NIOC 2013 Arnhem

Zorg-Info Portaal

Auteur(s): 
drs. Emile ter Horst, docent-onderzoeker, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Trefwoorden: 
Ouderenzorg 2.0, infoportaal, procesinnovatie, multidisciplinair
Samenvatting: 

In de kwetsbare ouderenzorg spelen vaak meerdere aandoeningen een rol en daarmee meerdere verschillende zorgvragen. De kwaliteit van leven en het welzijn van de oudere moet een centrale vraag zijn. Er wordt echter nog veel aanbodgericht en monodisciplinair gewerkt. Hier speelt de afstemming van de verschillende hulpverleners, de welzijnskant van de zorg en een goede informatievoorziening een belangrijke rol.

Webapplicatie-generatie

Auteur(s): 
drs. ing. Arnoud van Bers, hoofddocent / onderzoeker, lectoraat Model Based Information Systems, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Trefwoorden: 
web technologie, mobile apps, generatieve systeemontwikkeling
Samenvatting: 

De ontwikkeling en realisatie van mobile‐(web)apps is ontegenzeggelijk een onderwerp dat in het beroepenveld en het onderwijs van de ICT/media‐opleidingen snel een belangrijke positie verwerft. De nieuwe versie van de minor Webtechnologie staat in de steigers. Voortbouwend op de onderzoeksresultaten van het Lectoraat Model Based Information Systems zijn in prototypen en pilots webapps gerealiseerd. Daarbij worden de methoden en technieken van geautomatiseerde systeemontwikkeling nu ook op mobile‐webapps toegepast.

Research HCI & Media

Auteur(s): 
Lambert Zaad MSc, promovendus, hoofddocent, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Trefwoorden: 
CSCW, HCI, communicatie, ontwerp
Samenvatting: 

Tijdens deze presentatie kwamen de aanwezigen meer te weten over het eerste afgeronde veldonderzoek bij het Schakel‐ en Meldcentrum van ProRail. Het doel van het promotieonderzoek van Lambert Zaad is het vergroten van de communicatie‐ondersteunende rol van ICT‐systemen in coördinatiecentra.

IS-onderwijs - Datagericht informatiesysteem onderwijs en dogfooding

Auteur(s): 
Lloyd Rutledge, universitair docent, Open Universiteit Nederland
Trefwoorden: 
onderwijs en onderzoek in ICT, beoordelen, toetsen, ICT-doorstroom
Samenvatting: 

De presentatie en het artikel beschrijven het toepassen van datagerichte informatiesysteemtechnologieën op het doceren van cursussen over dezelfde technologieën. De cursussen van de Open Universiteit, Ontwikkelpracticum en Semantic Web fungeren als casussen.

Webcultuur

Auteur(s): 
Herman Koppelman, universitair docent, Open Universiteit Nederland
Trefwoorden: 
webcultuur, samenleving, websites
Samenvatting: 

In de cursus Webcultuur van de Open Universiteit die is bedoeld voor studenten Informatica en Informatiekunde (maar ook voor studenten met een achtergrond die buiten de ICT ligt), staan de begrippen web, cultuur, communicatie en webontwerp centraal. De cursus biedt zowel theoretische als meer praktisch georiënteerde onderdelen.

MOOC-ontwikkeling

Auteur(s): 
Robert Schuwer, universitair hoofddocent, Open Universiteit Nederland
Trefwoorden: 
MOOC, OER, open education
Samenvatting: 

Het jaar 2012 is het jaar van de Open Online Course (MOOC). Wat is een MOOC? Een MOOC is een vorm van open onderwijs, en de letters staan voor:
Massive veel deelnemers (> getal van Dunbar)
Open vrije toegang
Online via internet
Course eenheid van aanbod is een cursus (5‐10 weken doorlooptijd)

Research SW-Project

Auteur(s): 
prof.dr. Marko C.J.D. van Eekelen, hoogleraar Software Technologie, Open Universiteit Nederland / Radboud Universiteit Nijmegen
Trefwoorden: 
projectonderwijs, software-ontwikkeling, onderzoek
Samenvatting: 

Het combineren van software projectwerk met onderzoek aspecten is een uitdaging. Dit artikel gaat in op ervaringen met het combineren van projectwerk met onderzoek aspecten zowel bij de Radboud Universiteit (binnen GipHouse in de Master Informatica) als bij de Open Universiteit (bij het Afstudeer Project van de Bachelor Informatica). De doelen op de twee universiteiten zijn in heel algemene zin vergelijkbaar. In concrete zin zijn er verschillen. Ook de uitwerkingen verschillen. Niet alle onderzoekleerdoelen blijken met softwareprojectwerk verenigbaar te zijn.

Research @ Web

Auteur(s): 
Jan Worst, extern promovendus, Universiteit Tilburg, Graduate School for Humanities
Trefwoorden: 
web-based framework, knowledge base, ontologie, metadata, algoritmen en i-Health
Samenvatting: 

Onderdeel van i‐Health vormt onder andere de screening en monitoring van risicogroepen op colorectale kanker, die wordt ondersteund door een intelligent web‐based proces. Het onderzoek dat aan u gepresenteerd werd betrof het volgende probleem: Is het mogelijk de bio‐markers gebaseerd op bloedmonsters onder te brengen in een kennisbank, die verbonden is met een voor artsen bestemd intelligent web‐based proces?

INFORMATICA-Actief

Auteur(s): 
Paul Bergervoet, hoofddocent, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
andere auteurs Methode INFORMATICA-Actief
Trefwoorden: 
evaluaties, nieuwe ontwikkelingen in de methode, voorbeelden van toepassing
Samenvatting: 

De auteursgroep van de methode INFORMATICA‐Actief houden jaarlijks een gebruikersdag ter evaluatie van de ontwikkelingen in het gebruik van de methode en om de plannen voor de toekomst met gebruikers te bespreken. Dit jaar viel die gebruikersdag deels samen met de tweede conferentiedag van NIOC2013.

iPad VO-school

Auteur(s): 
Herman Rigter, Directeur ICT, Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm
Trefwoorden: 
onderwijsontwikkeling, een-op-een-devices, laptops, iPads, content ontwikkeling
Samenvatting: 

Al meerdere jaren wordt op de Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm (AT‐scholen) in Hilversum onderwijsontwikkeling vorm gegeven met behulp van de inzet van laptops en iPads. Op een aantal scholen hebben zelfs alle leerlingen al jaren de beschikking over een eigen device. Tijdens de presentatie ging Rigter, directeur ICT van deze scholen en adviseur bij VO‐content.nl, in op zaken die van belang zijn bij het succesvol invoeren van één‐op‐één‐devices op een school. Contentontwikkeling speelt daarbij een belangrijke rol. De AT‐scholen besteden hier veel aandacht aan.

Pagina's

Subscribe to RSS - NIOC 2013 Arnhem