NIOC 2013 Arnhem

Kwaliteit afstuderen

Auteur(s): 
prof. dr. Piet Ribbers, hoogleraar Bestuurlijke Informatiekunde, Universiteit Tilburg
Trefwoorden: 
afstudeeronderzoek, afstudeerverslag, kwaliteitseisen, accreditatie
Samenvatting: 

De subtitel van de presentatie is een regelmatig terugkerende vraag van hbo‐afgestudeerden die een masteropleiding volgen aan de universiteit en daarvoor een afstudeerrapport schrijven. Verschillende onderzoek types in hbo‐afstudeerrapporten van ICT‐bachelors passeerden tijdens deze presentatie de revue, daarnaast werd ingegaan op onderzoek vaardigheden die van deze specifieke studenten verwacht mogen worden.

Robotica 2020

Auteur(s): 
Stefano Stramigioli, hoogleraar, Universiteit Twente
Trefwoorden: 
robotics, robotica, future, social challenges
Samenvatting: 

Stramigioli nam het publiek mee op een reis door de robotica. Wat is robotica nu eigenlijk? Robotica is ICT met gevoelens en de mogelijkheid om te bewegen. De hoogleraar gaf een kort historisch overzicht en voorspelde later in zijn presentatie een sterke groei van, met name, de service‐robotica. Vervolgens ging hij in op enkele toepassingen gericht op de oplossing van sociale uitdagingen.

Informaticadisciplines

Auteur(s): 
prof. dr. Lex Bijlsma, decaan, faculteit Informatica, Open Universiteit Nederland
Trefwoorden: 
informaticaopleidingen, beroepenveld, curricula
Samenvatting: 

Het vakgebied dat vanaf 1981 in academische opleidingen informatica behandeld werd, is sindsdien uiteengevallen in een aantal afzonderlijke opleidingstrajecten. Dat heeft twee oorzaken:
1. De differentiatie in het beroepenveld. Werkgevers zoeken niet meer eenvoudig een ICT’er zonder dit nader te specificeren. Weliswaar is het niet nodig daarin zo ver te gaan als het Ngi, dat in zijn inventarisatie van ICT‐beroepen vele tientallen functies identificeerde, maar een aantal hoofdstromen valt toch duidelijk te onderscheiden.

Apps in curricula

Auteur(s): 
ir. Sylvia Stuurman, universitair docent Softwaretechnologie / coördinator, Faculteit Informatica, Open Universiteit Nederland
Trefwoorden: 
apps, web-apps, programmeeronderwijs
Samenvatting: 

Voor studenten is het aantrekkelijk om apps te leren bouwen: het is leuk om iets te maken dat je op je eigen mobiele telefoon kunt draaien, en het opent de mogelijkheid om te proberen apps te bouwen voor een groot publiek. Een voorbeeld of een opdracht waarin met apps wordt gewerkt binnen een vak, werkt dus stimulerend voor studenten. Binnen de afdeling Softwaretechnologie van de faculteit Informatica van de Open Universiteit hebben we daarom onderzocht of en hoe we apps en web‐apps zouden kunnen gebruiken in ons curriculum. Niet als ondersteuning, maar als onderwerp voor studenten.

Open Educational Resources

Auteur(s): 
ir. Sylvia Stuurman, universitair docent Softwaretechnologie / coördinator, Faculteit Informatica, Open Universiteit Nederland
Trefwoorden: 
Open Educational Resources, programmeertalen, Scala, professional development
Samenvatting: 

Bij de Open Universiteit is een manier gevonden waarbij, met weinig extra inspanning, gratis cursussen geproduceerd kunnen worden. Een gratis cursus (programmeertaal Scala) is gecreëerd als onderdeel van een vorm van continuous professional development, waarbij een groep docenten zich in een nieuw onderwerp verdiepen. In dit artikel laat Sylvia Stuurman zien hoe dat werkt, met als voorbeeld een op deze wijze tot stand gekomen cursus over de nieuwe programmeertaal Scala. Daarbij geeft ze een overzicht van de ‘lessons learned’.

Digitale geletterdheid

Auteur(s): 
Jan Karel Lenstra, Centrum Wiskunde & Informatica, Amsterdam
Trefwoorden: 
computational thinking, digitale geletterdheid, voortgezet onderwijs
Samenvatting: 

De KNAW heeft een advies uitgebracht aan de ministers van OCW en EZ getiteld: ‘Digitale geletterdheid in het voortgezet onderwijs: vaardigheden en attitudes voor de 21e eeuw’. De huidige informaticavakken op havo en vwo schieten tekort qua inhoud, kwaliteit en positie en bereiden de leerlingen niet voor op de informatiemaatschappij. Het advies pleit voor een algehele herziening van het onderhavige gedeelte van het voortgezet onderwijs. In deze presentatie gaf professor Jan Karel Lenstra een samenvatting van het advies, aansluitend kon gereageerd worden.

Arduino Netwerk

Auteur(s): 
Els van Tol-Homan, docent informatica, College Hageveld
Trefwoorden: 
Arduino, wireless, remote sensing, realisatie
Samenvatting: 

Aansluitend op de presentatie over ‘wireless remote sensing’‐technieken met behulp van de Arduino werd een workshop gegeven over de Arduino. Tijdens deze bijeenkomst konden de deelnemers zelf een remote network opbouwen en ervaren of de mogelijkheden ook door hen kunnen worden toegepast in hun ICT‐onderwijs.

Wireless Sensing

Auteur(s): 
Els van Tol-Homan, docent informatica, College Hageveld
Trefwoorden: 
Arduino, wireless remote sensing
Samenvatting: 

Het masteronderzoek van Els van Tol‐Homan vormde de basis van deze presentatie en draagt de titel: How to Generalize Wireless Remote Sensing Networking for Use‐Case Independency. Sinds de opkomst van Arduino is het eenvoudig om eigen elektronica te ontwikkelen. U kunt bijvoorbeeld met een draadloze verbinding (Wifi of Zbee) een draadloos netwerk ontwerpen.

VO in the Cloud

Auteur(s): 
Claudio Versaci, eigenaar, 2bitcat
Trefwoorden: 
cloud computing, samenwerken, Bring Your Own Device (BYOD), ICT als middel om je leven te verrijken
Samenvatting: 

2bitcat is nieuw advies‐ en opleidingsbureau dat zich speciaal richt op informatica en ICT binnen het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, mbo en hbo. Zij geloven dat informatica en ICT de oplossingen zijn voor leuker, beter onderwijs en een efficiëntere organisatie. De presentatie gaf twee sprekende voorbeelden hoe 2bitcat cloud computing toepast:
‐ Middels implementatie in het vak LI (Lifestyle Informatics)
‐ Cloud computing gebruikt door docenten in het primair en voortgezet onderwijs

BYOD & Uitgeverij

Auteur(s): 
Jan van Miert, uitgever voortgezet onderwijs, Uitgeverij Malmberg
Trefwoorden: 
BYOD, leerresultaat, onderwijsleerproces, leerlijnen, content
Samenvatting: 

BYOD is een aantrekkelijke oplossing voor één van de bottlenecks van digitalisering van het onderwijs, namelijk de beschikbaarheid van een (persoonlijk) device voor elke leerling. Maar ben je er dan als school? Iedereen die zich bezighoudt met digitalisering van het onderwijs weet dat dit niet het geval is. Educatieve uitgeverijen hebben jarenlange ervaring in het ontwikkelen van digitale leermiddelen. Die leermiddelen worden vooral in combinatie met leerboeken gebruikt.

Pagina's

Subscribe to RSS - NIOC 2013 Arnhem