NIOC 2013 Arnhem

Lectoraat en afstuderen

Auteur(s): 
drs. Peter Schulz, docent-onderzoeker, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Trefwoorden: 
afstudeeropdrachten, onderzoek, lectoraten
Samenvatting: 

Jaarlijks studeren in de opleidingen van de Informatica Communicatie Academie (ICA) driehonderd studenten af bij bedrijven en instellingen. De studenten bewijzen dat ze als startend professional kunnen functioneren. Bedrijven en instellingen stellen de bijdragen van studenten op prijs en geven afgestudeerden aanstellingen in de organisatie. De HAN slaat digitale versies van het afstudeerwerk op in het archief. Dit was tot schooljaar 2010‐2011 de gangbare werkwijze binnen de Informatica Communicatie Academie.

ICT-serviceketen

Auteur(s): 
Adri Cornelissen, consultant, Fontys Hogeschool ICT
Trefwoorden: 
keten, processen, optimaliseren, bestaande methodieken, ASL, BiSL, ITIL, model, toepassing onderwijs
Samenvatting: 

ICT‐serviceorganisaties hebben processen ingericht. Het drievoudig model van beheer onderkent dit en onderscheidt drie soorten processen: voor functioneel beheer, applicatiebeheer en exploitatie. De snelle aanpassing van producten vereist ook een snelle aanpassing van de ICT om dat product als deel van de informatievoorziening (IV) te leveren. Dat aanpassen kost tijd. Aan de hand van het artikel en het ontwikkelde verbindingsmodel werd tijdens deze presentatie duidelijk hoe de keten van processen geoptimaliseerd kan worden.

Visual Architect

Auteur(s): 
Emile ter Horst, hoofddocent / onderzoeker, lectoraat Networked Applications, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Paul Wokke, Nederlands Architectuur Forum (NAF)
Feike Dragt, Heijmans
Trefwoorden: 
digitale architectuur, ICT-curriculum, beroepspraktijk, afstudeeronderzoek
Samenvatting: 

Tijdens NIOC2013 zijn twee opeenvolgende presentaties gehouden over de meerwaarde die onderwijs in digitale architectuur kan opleveren voor het bedrijfsleven én het ICT‐onderwijs. Er werden aanbevelingen gedaan hoe die samenwerking op het gebied van Informatiemanagement en Enterprise Architectuur een structureel karakter kan krijgen. De track werd begeleid door Emile ter Horst. De presentaties werden verzorgd door Paul Wokke (Visualisatie van Enterprise Architectuur) en Feike Dragt (Architectuurprincipes en ‐richtlijnen).

ICT-professional

Auteur(s): 
Prof. lec. dr. Hans Mulder, voorzitter College van Bestuur, Hogeschool NOVI / voorzitter, Stichting Platform ICT-Hogescholen (SPIH)
Trefwoorden: 
examinering, kernvakken, ecosysteem van voltijd- en deeltijdopleiding, (inter)nationaal examineren, certificeren en registreren en samenwerking publiek- en privaat onderwijs, e-CF, AMBI, landelijke ICT-examens
Samenvatting: 

“Het ontbreekt de ICT‐wereld al jaren aan een nationaal platform voor leerplanontwikkeling voor het niet‐bekostigde ICT‐onderwijs en dus ook een onafhankelijk exameninstituut waar studenten van hogescholen examens kunnen afleggen. Die situatie komt overeen met het door de overheid bekostigd ICT‐onderwijs. De Stichting Platform ICT‐hogescholen, waar zeven private hogescholen deel van uitmaken, maakt daaraan een eind door examenspecificaties te formuleren voor ICT‐kernvakken, die door een nog te kiezen onafhankelijk exameninstituut worden omgezet in (inter)nationale ICTexamens”.

