WO

Een creatieve toepassing van ICT

Auteur(s): 
Anne Nigten, The Patching Zone
Samenvatting: 

Anne Nigten is lector Popular Culture, Sustainability & Innovation aan de Academie Minerva (onderdeel van de Hanze Hogeschool) te Groningen. Zij richt zich op onderzoek en ontwikkeling in een interdisciplinaire veld vanuit een “kunst”perspectief. Daarnaast is ze directeur van The Patching Zone, een werkplaats waar Master- en PHD-studenten samenwerken met professionals en studenten van het Zadkine ROC (Rotterdam) aan betekenisvolle, creatieve inhoud.

Creativiteit en algoritmen

Auteur(s): 
Bettina Speckmann, TU/e
Samenvatting: 

Bettina Speckmann is hoogleraar Algoritmen en Visualisatie aan de TU/e. In 2011 ontving zij de eerste Nederlandse Prijs voor ICTonderzoek. Ze maakt deel uit van De Jonge Akademie, een selecte groep jonge onderzoekers. In 2013 ontving ze een Vici beurs van 1,5 miljoen euro. Dat geld gebruikt Bettina om een onderzoeksgroep op te bouwen waarin algoritmen worden ontwikkeld die patronen in complexe data ontdekken. Denk aan bewegingspatronen van groepen dieren of veranderingen in rivierbeddingen.

Open innovatie & software ontwikkeling

Auteur(s): 
Gerben Edelijn, Thales Nederland B.V.
Samenvatting: 

Gerben Edelijn is CEO van Thales Nederland. Hij studeerde Elektronica aan de TU Enschede en startte zijn carrière in 1990 bij Thales. Na verschillende posities binnen de organisatie te hebben bekleed werd hij in 2010 benoemd tot CEO van Thales Nederland. Edelijn zal op vrijdag 24 april een presentatie geven als keynote spreker. In de presentatie getiteld ‘open innovatie & software ontwikkeling’ vertelt hij hoe Thales inspeelt op de veranderingen in de wereld, en wat dat betekent voor de ontwikkeling van software.

Een inspiratiebron voor vernieuwing van het programmeeronderwijs

Auteur(s): 
David Malan, Harvard
Samenvatting: 

David Malan is professor van de cursus Computer Science 50 aan de prestigieuze Harvard University. CS50 is met 800 studenten en meer dan 100 medewerkers de grootste cursus aan Harvard. Ook de in het curriculum georganiseerde hackatons zijn erg populair en trekken iedere editie meer dan 2000 deelnemers aan.
Bij de organisatie van een vak met een dergelijke omvang komt behoorlijk wat kijken. Uniek aan Malans aanpak is dat hij veel studentassistenten inschakelt voor de cursus, waardoor het een echte cursus voor en door studenten wordt.

Promoveren op een hogeschool naast het geven van onderwijs, onmogelijk?

Auteur(s): 
Debbie Tarenskeen, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Samenvatting: 

Deze bijdrage is bedoeld voor docenten, die een promotietraject overwegen, maar ook voor docenten, die zich afvragen hoe ze onderzoek onder de aandacht van studenten kunnen brengen, zodat deze er ook plezier in krijgen.
In september 2012 ben ik gestart met een Promotietraject over ICT architectuur in de Zorg, bij de Open Universiteit, Stef Joosten.

Codekwaliteit vanaf de allereerste programmeercursus

Auteur(s): 
Martijn Stegeman, Universiteit van Amsterdam
Samenvatting: 

Codekwaliteit is een bekend begrip uit de software engineering. De meest populaire boeken die worden aangeraden onder professionals gaan juist over dit onderwerp. In deze sessie presenteerden en discussieerden we over de manier waarop we op dit moment aan studenten feedback geven over hun programma’s, hoe het beter kan, en de vraag of het zin heeft al in de eerste programmeercursus aandacht te besteden aan codekwaliteit. We keken ook naar een beoordelingsschema waarmee studenten zelf aan de slag kunnen, zodat ze niet hoeven wachten op feedback van de docent.

Speels Javascript dat voldoet aan ontwerpprincipes

Auteur(s): 
Harrie Passier, Open Universiteit
Sylvia Stuurman, Open Universiteit
Samenvatting: 

Zonder creativiteit geen innovatieve ict-systemen. Creativiteit kan ontstaan door principes los te laten. Soms door deze juist te volgen.
Standaardmateriaal op het gebied van de webapplicaties heeft vaak een encyclopedisch karakter. Aan ‘hoe een applicatie te realiseren die voldoet aan softwareprincipes’ wordt nauwelijks aandacht besteed.

Software/Game Project: software maken in het echt

Auteur(s): 
Marjan van den Akker, Universiteit Utrecht
Samenvatting: 

In het Software/Game project aan de Universiteit Utrecht leren studenten software of games te ontwikkelen in een professionele setting. Ze doen een opdracht voor een echte, betalende klant. Ze vormen een zelfstandig ontwikkelteam van ongeveer 10 personen. Studenten Game Technologie werken samen met MBO artists. De teams hebben een vaste werkruimte. Er is begeleiding door een docent en er zijn ondersteunende hoorcolleges. Dit studieonderdeel fungeert als afstudeeropdracht van bachelor Informatica.

Een mastercursus over software security; van contactonderwijs naar afstandonderwijs

Auteur(s): 
Harald Vranken, Open Universiteit
Erik Poll, Radboud Universiteit
Samenvatting: 

Deze bijdrage omtrent software security bestond uit drie componenten.
Als eerste een bespiegelende component, waarin de groeiende aandacht voor security werd geschetst en de noodzaak om aandacht hieraan te besteden in het informaticaonderwijs.

Projectonderwijs bij de opleiding Creative Technology

Auteur(s): 
Marielle Stoelinga, Universiteit Twente
Samenvatting: 

Leren studenten wel iets bij het vak Have Fun & Play! In deze voordracht zijn de ervaringen bij het projectvak Have Fun & Play!, eerste jaar Creative Technology (UT) besproken. In dit vak ontwikkelen groepjes studenten een interactieve installatie (bijv. multi-touch tafels, interactieve games, new media applicaties) voor GOGBOT, een multi media art festival. Doel van de installatie is niet een nuttig product, maar het hebben van creatieve impact.
In deze voordracht is de spreker ingaan op de didactische aanpak:

Pagina's

Subscribe to RSS - WO