Associate Degree

Auteur(s): 
Desiree Frissen, projectleider, Kenniscentrum ECABO
Samenvatting: 

Uit arbeidsmarktonderzoek (2012) bleek dat er een kwalitatieve én kwantitatieve behoefte bestond in de arbeidsmarkt naar systeembeheerders en applicatieontwikkelaars op Associate Degree (AD‐)niveau. Daarop gaf CA‐ICT ECABO de opdracht om in samenwerking met het bedrijfsleven en particuliere & reguliere opleiders twee nieuwe opleidingen te ontwikkelen: Systeembeheer en Applicatieontwikkeling. Deze twee opleidingen zullen vanaf 2014 landelijk verspreid worden aangeboden door hbo‐instellingen en particuliere opleiders.

Trefwoorden: 
ICT-opleiding, Associate Degree ICT, samenwerking bedrijfsleven mbo/hbo

Doelgroep: