WO

Computing without computers

Auteur(s): 
Paul Curzon, Queen Mary University of London
Samenvatting: 

Zijn focus ligt momenteel op de menselijke fout, waardoor hij zijn werk versterkt op de verificatie van hardware / software systemen naar menselijke computersystemen. Het idee is om de menselijke exploitanten van dergelijke interactieve systemen te overwegen als onderdeel van het systeem onder controle, waardoor systematische menselijke fout, niet alleen software- en hardwarefout, binnen de reikwijdte van de aanpak wordt gebracht.

Een filosofische kijk op informatica

Auteur(s): 
Bas Haring, Filosoof
Samenvatting: 

Bas Haring is bijzonder hoogleraar aan Universiteit Leiden waar hij de leerstoel publiek begrip van wetenschap bekleedt. Hij is initiator van en verantwoordelijk voor het masterprogramma Media Technology, waarin informatica en kunsten samenwerken. De bedoeling van de leerstoel is de wetenschap toegankelijker te maken voor het grote publiek, en discussies aan te zwengelen met collega-wetenschappers.

Cyber security

Auteur(s): 
Sten Kalenda, Elephant Talk
Samenvatting: 

Wie aan cyber security denkt, denkt aan Sten Kalenda. Hij heeft jarenlange ervaring opgebouwd in dit domein, en heeft zo menig cyberaanval weten te voorkomen. Hij heeft onder andere bij Pink Roccade en later via zijn eigen bedrijf TrustAlert (opgegaan in Elephant Security) veel bedrijven en organisaties geholpen bij het opsporen van
cybercriminelen.

Een creatieve toepassing van ICT

Auteur(s): 
Anne Nigten, The Patching Zone
Samenvatting: 

Anne Nigten is lector Popular Culture, Sustainability & Innovation aan de Academie Minerva (onderdeel van de Hanze Hogeschool) te Groningen. Zij richt zich op onderzoek en ontwikkeling in een interdisciplinaire veld vanuit een “kunst”perspectief. Daarnaast is ze directeur van The Patching Zone, een werkplaats waar Master- en PHD-studenten samenwerken met professionals en studenten van het Zadkine ROC (Rotterdam) aan betekenisvolle, creatieve inhoud.

Creativiteit en algoritmen

Auteur(s): 
Bettina Speckmann, TU/e
Samenvatting: 

Bettina Speckmann is hoogleraar Algoritmen en Visualisatie aan de TU/e. In 2011 ontving zij de eerste Nederlandse Prijs voor ICTonderzoek. Ze maakt deel uit van De Jonge Akademie, een selecte groep jonge onderzoekers. In 2013 ontving ze een Vici beurs van 1,5 miljoen euro. Dat geld gebruikt Bettina om een onderzoeksgroep op te bouwen waarin algoritmen worden ontwikkeld die patronen in complexe data ontdekken. Denk aan bewegingspatronen van groepen dieren of veranderingen in rivierbeddingen.

Open innovatie & software ontwikkeling

Auteur(s): 
Gerben Edelijn, Thales Nederland B.V.
Samenvatting: 

Gerben Edelijn is CEO van Thales Nederland. Hij studeerde Elektronica aan de TU Enschede en startte zijn carrière in 1990 bij Thales. Na verschillende posities binnen de organisatie te hebben bekleed werd hij in 2010 benoemd tot CEO van Thales Nederland. Edelijn zal op vrijdag 24 april een presentatie geven als keynote spreker. In de presentatie getiteld ‘open innovatie & software ontwikkeling’ vertelt hij hoe Thales inspeelt op de veranderingen in de wereld, en wat dat betekent voor de ontwikkeling van software.

Een inspiratiebron voor vernieuwing van het programmeeronderwijs

Auteur(s): 
David Malan, Harvard
Samenvatting: 

David Malan is professor van de cursus Computer Science 50 aan de prestigieuze Harvard University. CS50 is met 800 studenten en meer dan 100 medewerkers de grootste cursus aan Harvard. Ook de in het curriculum georganiseerde hackatons zijn erg populair en trekken iedere editie meer dan 2000 deelnemers aan.
Bij de organisatie van een vak met een dergelijke omvang komt behoorlijk wat kijken. Uniek aan Malans aanpak is dat hij veel studentassistenten inschakelt voor de cursus, waardoor het een echte cursus voor en door studenten wordt.

Promoveren op een hogeschool naast het geven van onderwijs, onmogelijk?

Auteur(s): 
Debbie Tarenskeen, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Samenvatting: 

Deze bijdrage is bedoeld voor docenten, die een promotietraject overwegen, maar ook voor docenten, die zich afvragen hoe ze onderzoek onder de aandacht van studenten kunnen brengen, zodat deze er ook plezier in krijgen.
In september 2012 ben ik gestart met een Promotietraject over ICT architectuur in de Zorg, bij de Open Universiteit, Stef Joosten.

Codekwaliteit vanaf de allereerste programmeercursus

Auteur(s): 
Martijn Stegeman, Universiteit van Amsterdam
Samenvatting: 

Codekwaliteit is een bekend begrip uit de software engineering. De meest populaire boeken die worden aangeraden onder professionals gaan juist over dit onderwerp. In deze sessie presenteerden en discussieerden we over de manier waarop we op dit moment aan studenten feedback geven over hun programma’s, hoe het beter kan, en de vraag of het zin heeft al in de eerste programmeercursus aandacht te besteden aan codekwaliteit. We keken ook naar een beoordelingsschema waarmee studenten zelf aan de slag kunnen, zodat ze niet hoeven wachten op feedback van de docent.

Speels Javascript dat voldoet aan ontwerpprincipes

Auteur(s): 
Harrie Passier, Open Universiteit
Sylvia Stuurman, Open Universiteit
Samenvatting: 

Zonder creativiteit geen innovatieve ict-systemen. Creativiteit kan ontstaan door principes los te laten. Soms door deze juist te volgen.
Standaardmateriaal op het gebied van de webapplicaties heeft vaak een encyclopedisch karakter. Aan ‘hoe een applicatie te realiseren die voldoet aan softwareprincipes’ wordt nauwelijks aandacht besteed.

Pagina's

Subscribe to RSS - WO