NIOC 2013 Arnhem

ICT in verkeer

Auteur(s): 
Henk Derksen, Project Manager, IBM
Trefwoorden: 
ICT, Smart Traffic, Connected Vehicle, Road Maintenance
Samenvatting: 

The project Smart Traffic connects cars and brings their CAN data to the cloud. 12 organizations worked together to collect data from vehicles CAN bus and created valuable data from it (figure 1). As a result, it helped taxi drivers to improve their driving style and reduce fuel consumption (and emissions).

Digitaal Portfolio

Auteur(s): 
Patrick Sins, onderzoeker, LOOK - Wetenschappelijk Centrum Lerarenonderzoek, Open Universiteit Nederland, lector Daltononderwijs en onderwijsvernieuwing bij Saxion
Trefwoorden: 
zelfregulerend leren, reflectie, portfolio
Samenvatting: 

Bij leerlingen in het voortgezet onderwijs onderzochten de presentatoren in hoeverre het bijhouden van een digitaal portfolio meer bijdraagt aan de ontwikkeling van zelfregulerend leren in vergelijking met leerlingen die een papieren portfolio bijhouden. 30 leerlingen hielden een papieren portfolio bij en 39 leerlingen gebruikten een digitaal portfolio tijdens een periode van 5 maanden. Een multilevel‐analyse toont aan dat het digitale portfolio significant positief bijdraagt aan de ontwikkeling van reflectie van leerlingen en op de nameting.

KitBashing & FabLab

Auteur(s): 
Michel van de Wiel, docent Media & Technologie, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Trefwoorden: 
FabLab, 3D-modellering, 3D-software, 3D-printers, 3D-scannen
Samenvatting: 

Het maken van spellen voor pc’s en spelcomputers is een battle op zich. Een manier om 3Dwerelden voor spellen te creëren die ook veel in de filmwereld gebruikt wordt, is Kitbashing. Kitbashing is het hands‐on samenvoegen van bijvoorbeeld bouwpakketten en schaalmodellen tot een nieuw, eigen model.

Check-IT in China

Auteur(s): 
Jan Dankers, ex-directeur HAN Instituut / projectleider, adviseur, Check-IT
Trefwoorden: 
internationalisering, ICT-projecten, stage in China, internationale minor, interculturele samenwerking in projecten, ICT-bedrijven in China
Samenvatting: 

Vijf hogescholen hebben in samenwerking met de Universiteit van Xiamen het China Holland Exchange Competence and Knowledge centre for Information Technology gerealiseerd. In februari 2013 is de 8ste groep van 15‐25 Nederlandse studenten een stagesemester begonnen in Xiamen, China. Zij werken samen met 15‐25 Chinese studenten in een ICT‐projectcentrum aan projecten voor bedrijven in het Software Park van Xiamen waar 500 ICT‐bedrijven zijn gehuisvest. De studenten ontwikkelen hun individuele hbo‐competenties in een unieke context.

ICT-Body of Knowledge

Auteur(s): 
Mischa Beckers, docent, Hogeschool Zeeland - University of Applied Sciences
Trefwoorden: 
HBO-I domeinbeschrijving, competentie, beroepstaken, profielmatrix, dekkingsmatrix, curriculumontwikkeling, BoKs
Samenvatting: 

De ontwikkeling van een Body of Knowledge (BOK) is voor ICT‐opleidingen van belang om de inhoud van het curriculum van de opleiding en profielen te kunnen verantwoorden naar de interne en externe accreditatie‐organen. Deze bijdrage schetste de ontwikkeling en implementatie van de BOK die bij de ICT‐opleidingen van de Hogeschool Zeeland wordt toegepast.

Innovatie & Ondernemen

Auteur(s): 
Henk Bohlander, Business developer, ondernemer, NewBiz / docent Ondernemen en Innovatie, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Trefwoorden: 
leerplatform, webapplicatie, ondernemerschap, innovatie, e?learning
Samenvatting: 

Onderwijservaringen binnen de HAN in het vakgebied ondernemerschaponderwijs liggen aan de basis van een nieuw onderwijsplatform van waaruit studenten kunnen leren ondernemen met een webapp, een privaat initiatief in samenwerking met de informatica‐afdeling van de HAN. Vanuit hun eigen dashboard kunnen studenten de regie voeren over hun ontwikkeling, kan men interacteren, elkaar beoordelen en beoordeeld worden.

Visualisatie Innovatie

Auteur(s): 
Yolande Kolstee, lector IVT en hoofd AR Lab, Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten, Den Haag
Trefwoorden: 
innovatieve visualisatietechnieken, kunstacademies Nederland, onderzoek, implementatie curriculum, innovatie, vervolgonderzoek in andersoortig onderwijs
Samenvatting: 

Het lectoraat Innovatieve Visualisatie Technieken [IVT] richt zich op het gebruik van innovatieve visualisatietechnieken in het artistieke en culturele domein en de relevantie daarvan voor het hoger kunstonderwijs. In 2011 heeft het Lectoraat IVT twee enquêtes uitgezet binnen de verschillende kunstacademies met als doel het inventariseren van het gebruik van nieuwe visualisatietechnieken in het kunstonderwijs.

Softwarekwaliteit

Auteur(s): 
Rody Middelkoop, docent, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Trefwoorden: 
Agile, Scrum, TDD, Confluence, Jira, Jenkins, Sonar, Open Source
Samenvatting: 

In deze presentatie toonde Middelkoop de aanpak en werkwijze binnen het onderwijssemester DDOA (Develop a Distributed OO Application). Het doel is om studenten te laten werken aan kwalitatief goede software voor externe opdrachtgevers. In de presentatie werden tools, standaarden, processen en richtlijnen gedemonstreerd en werd er gezamenlijk stilgestaan bij de keuzes van de ontwikkelstraat.

International@home

Auteur(s): 
MSc Christian Köppe, docent, Hogeschool Utrecht
Trefwoorden: 
internationalisering, CLIL, Educational Patterns
Samenvatting: 

Internationalisering wordt in de toekomst van de ICT steeds belangrijker, daarom verzorgen veel instellingen hun lessen inmiddels in het Engels. Content and Language Integrated Learning (CLIL) is een manier om dit goed op te zetten, maar de hoeveelheid aan informatie over CLIL is nogal overweldigend. Educational Patterns bieden hier een pragmatische aanpak. Docenten worden niet alleen bewust gemaakt van de belangrijkste valkuilen, de patterns bieden tegelijkertijd pragmatische oplossingen die ook zonder uitgebreide taaltraining toepasbaar zijn.

Onderzoeksleerlijn

Auteur(s): 
dr. Koen van Turnhout, hoofddocent / onderzoeker, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Trefwoorden: 
triangulatie, onderzoeksleerlijn, mixed-method research
Samenvatting: 

Praktijkonderzoek in de ICT en in de mediaberoepspraktijk benut vele onderzoeksmethoden. Onderzoek voor het verbeteren van een product is anders dan onderzoek gericht op de ontwikkeling van nieuwe mediaconcepten, of onderzoek naar de effectiviteit van een interface voor gebruikers. Vaak worden in de praktijk resultaten van verschillende methoden gecombineerd. Dit wordt aangeduid met triangulation. In 2016 zullen de hbo‐ICT‐ en mediaopleidingen van de Informatica Communicatie Academie (ICA) conform de landelijke afspraken een leerlijn Onderzoek hebben ingevoerd.

Pagina's

Subscribe to RSS - NIOC 2013 Arnhem