NIOC 2013 Arnhem

Computational Thinking

Auteur(s): 
Natasa Grgurina, vakdidacticus Informatica (lerarenopleiding), Rijksuniversiteit Groningen
Trefwoorden: 
computational thinking, informatica, concept-context
Samenvatting: 

Het is vanzelfsprekend dat onze jeugd goed moet worden voorbereid om te leven, te werken en te functioneren in de moderne wereld waar ICT overal aanwezig is. Naast computer literacy en mediawijsheid moeten we ze nóg een vaardigheid leren: Computational Thinking (CT). Dat is een fundamentele vaardigheid die informaticaconcepten over probleemformulering en gegevensorganisatie, ‐analyse en ‐representatie gebruikt voor het oplossen van (nieti-nformatica) problemen met behulp van ICT‐technieken en ‐gereedschappen.

Video in PO/VO

Auteur(s): 
Hans Geenen, consultant / docent / ontwikkelaar, HNSG Media Consultancy
Trefwoorden: 
videoproductie, 21st century skills, connected learning, ondernemend leren
Samenvatting: 

Leerlingen vinden video’s maken in de klas een hele prettige manier van leren. De techniek sluit aan bij hun eigen leefwereld en de lesstof wordt op een actieve manier aangeboden. Er is een helder gezamenlijk doel dat bij publicatie via de sociale media ook zeer relevant en realistisch wordt. Door de inhoud en onderwerpen van de video’s te koppelen aan het curriculum ontstaan er interessante nieuwe mogelijkheden voor het onderwijs.

Security in VO

Auteur(s): 
Paul Bergervoet, hoofddocent, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Trefwoorden: 
security, Informatica 2.0, Open Educational Resources, vo-informatica
Samenvatting: 

Binnen het initiatief Informatica 2.0 ontwikkelden de auteurs van de onderwijsmethoden Informatica‐ACTIEF en Enigma een module ‘Security’, die breed beschikbaar komt. In deze module benaderen de auteurs het ontwerp vanuit 3 verschillende gezichtspunten, namelijk die van de computergebruiker, de site‐ontwikkelaar en de hacker. Daarnaast komt er tijdens deze nieuwe module ook een breed scala van onderwerpen aan de orde, zoals criminaliteit, privacy, cryptografie, cookies, wetgeving.

Model Checking

Auteur(s): 
prof. Frits Vaandrager, Radboud Universiteit
Trefwoorden: 
Model Checking, Informatica 2.0, vo-informatica
Samenvatting: 

Bij het keuzevak Informatica is in 6‐vwo behoefte aan materiaal dat een meer fundamenteel karakter heeft dan de standaardstof van het examenprogramma en ook vooruitblikt op een academische opleiding Informatica. Hiervoor is materiaal van prof. Frits Vaandrager (RU) bewerkt voor de methode Informatica‐Actief. Tijdens deze presentatie behandelde Vaandrager deze module Model Checking, met bijzondere aandacht voor de didactische aanpak.

HP Instituut E-skills

Auteur(s): 
Cees van Ooijen, ExpertOne Certification & Learning Manager, Hewlett Packard Nederland B.V.
Trefwoorden: 
e-skills, certificering, ICT-infrastructuur, randapparatuur, netwerken, server, storage, cloud, IT for Business, MKB, Labs in de Cloud, HP Institute
Samenvatting: 

De ontwikkelingen in de ICT gaan razendsnel. Bedrijven willen en moeten profiteren van de nieuwste ontwikkelingen om voorop te blijven lopen. Organisaties verwachten van de afgestudeerden dat ze klaar zijn voor de markt en kennis en ervaring hebben met de nieuwste ICT-oplossingen. Hewlett Packard (HP) biedt oplossingen voor de gehele ICT‐infrastructuur en deelt deze kennis nu via het HP Institute‐programma. Een volledig uitgewerkt lesprogramma met certificeringen, dat aansluit bij de eisen van werkgevers in de ICT.

NIOC-posters

Auteur(s): 
Louis Spaninks, directeur, Arbeidsmarkt Vraagstukken ICT (stichting CA-ICT)
Samenvatting: 

Op vrijdag 5 april tijdens NIOC‐2013 ontvingen Bas Milius en Laurens Heij de Skills Masters Prijs. Op 14, 15 en 16 maart deden ze in Ahoy Rotterdam mee aan de landelijke beroepenwedstrijden voor ICT en secretarieel tijdens het beroepenevenement Skills Masters. Het team eindigde bovenaan tijdens de wedstrijd ‘Team Office ICT and Application Development’.

Gaming

Auteur(s): 
Roy van Bussel, projectleider Serious Gaming, Kenteq
Trefwoorden: 
serious gaming, simulation games, CRAFT, vakmanschap, gamification, beroepsonderwijs
Samenvatting: 

De NextGenEducation Game CRAFT bestaat uit een virtuele werkplaats, waarin leerlingen machines kunnen bedienen om opdrachten uit te voeren. Deze oefeningen keren terug in de praktijk, zodat ze ook ‘op de werkvloer’ werkstukken kunnen maken. De credits die ze met alle opdrachten verdienen, kunnen ze gebruiken om hun eigen virtuele achtbaan te bouwen. Niet alleen de combinatie van simulatie, gaming en praktijk is uniek voor de game, met CRAFT hebben opleiders een didactische onderlegger die hen helpt om een vak aan te leren én om de inhoud te toetsen.

MsClass Ecabo-1 & 2

Auteur(s): 
Tom Verhoeff, directeur, Methylium
Samenvatting: 

Deze anderhalf uur durende tweedelige Masterclass was bedoeld voor mbo‐ICT‐docenten. Met de release van Windows 8 is het mogelijk geworden apps te ontwikkelen voor Windows. Dankzij onderwijsprogramma’s van Microsoft zijn alle benodigde tools zonder kosten te gebruiken door studenten en docenten. Waar denk je aan bij app development? Hoe begin je ermee? En hoe is het toe te passen in het onderwijs?

Associate Degree

Auteur(s): 
Desiree Frissen, projectleider, Kenniscentrum ECABO
Trefwoorden: 
ICT-opleiding, Associate Degree ICT, samenwerking bedrijfsleven mbo/hbo
Samenvatting: 

Uit arbeidsmarktonderzoek (2012) bleek dat er een kwalitatieve én kwantitatieve behoefte bestond in de arbeidsmarkt naar systeembeheerders en applicatieontwikkelaars op Associate Degree (AD‐)niveau. Daarop gaf CA‐ICT ECABO de opdracht om in samenwerking met het bedrijfsleven en particuliere & reguliere opleiders twee nieuwe opleidingen te ontwikkelen: Systeembeheer en Applicatieontwikkeling. Deze twee opleidingen zullen vanaf 2014 landelijk verspreid worden aangeboden door hbo‐instellingen en particuliere opleiders.

ICT & Netwerkbeheer

Auteur(s): 
Harry Brink, opleidingsmanager ICT, Graafschapcollege
Trefwoorden: 
ICT-beheer, netwerkbeheer, docentendag
Samenvatting: 

Kom en wissel kennis en ervaringen uit! Daartoe riepen de sprekers op tijdens NIOC2013. De ontwikkelingen op het gebied van ICT‐ en netwerkbeheer gaan snel; cloud, virtualisatie, security, glasvezel; het volgt elkaar in rap tempo op. Hoe spelen wij in op deze ontwikkelingen binnen het mbo‐ICT‐onderwijs? Wat doen uw ICT‐vakgenoten en met welke vragen worstelen ze?

Pagina's

Subscribe to RSS - NIOC 2013 Arnhem