WO

Software/Game Project: software maken in het echt

Auteur(s): 
Marjan van den Akker, Universiteit Utrecht
Samenvatting: 

In het Software/Game project aan de Universiteit Utrecht leren studenten software of games te ontwikkelen in een professionele setting. Ze doen een opdracht voor een echte, betalende klant. Ze vormen een zelfstandig ontwikkelteam van ongeveer 10 personen. Studenten Game Technologie werken samen met MBO artists. De teams hebben een vaste werkruimte. Er is begeleiding door een docent en er zijn ondersteunende hoorcolleges. Dit studieonderdeel fungeert als afstudeeropdracht van bachelor Informatica.

Een mastercursus over software security; van contactonderwijs naar afstandonderwijs

Auteur(s): 
Harald Vranken, Open Universiteit
Erik Poll, Radboud Universiteit
Samenvatting: 

Deze bijdrage omtrent software security bestond uit drie componenten.
Als eerste een bespiegelende component, waarin de groeiende aandacht voor security werd geschetst en de noodzaak om aandacht hieraan te besteden in het informaticaonderwijs.

Projectonderwijs bij de opleiding Creative Technology

Auteur(s): 
Marielle Stoelinga, Universiteit Twente
Samenvatting: 

Leren studenten wel iets bij het vak Have Fun & Play! In deze voordracht zijn de ervaringen bij het projectvak Have Fun & Play!, eerste jaar Creative Technology (UT) besproken. In dit vak ontwikkelen groepjes studenten een interactieve installatie (bijv. multi-touch tafels, interactieve games, new media applicaties) voor GOGBOT, een multi media art festival. Doel van de installatie is niet een nuttig product, maar het hebben van creatieve impact.
In deze voordracht is de spreker ingaan op de didactische aanpak:

Open educational resources - van aanbodgericht naar vraaggestuurd onderwijs - lessen uit de praktijk

Auteur(s): 
Hans Dekkers, Universiteit van Amsterdam
Samenvatting: 

Door slim gebruik van open educational resources kan elke hogere onderwijsorganisatie een ruim en kwalitatief hoogstaand aanbod bieden. De droom is te ontwikkelen naar een vraag gestuurde organisatie waar studenten in hun tijd onderwijs kunnen volgen toegesneden op hun voorkennis met een context die aansluit bij hun behoefte. De rol van de onderwijsorganisatie verandert dan in het aanbieden van een stimulerende persoonlijke leeromgeving, een structuur gericht op presteren, excellente begeleiding en een onderwijsaanbod dat de signatuur weerspiegelt van de instelling.

Open CourseWare voor programmeeronderwijs

Auteur(s): 
Martijn Stegeman, Universiteit van Amsterdam
Samenvatting: 

Cursussen zoals CS50 van Harvard worden al ruim een decennium aangeboden als OpenCourseWare. Vaak worden alle materialen, inclusief videocolleges en opdrachten, integraal gepubliceerd en onder een creative commons-licentie aangeboden. De docenten hebben vaak jarenlang gewerkt aan de ontwikkeling, en dat is terug te zien in de kwaliteit van de materialen. Het is dus zonde deze niet te hergebruiken. In deze sessie de voors en tegens van een aantal grote open cursussen, en veel tips voor het vinden en gebruiken van materialen, en voor het zelf publiceren.

Physical Computing in Computer Science Education - Creative design and development

Auteur(s): 
Mareen Przybylla, University of Potsdam
Samenvatting: 

The availability of easily programmable microcontrollers offers a new way of creatively designing computing systems at school. In physical computing, students use programmable hardware to design and craft interactive objects that communicate with their environment through sensors and actuators. This way, artefacts of learning become visible, tangible and shareable. Physical computing perfectly matches with ideas of constructionist learning, which has the creation of personally relevant artefacts in its core.

Onoplosbare problemen - uw studenten zijn er gek op

Auteur(s): 
Daan van den Berg, Universiteit van Amsterdam
Samenvatting: 

Nu nieuw in onderwijsland: een dieet van onmogelijke opgaven geschikt voor langzame vertering. Door het voeren van complexe vraagstukken - soms zelfs zonder antwoord - aan uw studenten, sterkt het studentikoze brein zich langs de assen van creativiteit en innovatie. Optimaal leereffect gegarandeerd! Waarschuwing: vereist volledige toewijding van zowel docent als student, en dosis moet op de studierichting worden aangepast. Onoplosbare problemen: uw studenten zijn er gek op!

Het ontwerpen en implementeren van concurrent programma’s

Auteur(s): 
Harrie Passier, Open Universiteit
Samenvatting: 

Concurrency wordt over het algemeen als een lastig onderwerp ervaren. Met alleen creativiteit is het moeilijk een concurrent programma goed werkend te krijgen. Veel studieboeken en cursussen op dit gebied komen ook niet verder dan de syntaxconstructies gevolgd door enkele voorbeelden van gebruik. Hoe een concurrent programma te ontwerpen en welke stappen daarin gevolgd kunnen worden, komt meestal niet aan bod.

Software Engineering: leren om beter te falen

Auteur(s): 
Hans Dekkers, Universiteit van Amsterdam
Samenvatting: 

We investeren in grote software projecten. We maken dromen waar met inzet van de nieuwste technologieën. De complexiteit is enorm. We nemen
beslissingen genomen zonder te weten of alle beslissingen goed zijn.
Als opleiding willen dat studenten
• leren beslissingen beter te nemen
• zich ervan bewust zijn dat ze soms verkeerde beslissingen nemen
• leren dat hun fouten gevonden kunnen worden, liefst snel
• leren dat door hun fout niet het hele project mislukt

Hoe doen inf-leerlingen het als inf-student?

Auteur(s): 
Nico van Diepen, Universiteit Twente / ELAN Twente Academy
Alie Blume-Bos, Universiteit Twente / ELAN Twente Academy
Samenvatting: 

Van de studenten die op de Universiteit Twente de bacheloropleiding Technische informatica volgen, heeft een deel in het voortgezet onderwijs het vak Informatica gekozen en een deel niet. De vraag die wij wilden beantwoorden is: is het studiesucces van de studenten mét informatica in hun VO-pakket bij de opleiding TI beter dan dat van de studenten zonder?

Pagina's

Subscribe to RSS - WO