NIOC 2013 Arnhem

BYOD & Education

Auteur(s): 
Christina Preston, Professor of Educational Innovation, MirandaNet Fellowship, University of Bedfordshire
Trefwoorden: 
BYOD, contentontwikkeling, practice based research
Samenvatting: 

Bring Your Own Device (BYOD) is a contentious new strategy to develop the use of digital technologies in schools because there is a fear that children from well‐off homes may gain even more advantage over children whose families are struggling to provide conditions for successful learning.

Flipped Classroom

Auteur(s): 
Niek van Diepen, hoofddocent, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Robert Holwerda, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Lars Tijsma, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Trefwoorden: 
didactiek, video-instructie, Flipped Classroom, praktijkervaring, mening van studenten, ervaring van docenten, onderwijskundige principes
Samenvatting: 

Wat is precies een flipped classroom? In dit artikel leest u meer over de ervaringen van studenten en docenten, en relateren we deze ervaring met vuistregels voor goed undergraduate onderwijs van Chickering en inzichten in blended learning zoals verwoord bij de Community of Inquiry. We gaan in op vuistregels voor de productie van videoclips voor de flipped classroom en de effecten op de lessen. De lesvoorbereiding is gericht op sterk interactieve lessen met feedback op ingeleverd werk.

Data Vault & BI

Auteur(s): 
Dineke Romeijn-de Jager, docent-onderzoeker, Informatica Communicatie Academie, lectoraat Model-based Information Systems, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Trefwoorden: 
Data Vault, data warehousing, Business Intelligence, gegevensmodellering, datawarehouse-architectuur
Samenvatting: 

In het bedrijfsleven neemt de belangstelling voor Business Intelligence en data warehousing nog steeds toe. Jarenlang domineerden binnen data warehousing grofweg twee benaderingen en mengvormen hiervan. De afgelopen jaren is daar een andere benadering bijgekomen, de Data Vault. Data Vault staat voor zowel een visie op datawarehouse‐architectuur als op het gegevensmodel voor dat data warehouse. Deze benadering is in Nederland binnen korte tijd zeer populair geworden. Bij de HAN is deze benadering opgenomen in het curriculum van de minor Business Intelligence.

Trainable Vision Systems

Auteur(s): 
Klaas Dijkstra, onderzoeker, Kenniscentrum Computer Vision, NHL Hogeschool
Trefwoorden: 
end-user software engineering, kunstmatige intelligentie, genetische algoritmes, geometrische patroonherkenning
Samenvatting: 

With increasing microbial resistance, quickly determining antibiotic resistance is important. For automating this task, detailed knowledge about a task is known primarily by the lab technician (domain expert). In this research an automatic optimization system which can be trained by an end‐user is used (figure 1). Collecting an accurate ground‐truth is challenging in trainable systems. Surprise‐explain‐reward is used as a design methodology for the ground‐truth collection software. Optimized results using the ground‐truth collected by end‐users show excellent performance.

Kennispartners Internet of Things

Auteur(s): 
drs. Geert de Haan, docent-onderzoeker, Instituut voor Communicatie, Media en Informatietechnologie, Hogeschool Rotterdam
Trefwoorden: 
Internet of Things, samenwerkingsverband, kennisnetwerk, hbo-team sensornetwerken, ubiquitous computing, pervasive design, ambient intelligence, user experience, regionale samenwerking, onderzoek, open data, sensoren, sociale media, ontwerpmethoden
Samenvatting: 

We presenteren een samenwerkingsverband tussen de Hogeschool Rotterdam (HR), de Haagse
Hogeschool (HHS) en de Hogeschool Leiden (HSL) op het gebied van het Internet of Things (IoT).

ICT-praktijkonderzoek

Auteur(s): 
René Bakker, lector Networked Applications, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Samenvatting: 

De presentatie stelde belangrijke en fundamentele vragen en beoogde richting te geven aan de antwoorden daarop:
‐ Wat is ICT‐praktijkonderzoek en wat is de betekenis van dat ICT‐onderzoek voor Nederland?
‐ Wie doet dat onderzoek, waar doen we dat en in welk domein?
‐ Wat is er specifiek en bijzonder aan praktijkgericht onderzoek in lectoraten
‐ Welke rol spelen de resultaten van ICT‐onderzoek voor het nationale bedrijfsleven?
‐ Hoe faciliteert ICT‐onderzoek de innovatie van bedrijven en branches?

SPIH

Auteur(s): 
Paul Aertsen, Stichting Platform ICT-Hogescholen (SPIH)
Trefwoorden: 
ICT-professional, e-CF, curriculum, competenties
Samenvatting: 

Bij het opleiden van ICT‐professionals is het onontkoombaar om aan te sluiten bij internationale standaarden als The European e‐Competence Framework (e‐CF). Dit heeft gevolgen voor de inrichting van het curriculum. De kernexamens bieden een zeer goede basis, maar dekken – bewust – slechts de helft van het curriculum.

Ms IS-ontwikkeling

Auteur(s): 
Misja Nabben, docent-onderzoeker, lectoraat Model-based Information Systems, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Trefwoorden: 
systeemontwikkeling, praktijkcontext, generatieve software tools
Samenvatting: 

Voor het Final Project binnen de masteropleiding Information System Development is een informatiesysteem voor Individueel Onderwijs gemigreerd van Windows naar Web platform. Gedurende dit project is intensief gebruik gemaakt van concepten als code generatie, model – model transformatie en webapplicatie‐generatie. In de presentatie werden de belangrijkste aspecten van het project getoond, het proces én het gerealiseerde product. Daarbij speelde de concrete context van de praktijk een belangrijke rol. Het nieuwe systeem is recent geïmplementeerd in de organisatie.

IS-ontwikkelingstools

Auteur(s): 
ir. Eddy Luursema, hoofddocent, lectoraat Model-based Information Systems, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Trefwoorden: 
informatiemodellering, databaseontwerp, modeltransformaties, tooldemonstratie FCO-Imagine
Samenvatting: 

Ontwikkeling van informatiesystemen vindt het fundament in de specificatie van de informatiebehoeften. Informatieanalyse en informatiemodellering leiden tot eenduidig vastgestelde feiten, relaties en regels, die in de vorm van interactieve formulieren op beeldschermen de functionele applicatie realiseren. Dit ontwikkelingsproces kan inmiddels volledig geautomatiseerd ondersteund door softwaregereedschappen doorlopen worden.

Duurzaam & Virtueel

Auteur(s): 
dr. Pascal Ravesteijn, onderzoeker, Hogeschool Utrecht
Trefwoorden: 
groene ICT, virtuele werelden, attitude, duurzaamheid, bewustwording, onderwijscompetenties
Samenvatting: 

Het primaire doel van dit project dat in deze presentatie uiteengezet werd, is het ontwikkelen van onderwijs voor eerstejaarsstudenten ICT in een virtuele wereld. Hierbij ligt de nadruk op het verwerven van vaardigheden over duurzaamheid en een daarbij passende attitude. De virtuele wereld, waarin opdrachten over duurzaamheid moeten worden uitgevoerd, is ontwikkeld en getest door derde‐ en vierdejaarsstudenten van de minor ‘Virtual & Social Networks’ van de Hogeschool Utrecht.

Pagina's

Subscribe to RSS - NIOC 2013 Arnhem