Digitale vaardigheid

Auteur(s): 
drs. Roy Osinga, directeur, ECDL
Samenvatting: 

Veel leraren, werknemers en leerlingen denken dat ze voldoende gekwalificeerd zijn. Een zelfoverschatting? Onbewust onbekwaam? Geeft onderwijs de juiste vaardigheden mee? Omarmt u de ware potentie van de digitale revolutie? We kunnen anders met elkaar communiceren en leren, los van tijd, plaats en hiërarchie. Er is een digitale revolutie gaande waarvan niemand weet waar het eindigt. Roy Osinga, directeur van ECDL, bekend van het Europees Computer‐Rijbewijs, gaf vanuit een mix van toekomstvisie, expertise uit de toetspraktijk en internationale ervaring, een kijk op het bouwen aan digitale vaardigheden in de 21e eeuw en een leven lang leren.

Trefwoorden: 
digitale revolutie, digitale vaardigheden, norm, cesuur, zelfoverschatting, leven lang leren

Doelgroep: