisatie op toen het thema van het congres werd bepaald. Uit bijna al haar werkzaamheden blijkt een duidelijke band tussen kunst (creativiteit) en ICT-toepassingen.
Als gevolg van Annes inspanningen zijn interessante onderwijsomgevingen geschapen waarin veel creatieve projecten zijn uitgevoerd waarin ICT zowel gebruikt werd als enabling technologie als waarin nieuwe ICT-vindingen en software ontstonden.
Uit de praktijk van concrete projecten heeft Anne tijdens NIOC 2015 inspirerende producten laten zien en aangegeven hoe door een koppeling van creativiteit aan ICT sociale innovatie wordt gestimuleerd. Ook zijn boeiende onderwijsconcepten duidelijk gemaakt.