Digitale Klasse Games

Auteur(s): 
Hylke van Dijk, NHL Stenden Hogeschool
Steven de Rooij, NHL Stenden Hogeschool
Anne Rohn, NHL Stenden Hogeschool
Samenvatting: 

Spelen is de oervorm van leren. In het huidige onderwijs gebruiken we spelen echter voornamelijk voor informeel leren. Het blijkt lastig om het instrument spel of game meetbaar en effectief in te zetten. De onderwerpen die men in een spel aan de orde kan stellen zijn eindeloos, maar het is lastig om antwoorden te vangen en te waarderen.
In een workshop van een uur, Digitale Klasse Games, gaan we aan de hand van een speciaal ontwikkeld canvas kijken we hoe u spellen in de klas kunt spelen en daar een meetbaar effect van een zekere klasse aan kunt verbinden. Digitale klasse games geven bovendien de mogelijkheid het begrip klas op te rekken tot ver buiten het schoolgebouw.

Doelgroep: