Meeting the Future op NIOC2013 - Deelnemers maakten samen de toekomst

Auteur(s): 
Deny Smeets, voorzitter Organisatie NIOC2013, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Samenvatting: 

Tabel 1 geeft een globaal overzicht van de aantallen studenten, scholieren en leerlingen die een ict-opleiding of media‐opleiding volgen. De opleidingen in het wetenschappelijk onderwijs en hoger beroepsonderwijs duren nominaal 4 jaar, evenals de middelbare beroepsopleidingen (niveau 4, met recht op hbo‐doorstroom). In het voortgezet onderwijs zijn in de jaren 90 van de vorige eeuw twee ict‐vakken ingevoerd: een verplicht basisvak Informatiekunde in de onderbouw (80 klokuren in de jaren 1, 2 en/of 3) en een keuzevak Informatica voor de laatste twee jaren van de opleiding (280 havo tot 360 vwo klokuren). In het primair onderwijs wordt formeel geen ict/media‐vak gegeven. De verwerving van ict/media‐vaardigheden, veelal ingevuld als computergebruik, is inmiddels wel op enigerlei wijze ingericht in het basisonderwijs.

Doelgroep: