ICT-beroepspraktijk

Auteur(s): 
Arjan van Dijk RI CMC, manager Informatisering, Ymere / ambassadeur NGI/VRI
Samenvatting: 

Gezien het toenemende belang van informatie‐ en communicatietechnologie (ICT) in samenhang met de wereldeconomie en het enorme potentieel van deze sector in termen van het scheppen van banen, is er behoefte aan een gemeenschappelijk framework dat het voor ICT‐professionals mogelijk maakt hun capaciteiten te beschrijven en verder te ontwikkelen. Daarnaast moet het bedrijven en werkgevers mogelijk maken vast te stellen welke personen die capaciteiten bezitten waar zij behoefte aan hebben.

Trefwoorden: 
e-competence-framework(e-CF), competenties, EVC's, LevenLangLeren, professionalisering

Doelgroep: