NIOC 2013 Arnhem

'Steve Jobs-school

Auteur(s): 
Luc de Vries, mede-initiatiefnemer en bestuurslid Stichting Onderwijs voor een nieuwe tijd
Trefwoorden: 
digitaliseren van content, iedere leerling een eigen iPad, personaliseren van leren en ontwikkelen, meervoudige intelligentie benutten, meervoudige talentontwikkeling bevorderen
Samenvatting: 

Heeft u wel eens bedacht wat er verandert in het onderwijs als ieder kind een stuk techniek in handen heeft dat is ingericht om hem of haar te helpen leren? En bovendien teruggeeft wat er geleerd is? Onderwijs voor een nieuwe tijd (o4nt.nl) neemt de mogelijkheden van nieuwe technologie als uitgangspunt en vertaalt deze naar nieuwe kansen voor leren en ontwikkelen voor kinderen.

X8-ICT-erfgoed

Auteur(s): 
Erik Brens, bestuurslid, Stichting Electrologica
Trefwoorden: 
geschiedenis, ICT-historie, X8, ICT-technologie, Nederlands ICT-erfgoed
Samenvatting: 

De stichting Electrologica heeft als doel het behoud van de (Nederlandse) computer‐ en informatietechnologische historie. Daarom verwerft en beheert de stichting historisch unieke objecten (elektrologika‐erfgoed) die een beeld schetsen van de dynamische ontwikkeling van de computertechnologie. De X8 is een mainframe uit de 50’er jaren. Deze machine is twee meter hoog en heeft in volledig geïnstalleerde versie een vloeroppervlak van twintig vierkante meter. De stichting is er in geslaagd de centrale eenheden en een drumgeheugen te behoeden voor de schroot.

Trends & Future

Auteur(s): 
Eduard Beck, Sector Manager Education, Microsoft
Samenvatting: 

Eduard Beck wilde de deelnemers tijdens het NIOC met andere ogen laten kijken naar de wereld. In plaats van moeilijkheden, wil hij hen stimuleren om kansen te zien. ‘Probeer u te verplaatsen, kijk met nieuwe ogen!’ Hij schetst een denkraam over hoe je kunt kijken naar technologie en hoe je kansen kunt zien voor het onderwijs.

Global Services Trends: Past, Present, Future

Auteur(s): 
Kees Donker, Kees51 bv / voormalig Executive Innovation & Technology, IBM Benelux
Trefwoorden: 
van HW/SW naar services, big data, social media, van "invention" naar "innovation"
Samenvatting: 

De ontwikkeling van de IT‐industrie heeft zich tot midden jaren '90 van de vorige eeuw vooral gericht op hardware en software; services vielen in die periode onder de noemer 'onderhoud'. Tijdens deze presentatie ging Kees Donker in op welke services er vanaf die tijd ontstonden en wat de gevolgen waren voor de diverse ondernemingen in de sector en de daarbij veranderende onderwijsmarkt. Daarnaast stond hij stil bij de versnelling van ontwikkelingen in de branche vanaf dat moment.

Meeting the Future op NIOC2013 - Deelnemers maakten samen de toekomst

Auteur(s): 
Deny Smeets, voorzitter Organisatie NIOC2013, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Samenvatting: 

Tabel 1 geeft een globaal overzicht van de aantallen studenten, scholieren en leerlingen die een ict-opleiding of media‐opleiding volgen. De opleidingen in het wetenschappelijk onderwijs en hoger beroepsonderwijs duren nominaal 4 jaar, evenals de middelbare beroepsopleidingen (niveau 4, met recht op hbo‐doorstroom).

Meeting the Future op NIOC2013 - Maak samen de toekomst

Auteur(s): 
Kees Boele, voorzitter College van Bestuur, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Samenvatting: 

Bijna 25 jaar is het Nationaal Informatica Onderwijs Congres (NIOC) een toekomstwijzer voor het ICT‐onderwijs en de laatste jaren ook steeds meer voor het onderwijs in multimediale digitale communicatie. Bijdragen op de NIOC‐conferenties bleken al snel speerpunten van de ontwikkelingen en trendsettend voor het ICT/mediaonderwijs. De tweejaarlijkse frequentie en de dynamiek van het ICT‐onderwijs bestendigen en bevestigen die functie. NIOC2013 continueert deze trendwijzerrol en versterkt die door verbreding in onderwijssectoren, verdieping in onderzoek en verbinding met het beroepenveld.

NIOC 2013: het beste NIOC ooit!

Auteur(s): 
Hans Frederik, voorzitter, stichting NIOC
Samenvatting: 

Het NIOC 2013 heeft bewezen dat het ict/informaticaonderwijs een volwassen kennisgebied is. Naast het altijd prominente hbo‐onderwijs waren er ook grote delegaties vanuit het mbo, het vo, het wo en zelfs van particuliere opleiders. Het is een informaticacongres voor docenten, maar we zien ons graag geconfronteerd met de vragen uit het bedrijfsleven en de bijdragen uit de beroepsverenigingen. Ook onze internationale partner CSERC droeg met prominente sprekers haar steentje bij.

Digitale vaardigheid

Auteur(s): 
drs. Roy Osinga, directeur, ECDL
Trefwoorden: 
digitale revolutie, digitale vaardigheden, norm, cesuur, zelfoverschatting, leven lang leren
Samenvatting: 

Veel leraren, werknemers en leerlingen denken dat ze voldoende gekwalificeerd zijn. Een zelfoverschatting? Onbewust onbekwaam? Geeft onderwijs de juiste vaardigheden mee? Omarmt u de ware potentie van de digitale revolutie? We kunnen anders met elkaar communiceren en leren, los van tijd, plaats en hiërarchie. Er is een digitale revolutie gaande waarvan niemand weet waar het eindigt.

ICT en overheid

Auteur(s): 
Davied van Berlo, programmamaker, Ambtenaar 2.0
Trefwoorden: 
overheid, netwerken, netwerksamenleving, co-creatie
Samenvatting: 

De netwerksamenleving. Iedereen heeft het erover, maar wat betekent het? Welke gevolgen heeft de vernetwerking van de samenleving voor de overheid? De publieke zaak wordt steeds meer een co‐creatie tussen overheid en samenleving, maar hoe gaat die samenwerking eruitzien en kan de overheid daar überhaupt nog wel in sturen? In zijn presentatie ‘Wij, de overheid’ ging Davied van Berlo in op de overheid in de netwerksamenleving.

ICT-beroepspraktijk

Auteur(s): 
Arjan van Dijk RI CMC, manager Informatisering, Ymere / ambassadeur NGI/VRI
Trefwoorden: 
e-competence-framework(e-CF), competenties, EVC's, LevenLangLeren, professionalisering
Samenvatting: 

Gezien het toenemende belang van informatie‐ en communicatietechnologie (ICT) in samenhang met de wereldeconomie en het enorme potentieel van deze sector in termen van het scheppen van banen, is er behoefte aan een gemeenschappelijk framework dat het voor ICT‐professionals mogelijk maakt hun capaciteiten te beschrijven en verder te ontwikkelen. Daarnaast moet het bedrijven en werkgevers mogelijk maken vast te stellen welke personen die capaciteiten bezitten waar zij behoefte aan hebben.

Pagina's

Subscribe to RSS - NIOC 2013 Arnhem