Curricula bijhouden in een Curriculumdatabase

Auteur(s): 
Michael Franssen, Fontys Hogescholen
Samenvatting: 

Veel HBO opleidingen leggen hun eindtermen van hun curricula vast op basis van het HBO-i raamwerk. Vervolgens wordt verantwoording over dit eindniveau afgelegd door de bijbehorende prestatie-indicatoren te koppelen aan de vakken. Als het aantal afstudeerrichtingen toeneemt wordt dit al gauw complex, temeer omdat ook alle documenten die hierop betrekking hebben consequent moeten worden bijgewerkt bij curriculumwijzigingen.
Bij Fontys Hogeschool ICT is hiervoor een tool ontwikkeld, waarin de curricula en hun verantwoordingsmodel zijn vastgelegd en waarin de documentatie automatisch actueel wordt gehouden.

Doelgroep: