NIOC 2013 Arnhem

Business Intelligence - NGI

Auteur(s): 
Tanja Ubert, docent, De Haagse Hogeschool, bestuurslid, Ngi - platform voor ICT-professionals
Trefwoorden: 
Business Intelligence, business, opleiden
Samenvatting: 

‘What’s the Business in Business Intelligence?’ Dit is het thema van de nieuwe afdeling BI van het Ngi®. De laatste jaren is de focus in het vakgebied Business Intelligence vooral gaan liggen op de tools. In deze workshop discussieerden deelnemers over de meerwaarde van Business Intelligence voor de business en hoe men het business‐perspectief weer terug kan krijgen in dit vakgebied.

Innovatie bacheloronderwijs

Auteur(s): 
Wiebe Wiersema, lector ADIS, Hogeschool Utrecht
Trefwoorden: 
onderzoeksvaardigheden, architectuur compliance, software engineering
Samenvatting: 

In 1870 kon alleen een universitair geschoold persoon onderhoud aan een trein doen, inmiddels kan het onderhoud door lager geschoold personeel gebeuren. Hetzelfde geldt voor ICT‐vak, steeds meer IT‐werk wordt uitgevoerd door lager opgeleide mensen. Hoe houden we nu de waarde van het hbo‐diploma vast? Het Lectoraat ADIS verbetert het onderwijs.

ICT-architecturen

Auteur(s): 
drs. Debbie Tarenskeen, docent-onderzoeker, lectoraat Networked Applications, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Trefwoorden: 
ICT in de zorg, promotie-onderzoek, studentenproject systeemontwikkeling, praktijk en theorie
Samenvatting: 

Een combinatie van beroepspraktijk, onderzoek en een studentenproject: ICT in de zorg. Deze presentatie maakt de succesvolle samenwerking tussen consultancy in de zorg – op het gebied van ICT – en de HAN zichtbaar. Ronald de Vries van het adviesbureau Twynstra Gudde richt zich onder meer op het verbeteren van zorg door te vernieuwen. ICT‐ondersteuning heeft bij dit vernieuwen een steeds grotere rol. Het promotie‐onderzoek van Debbie Tarenskeen sluit direct aan bij een probleem of onderzoeksvraag uit de ICT‐praktijk.

Onderzoeksvaardigheid

Auteur(s): 
dr. ir. Mortaza Shoea Bargh, lector Creating 010, Hogeschool Rotterdam
Trefwoorden: 
onderzoek vaardigheden, ICT-onderzoek, bachelor-informaticastudenten, afstudeeropdrachten, informaticastudenten, studiecurriculum, toegepast onderzoek
Samenvatting: 

De kwaliteit van afstudeerscripties moet verbeterd worden, dat betekent hoge(re) kwalitatieve eisen stellen aan afgestudeerde studenten. Zij moeten zelfstandig kunnen werken en denken, en inzichten methodisch kunnen vertalen. Dat betekent in de praktijk: streven naar ingenieurs met een goede onderzoekshouding. In deze bijdrage op NIOC zetten de presentatoren uiteen waarom zij het noodzakelijk achten dat Informaticastudenten worden geëquipeerd met onderzoek vaardigheden, en welke vaardigheden dat zouden moeten zijn.

ICT-opleidingen

Auteur(s): 
Hans Frederik, onderzoeker, Vrije Universiteit Amsterdam
Trefwoorden: 
beroepskennis, beroepenveld, ontwikkeling, afstemming, accreditatie, docent, adviesraad, samenwerking
Samenvatting: 

Het onderwijs en het werkveld hebben in de digitale wereld weinig met elkaar. Het HBO‐I heeft een uitstroomprofiel, ICT~office (tegenwoordig Nederland ICT) heeft een instroomprofiel, maar afgestemd zijn ze niet. Hbo‐ en wo‐opleidingen móeten afstemmen met het werkveld, anders worden ze niet geaccrediteerd. Dat afstemmen is echter vaak een rituele dans met een aantal bevriende relaties. De grote werkgevers zitten er niet mee, die halen hun jonge informatici wel elders vandaan …

3D-SW-demo

Auteur(s): 
Kodjo Kouwenhoven, projectleider, FabLab, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Trefwoorden: 
3D-printers, 3D-software
Samenvatting: 

3D‐printen is helemaal in. De interesse voor dit onderwerp groeit door de vele publiciteit en de lager wordende prijzen van de hardware. Aan ideeën voor producten is, bij zowel kinderen als volwassenen, geen gebrek. Waar het aan ontbreekt is de beheersing van de benodigde software om een idee om te zetten in een 3D‐computermodel. Zonder computermodel kun je niet 3Dprinten – dan blijft een idee een idee.

Maatwerk Autisme

Auteur(s): 
drs. Jo Platenkamp, docent, coach, coördinator SMF-Information Sciences, Hogeschool Windesheim
Trefwoorden: 
studenten met functiebeperking, studeren met een ASS (autismespectrum-stoornis), studiesucces (rendement)
Samenvatting: 

Studenten met een functiebeperking en vooral de studenten met een vorm van autisme halen vaak slechte resultaten, ondanks aanwezig talent voor ICT. Dit tot grote frustratie van student en docent. Het is mogelijk studiesucces te vergroten en rendement te verbeteren. Maar hoe pak je dat in de praktijk aan?

Duurzaam ICT-beheer

Auteur(s): 
ir. Henk Plessius, projectleider-onderzoeker, Hogeschool Utrecht
Trefwoorden: 
groene ICT, energiebesparing, datacenter, systeembeheer
Samenvatting: 

In 2011 is met deeltijdstudenten Systeem‐ en Netwerkbeheer een pilot uitgevoerd rondom het thema duurzaamheid. Deze studenten zijn sterk ‘technology‐driven’. Binnen het thema Duurzaamheid is daarom de focus gericht op het onderwerp ‘terugdringen van het energiegebruik’ en integratie van kennis over nieuwe technologieën in en om het datacenter, in het bijzonder virtualisatie en SAN/NAS.

Open data ontsluiten

Auteur(s): 
Peter Conradie, docent-onderzoeker, Creating 010, Hogeschool Rotterdam
Trefwoorden: 
data space, database, database management, open data
Samenvatting: 

Dit projectpaper beschrijft de ‘SunnyApp’ die als basis dient voor de ontwikkeling van een prototype dataspacesysteem waarmee open data kan worden ontsloten en gekoppeld. Het dataspaceprincipe kan complementair zijn aan de huidige catalogussystemen en voorziet in flexibele dataopslag‐ en verwerkingsmogelijkheden. Voor de ontwikkeling van de open data space wordt het dataspace principe gehanteerd en de SunnyApp als pilot case gebruikt.

Ontwikkeling van serious games

Auteur(s): 
dr. Alma Schaafstal, hoofddocent, Hogeschool Windesheim
Trefwoorden: 
games, game development, Serious Games, gamecurriculum
Samenvatting: 

Het spelen van games is populair. Het ontwikkelen van games wint ook aan populariteit. De gamesector is een van de snelst groeiende sectoren in de creatieve industrie, en de creatieve industrie zelf is benoemd als een van de topsectoren voor innovatie. De kans op cross‐overs met andere industrieën wordt als kansrijk bestempeld.

Pagina's

Subscribe to RSS - NIOC 2013 Arnhem