Waar komen onze afgestudeerden terecht? Een analyse

Auteur(s): 
Jan Dirk Schagen, Haagse Hogeschool
Peter van de Wijden, Hogeschool van Amsterdam
Samenvatting: 

De ervaringen van het traceren van onze afgestudeerden willen we delen in de vorm van een handreiking en tool waarmee men het Alumni-beleid kan ondersteunen.
In een eerder project Arbeidsmarktanalyse is er onderzoek gedaan naar conflicterende inzichten in de arbeidsmarkt. Op basis van documenten van het CBS, ROA, UWV en rapporten van Nederland-ICT en DIALOGIC is een overzicht geschetst van de problematiek van het interpreteren van cijfers. Naast dit literatuuronderzoek is er op kleine schaal een analyse gemaakt waar studenten zijn gaan werken. Voor de HHS, HvA, HL en InHolland-Diemen hebben we inventarisaties gemaakt met behulp van social media, om de afgestudeerden te traceren, en zo de bedrijfsnaam en functieomschrijving te traceren.

Doelgroep: