NIOC 2013 Arnhem

Ed-computer

Auteur(s): 
Paul Topf Aguiar de Medeiros, leerling Christelijk Gymnasium Utrecht
Trefwoorden: 
Ultieme Onderwijscomputer, innovatie, onderwijs van morgen
Samenvatting: 

In de presentatie nam Paul de Medeiros zijn toehoorders mee in zijn zoektocht naar de ultieme onderwijscomputer. In 2012 is hij samen met 2 medeleerlingen van het Christelijk Gymnasium Utrecht begonnen aan deze zoektocht. Al snel kwam het drietal erachter dat deze computer nog niet bestaat. In de maanden daarop hebben zij een concept uitgewerkt en met de ondersteuning van Kennisnet een prototype gebouwd. Nu hebben zij een gedetailleerd en uitgebreid beschreven product waarmee ze graag willen aantonen dat er andere mogelijkheden zijn dan de conventionele laptops en tablets.

Opleiding tot docent

Auteur(s): 
Eelco Dijkstra, cursusleider nascholing ICT / docent Informatica
Trefwoorden: 
KNAW-advies, docentenopleiding, schaarste ICT-docenten
Samenvatting: 

Een van de belangrijke aanbevelingen van het KNAW‐adviesrapport Digitale Geletterdheid is de noodzaak om te komen tot een nieuwe opleiding voor docenten Informatica. Nieuwe informaticadocenten moeten inzicht verwerven in de essentiële ICT‐vaardigheden, kennis en attituden voor leerlingen die in de 21ste eeuw leven, en leren en werken. Daarnaast is een conceptuele kijk op de ontwikkelingen en de toekomst van ICT en het onderwijs van groot belang.

PHP Tutor System

Auteur(s): 
Gerrie van Leeuwen, docent Informatica, voortgezet onderwijs
Trefwoorden: 
leren programmeren, Intelligent Tutor System, PHP
Samenvatting: 

Learning to program is difficult for novice programmers. Human tutoring often helps, but is time consuming and not always available. An Intelligent Tutoring System (ITS) may be of help here. An ITS involves selecting a problem‐solving interface, designing a cognitive model for solving problems in that environment and building instruction around the productions in that model. The current research gives recommendations for the cognitive model and the instruction of an ITS for the programming language PHP.

Informatica VO

Auteur(s): 
prof. Bert de Brock, professor, Rijksuniversiteit Groningen / lid adviescommissie Digitale Geletterdheid KNAW
Trefwoorden: 
docenten informatica, ontwikkelingen informatica in het VO
Samenvatting: 

Het adviesrapport Digitale Geletterdheid aangeboden door de KNAW aan de directeur‐generaal van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen roept op tot het opleiden van een nieuwe generatie ICT‐docenten. Deze nieuwe generatie draagt digitale geletterdheid zo fundamenteel in zich, dat zij daardoor de rol van initiatoren van de innovatie in het onderwijs kunnen vervullen.

EOR-platform VO

Auteur(s): 
Armand Lejeune, docent informatica / staatsexaminator informatica, Valuascollege / hoofdredacteur, Pictio
Trefwoorden: 
Informatica in het VO, praktijkcases, ICT-beroep
Samenvatting: 

Het is een open deur te stellen dat ICT een belangrijke rol speelt in de maatschappij. In het keuzevak Informatica in het voortgezet onderwijs komt deze rol nog onvoldoende uit de verf. Om leerlingen te enthousiasmeren voor het ICT‐beroep en hen een realistisch beeld van het vak Informatica te geven, zijn er in samenwerking met de ICT‐beroepsgroep en de ICT‐bedrijfstak praktijkcases ontwikkeld. Lesmateriaal en verdere dienstverlening staan de docent ter beschikking om de kloof met de praktijk te overbruggen.

E-studieboeken

Auteur(s): 
Martijn Luijks, uitgever, Thieme Meulenhoff
Trefwoorden: 
tablets, personal device, learning analytics, gamification, social
Samenvatting: 

Leer mee met 7000 leerlingen op 56 pilot‐scholen die dagelijks met een tablet of laptop in plaats van met boeken naar school gaan. De uitdaging ligt in de vraag: hoe verbinden we het digitaal uitleveren van studieboeken aan de ontwikkeling van nieuwe leerfunctionaliteiten in domeinen als social/samenwerking, gamification, intelligentie, interactie en augmented reality?

Certificering

Auteur(s): 
Bernd Taselaar, CEO, exameninstituut EXIN
Trefwoorden: 
de mens centraal, alleen kennis is niet genoeg - ook skills en attitude, competenties van de IT-professional zichtbaar maken
Samenvatting: 

Exameninstituut EXIN ziet voor de toekomst een toenemende vraag naar certificering van ITcompetenties. Dat gaat verder dan alleen over aantoonbare kennis, het gaat ook over vaardigheden en houding. Men wil duidelijk kunnen meten of de IT‐professional daadwerkelijk kan wat hij zegt dat hij kan. Binnen IT‐projecten weet men dat de kans op succes het grootst is als er gecertificeerde IT‐professionals bij betrokken zijn. Het meetbaar maken èn erkennen van competenties gaat in de toekomst een grote rol spelen. Bernd Taselaar ging hierop in tijdens NIOC2013.

IT-professional

Auteur(s): 
John May, Learning Strategy Consultant, CapGemini Academy
Trefwoorden: 
IT-vakmanschap, Open Group, certificering, e-CF, European competence framework, HBO-I
Samenvatting: 

Het huidige IT‐onderwijs leidt studenten op tot een startkwalificatie. Wanneer deze student gaat participeren op de arbeidsmarkt is hij vaak niet gespecialiseerd. Het eisenpakket voor het huidige onderwijs is vastgelegd in het HBO‐I‐raamwerk waarvan alle hbo‐ICT‐opleidingen zijn afgeleid. In het IT‐bedrijfsleven worden andere raamwerken met andere eisen gebruikt zoals: European e‐Competence Framework, Skills Framework for the Information Age en de Open Group IT Specialist Certification.

App-ontwikkeling

Auteur(s): 
Harry Brink, opleidingsmanager ICT, Graafschapcollege
Mike van der Leest, docent Applicatie-ontwikkeling, Graafschapcollege
Trefwoorden: 
app-development, applicatieontwikkeling
Samenvatting: 

De vraag naar applicatieontwikkelaars groeit. Ook de belangstelling voor deze opleiding neemt toe en de ontwikkelingen gaan snel. Hoe spelen we hierop in met onze opleiding Applicatieontwikkeling? Welke talen bieden we aan? Wat doen we aan app‐development? Naast korte presentaties en best practices stond deze ochtend vooral in het teken van het uitwisselen van kennis en ervaringen.

E-Skills-certificaat

Auteur(s): 
Sebastian Bristoll, projectleider Kenniscentrum ECABO
Trefwoorden: 
digitale vaardigheden, digitale agenda, E-skills, E-userskills
Samenvatting: 

Gemiddeld 8% van de werktijd gaat verloren aan ICT‐problemen. Dit komt door te weinig ICT-vaardigheden van werknemers. ECABO ontwikkelt een E‐User‐Skills‐certificaat om digitale vaardigheden bij de (beginnende) beroepsbeoefenaar te borgen.

Pagina's

Subscribe to RSS - NIOC 2013 Arnhem