Virtual Classroom

Auteur(s): 
Jorg Visch MSc, docent-onderzoeker, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Trefwoorden: 
NOH-Informatica, didactiek, virtual classes, illuminate, docent
Samenvatting: 

In deze bijdrage beschreven Jorg Visch, Debbie Tarenskeen, Jan‐Hugo Wijbenga en René Bakker wat het is om les te geven in een virtual class. Vragen kwamen aan bod, zoals: welke vaardigheden een docent moet beheersen en welke succes‐ en faalfactoren zijn van belang? De presentatie werd geïllustreerd door enkele videofragmenten met virtual classes van de Netwerk Open Hogeschool Informatica (NOH‐Informatica).

Game Development en Simulatie in het HBO

Auteur(s): 
Marcel Verheij, docent, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Trefwoorden: 
serious games, simulaties, game development, didactiek
Samenvatting: 

In de Informaticapropedeuse krijgen studenten bedrijfskundige principes en modellen aangereikt om toe te passen op een casus. Uit evaluaties blijkt dat studenten dit lastig en minder uitdagend vinden, omdat het gebaseerd is op veel abstracte theorie. Dit is het uitgangspunt geweest om een simulatie te ontwikkelen voor een specifiek bedrijfskundig model, de BCG/GE‐matrix.

Excellente studenten

Auteur(s): 
drs. Gerard Wagenaar, docent, Avans Hogeschool
Trefwoorden: 
excellentie, ICT-opleiding, leerlijn, extra curriculair, project
Samenvatting: 

In het meerjarenbeleidsplan 2011‐2014 van Avans Hogeschool zijn focusgebieden geïdentificeerd, waaronder ‘Eigentijds onderwijs in een up‐to‐date omgeving’. Een focusgroep beoordeelt en initieert nieuwe initiatieven op basis van een experiment‐ of projectbeschrijving. De Academie voor ICT & Business (AIB), met de opleidingen Business IT & Management (BIM) en Informatica (I), voert een dergelijk initiatief uit.

21e-eeuwse HBO-I-profielen

Auteur(s): 
Miranda Valkenburg, onderwijsmanager, Hogeschool Rotterdam / vicevoorzitter HBO-I Platform
Trefwoorden: 
ICT, media, HBO-I-profiel, domein, curriculum
Samenvatting: 

De ontwikkelingen binnen de ICT‐/mediasector gaan onvermoeibaar door, zo ook binnen de opleidingswereld van ICT en media. Om de kwaliteit van de opleidingen te waarborgen is in 2004 en in 2009 een profielbeschrijving opgesteld waarin de competenties van een afgestudeerde Bachelor of ICT zijn geformuleerd. Het HBO‐I platform werkt momenteel aan een vernieuwde versie van de domeinbeschrijvingen. Deze beschrijvingen zijn aangepast aan de recente ontwikkelingen; de gebruikersinteractie wordt er verder in uitgediept.

Multi-core CPU/GPU

Auteur(s): 
Jaap van de Loosdrecht, coördinator NHL Centre of Expertise in Computer Vision, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden
Trefwoorden: 
parallelization of sequential code, multi-core CPU/GPU, OpenMP, OpenCL
Samenvatting: 

From 2004 onwards the clock frequency of CPU’s has not increased significantly. The only way to get more performance is to go for parallel programming, which is not an easy way. This presentation was a result of a research master project at LIT in Ireland.

ICT-projectonderwijs

Auteur(s): 
Peter Schuszler, hoofddocent, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Trefwoorden: 
curriculum, HBO-I-competenties, beroepstaken, projectonderwijs
Samenvatting: 

De Informatica Communicatie Academie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen biedt na de propedeuse, ICT‐/mediaonderwijs aan in de vorm van een serie semesters. Uit een palet van 15 semesters maken studenten binnen kaders per opleiding zelf een selectie. Elk semester is opgebouwd uit twee of drie courses, gevolgd door een project van negen weken. In een semester staat een beroepstaak centraal.

Pagina's

Subscribe to RSS - NIOC 2013 Arnhem