NIOC 2013 Arnhem

Virtual Reality

Auteur(s): 
Michel Habraken, coördinator Internet & Multimedia, Stichting voor Katholiek en Protestants-Christelijk Primair Onderwijs
Trefwoorden: 
Virtual Reality, geschiedenisles, Market Garden
Samenvatting: 

Een geschiedenisles geven gaat vaak traditioneel: leerlingen luisteren naar de leerkracht, krijgen instructies en maken opdrachten. Kinderen leren echter beter en sneller als ze gebruik kunnen maken van meerdere zintuigen tegelijk. Tijdens deze presentatie leerden de aanwezigen meer over een project dat Michel Habraken ontwikkelde tijdens de minor Digital Media Productions. Hierin is een eerste opzet gemaakt om met gebruik van ICT‐hulpmiddelen een uitdagende leeromgeving voor een geschiedenisles te creëren.

Gemeente & ICT

Auteur(s): 
Carel Eltingh, clustermanager Interne Ondersteuning, Gemeente Arnhem
Dennis van Aalst, Gemeente Arnhem
Trefwoorden: 
gemeente, ICT, HNW - Het Nieuwe Werken, standaardisering, dienstverlening
Samenvatting: 

Tijdens deze dynamische presentatie konden aanwezigen kennismaken met de Gemeente Arnhem als veelzijdig hightechbedrijf. De gemeente levert totaal 513 producten aan burgers en bedrijven. Dat gebeurt met 1700 mensen en 400 applicaties. Ook de toekomst van de Gemeente en dan vooral de dienstverlening, standaardisering en Het Nieuwe Werken (HNW) kwamen aan bod.

Systematische Bedrijfsvoering

Auteur(s): 
Arie Schinkel, organisatieadviseur, gespecialiseerd in toepassing van ICT, bestuurslid van de stichting BKIB (Bevordering Kwaliteit Informatica Beroepsopleidingen)
Trefwoorden: 
bedrijfsprocessen, organisatie, informatiesysteem, applicatiegeneratie
Samenvatting: 

Informatievoorziening kampt al jaren met slepende problemen. Door technische ontwikkelingen en mondialisering stelt de omgeving steeds meer en hogere eisen. Dat dilemma vraagt om een onorthodoxe oplossing. Een nieuwe systeembenadering door integratie van fundamentele concepten van organisatie en informatie biedt die oplossing. Het gebruikelijke ontwerpuitgangspunt, ‘Voorzien in informatiebehoefte’, is uitgebreid met `Ondervanging van knelpunten` en ‘Inspelen op ontwikkelingen’.

ICT Gelderland

Auteur(s): 
Michel Koetsier, projectleider omgevingsvisie Gelderland: de Provincie, Provincie Gelderland
Trefwoorden: 
cocreatie, community bouwen en onderhouden, digitaal platform
Samenvatting: 

De provincie Gelderland werkt aan een nieuwe omgevingsvisie. Een plan vanuit de ideeën van de netwerksamenleving: in co‐creatie. Wat vraagt dat? Hoe zorg je dat de co‐creatie vorm krijgt? Hoe bouw en onderhoud je de community? Om wat voor platform vraagt dat? En wat betekent dat voor het plan zelf?

BYOD @ School

Auteur(s): 
Wilfred Rubens, projectleider / e-learning adviseur, Open Universiteit Nederland
Trefwoorden: 
Bring Your Own Device (BYOD), Bring Your Own Technology, motivatie, blended learning, krachtige leeromgeving
Samenvatting: 

Bring Your Own Technology (BYOT) of Bring Your Own Device (BYOD) geeft studenten of leerlingen meer eigenaarschap over ICT en bevordert daardoor de motivatie om ICT te gebruiken. BYOD vergroot ook de flexibiliteit van de inzet van technologie in het primair proces. Daardoor zijn er meer mogelijkheden om een krachtige leeromgeving te realiseren.

WS Ultimaker

Auteur(s): 
Siert Wijnia, ontwikkelaar, Ultimaker Ltd.
Trefwoorden: 
3D-printers, 3D-software
Samenvatting: 

De Ultimaker is een Nederlandse Do It Yourself (DIY)‐3D‐printer, die wordt beschouwd als een van wereld´s beste in zijn prijsklasse. De Ultimaker wordt geroemd vanwege zijn printsnelheid en een resolutie van 0,02 mm binnen bereik van het print‐platform. De Ultimaker is geschikt om te printen met biologisch afbreekbaar filament (PLA) en daarom, vanuit een milieuvriendelijk oogpunt, een uitstekende keus om items mee te fabriceren.

Gamification

Auteur(s): 
Thijs Helfrich, creatief directeur, Wild Sea
Trefwoorden: 
motion capture, serious gaming, augmented reality
Samenvatting: 

‘Wij maken dingen waar behoefte aan is, maar nog geen vraag naar is’. Tijdens deze presentatie werd met behulp van opmerkelijke voorbeelden de waarde van gamification binnen toekomstige onderwijs‐ en zorgtoepassingen geschetst. Vanuit het voormalige Gameship, de multimedia studio, werkt het team van Wild Sea met state‐of‐the‐art apparatuur samen met studenten en professionals aan grensverleggende concepten en producten voor bijvoorbeeld de zorg en het onderwijs. Innovatie en creativiteit zijn leidraad bij de ontwikkeling van (serious) games en apps.

Toekomst van ELO's

Auteur(s): 
Wilfred Rubens, projectleider en e-learning-adviseur, Open Universiteit Nederland
Trefwoorden: 
elektronische leeromgeving (ELO), nieuwe functionaliteit, technische ontwikkeling
Samenvatting: 

De toekomst van ELO’s is een combinatie van technologische ontwikkelingen EN inzichten in didactiek. Die hebben samen de potentie om ‘onderwijs’ en ‘leren’ te vernieuwen door effectiever en efficiënter gebruik te maken van de specifieke capaciteiten van docenten en leerlingen in hun bijdrage aan het onderwijsleerproces.

Arnhem ICT

Auteur(s): 
Rene Westra, zelfstandig adviseur, raadslid Gemeente Arnhem
Trefwoorden: 
openbaar bestuur, ICT en innovaties
Samenvatting: 

Is het openbaar bestuur bijzonder? Waarom is openbaar bestuur relevant voor het ICT‐onderwijs? Wat is nodig? Welke adviezen aan het ICT‐onderwijs zijn daaruit af te leiden? In twee casussen ‘Rechtspraak’ en ‘Gemeente & gemeenteraad’ werden deze vragen gesteld en de mogelijke antwoorden daarop toegelicht.

IT Outsourcing

Auteur(s): 
prof. dr. Barry Derksen, hoofd Architectuur, Processen & Business Intelligence, Stedin, Research Director Business & IT, Trends Institute, lector NOVI
Trefwoorden: 
alignment, outsourcing, governance, communicatie, value measurement, competenties, architectuur, partnership
Samenvatting: 

Business & IT alignment (BIA) is about the integration of IT for the business. All businesses focus on opportunities to grow, it is the expectation that the IT organization enables and drives this growth, recognizing that the IT organization must contend with their own challenges. The development and implementation of their respective strategies often lead to discrepancies. The result is a gap between business & IT. BIA is about closing that gap.

Pagina's

Subscribe to RSS - NIOC 2013 Arnhem