Programmeerpaspoort

Auteur(s): 
Jan Salvador van der Ven, Stichting Groningen Programmeert
Hylke Faber, Hanzehogeschool Groningen
Eelco Braad, Hanzehogeschool Groningen
Marlou Hospes, Stichting Openbaar Onderwijs Groningen
Samenvatting: 

In het basisonderwijs wordt steeds vaker aandacht besteed aan programmeren, of aan computational thinking als onderdeel van leerlijn digitale geletterdheid. De niveauverschillen tussen kinderen hierin zijn groot, mede doordat sommige kinderen zelf al thuis bezig zijn met programmeren. Dit maakt het ingewikkeld voor leerkrachten om de lesstof af te stemmen op het niveau van de leerling. Stichting Groningen Programmeert heeft, samen met studenten van de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool, een programmeerpaspoort ontwikkeld waarin de voortgang van leerlingen wordt bijgehouden en dynamisch de meest leerzaamste lessen voor kinderen selecteert.
In deze sessie demonstreren we het resultaat en vertellen we over onze ervaringen.

Doelgroep: