Virtual Reality

Auteur(s): 
Michel Habraken, coördinator Internet & Multimedia, Stichting voor Katholiek en Protestants-Christelijk Primair Onderwijs
Samenvatting: 

Een geschiedenisles geven gaat vaak traditioneel: leerlingen luisteren naar de leerkracht, krijgen instructies en maken opdrachten. Kinderen leren echter beter en sneller als ze gebruik kunnen maken van meerdere zintuigen tegelijk. Tijdens deze presentatie leerden de aanwezigen meer over een project dat Michel Habraken ontwikkelde tijdens de minor Digital Media Productions. Hierin is een eerste opzet gemaakt om met gebruik van ICT‐hulpmiddelen een uitdagende leeromgeving voor een geschiedenisles te creëren.

Trefwoorden: 
Virtual Reality, geschiedenisles, Market Garden

Doelgroep: