NIOC 2004 Groningen

Bioinformatica: competentiegericht onderwijs en toetsing

Auteur(s): 
Prof.dr. Jaap Heringa, Centre for Integrative Bioinformatics Vrije University (IBIVU), Vrije Universiteit, Amsterdam
Samenvatting: 

De laatste jaren is in Nederland toenemend geïnvesteerd in onderzoek en onderwijs in de Bioinformatica. Dit is in belangrijke mate het gevolg van ontwikkelingen in het genomics- en biomedisch onderzoek, waarbij Bioinformatica steeds meer een centrale plaats inneemt. Bioinformatica is een zeer breed en multi-disciplinair vak, waar informatici, statistici, biologen en medici zeer nauw moeten samenwerken. Algoritme ontwikkeling (machine learning) en high-throughput data mining (grootschalige analyses van genomics datasets) is een essentiele component van het bioinformatica onderzoek.

Java en BlueJ: een gelukkige combinatie?

Auteur(s): 
drs. Gertjan Laan, docent Informatica, Hogeschool van Amsterdam
Samenvatting: 

De traditionele aanpak bij het leren van Java heeft, net als vroeger bij het leren van Pascal, de simpele taalelementen als uitgangspunt. Deze aanpak start meestal met de primitieve typen int en double, toekenningsopdrachten, operatoren, selecties en herhalingen, om dan via methoden geleidelijk over te gaan op klassen en objecten.

Doorstroom MBO (ROC-Leiden) en HBO (Hogeschool Leiden)

Auteur(s): 
S. Presser, ROC Leiden
W. Breuer, ROC Leiden
Samenvatting: 

Huidige doorstroom van MBO naar HBO. Toekomstige doorstroom van MBO naar HBO (in Leiden). Daarbij wordt niet de nadruk gelegd op het vergaren van zoveel mogelijk kennis maar op een gezonde werkhouding
De presentatie behelst de ervaring die we hebben met de doorstroom van het MBO naar het HBO. Bovendien schetsen wij ook een beeld over de toekomstige doorstroomtrajecten.

LOFAR, een software of hardware radio telescoop?

Auteur(s): 
Andre Gunst, Astron
Samenvatting: 

LOFAR wordt vaak omschreven als een software radio telescoop en kenmerkt zich onder anderen door z'n flexibiliteit en herconfigureerbaarheid. Deze presentatie geeft een overzicht van de benodigde flexibiliteit in LOFAR welke wordt gerealiseerd middels software, maar zeker ook hardware. De focus in deze presentatie ligt op de hardware.

Waarom weten onze afgestudeerden niet wat er aan wetenschappelijk onderzoek gedaan wordt op zijn/haar vakgebied

Auteur(s): 
Jan Broenink, onderzoeker, Universiteit Twente
Wim Hendriksen, PROGRESS Public Outreach Officer, STW
Samenvatting: 

Jan en Wim vliegen elkaar in de haren:
. Jan vertelt als wetenschapper dat er heel veel resultaten van onderzoek op de plank klaar liggen om door docenten te laten uitdragen.
. Wim vertelt als HBO lector en als PROGRESS Public Outreach Officer dat hij die resultaten niet kan vinden en dat de universiteiten er een rotzooitje van maken en dat de studenten van tegenwoordig dat wetenschappelijke gedoe helemaal niet aankunnen.

De (on)mogelijkheden van samenwerking tussen Universiteit en Hogeschool

Auteur(s): 
Paul Klint, opleidingsdirecteur informatica, Universiteit van Amsterdam
Marjan Freriks, directeur instituut voor informatica en electrotechniek, Hogeschool van Amsterdam
Mark van den Brand, lector softwarekwaliteit, Hogeschool van Amsterdam
Samenvatting: 

Het afgelopen jaar zijn in een samenwerking tussen UvA, HvA en VU een tweetal éénjarige, beroepsgerichte, mastersopleidingen gestart: Software Engineering en Systeem- en Netwerkbeheer. Voor beide opleidingen was grote belangstelling van vooral HBO bachelors. Na de succesvolle afronding van de eerste lichting studenten willen wij reflecteren over de samenwerking tussen HBO en universiteit bij het aanbieden van onderwijs op masterniveau.
Naast een tweetal korte presentaties willen wij een discussie organiseren aan de hand van een aantal door ons geformuleerde stellingen:

Het Ontwerp van Educationele Games

Auteur(s): 
Mark Overmars, Hoogleraar Informatica, Universiteit Utrecht
Samenvatting: 

Computer games zijn zeer populair bij jongeren. Binnen het onderwijs wordt echter nog vrijwel geen gebruik gemaakt van computer games. Er zijn wel een aantal educationele spelen beschikbaar maar deze zijn over het algemeen van matig niveau, zowel vanuit educationeel als vanuit game design oogpunt. Toch zijn er goede mogelijkheden voor het gebruik van educationele games, mits onderwijskundigen en game ontwerpers op de juiste wijze samenwerken.

Interesse wekken bij scholieren voor de studie Informatica: Een Informaticales op het VWO door het Informatica Promoteam Rijksuniversiteit Groningen

Auteur(s): 
Martijn Wieling, lid van het Informatica Promoteam Rijksuniversiteit Groningen, student op de universiteit en voorlichter aan het VWO
Laurens van der Starre, lid van het Informatica Promoteam Rijksuniversiteit Groningen, student op de universiteit en voorlichter aan het VWO
Maarten Everts, lid van het Informatica Promoteam Rijksuniversiteit Groningen, student op de universiteit en voorlichter aan het VWO
Timo Laman, lid van het Informatica Promoteam Rijksuniversiteit Groningen, student op de universiteit en voorlichter aan het VWO
Sylvia Trommer, lid van het Informatica Promoteam Rijksuniversiteit Groningen, student op de universiteit en voorlichter aan het VWO
Samenvatting: 

Gezien de lage populariteit van de bètarichtingen op de universiteit heeft het Informatica Promoteam RuG een aantal activiteiten ontwikkeld die ervoor moeten zorgen dat VWO leerlingen meer geïnteresseerd raken in (de studie) Informatica. Daarom verzorgen wij in 5 of 6 VWO (in een Wiskunde of Informatica lesuur):
- een interactieve les over een onderwerp binnen de Informatica (duur: 1 lesuur)
- een voorlichting over de studie Informatica met aansluitend een leuk praktisch gedeelte (duur: 2 lesuren)
Tijdens het NIOC zullen we beide types de revue laten passeren.

De CodeCup, een eigenzinnige programmeerwedstrijd

Auteur(s): 
Willem van der Vegt, lerarenopleider wiskunde en informatica, Christelijke Hogeschool Windesheim in Zwolle
Samenvatting: 

De jaarlijkse CodeCup-programmeerwedstrijd (www.codecup.nl) is een nevenactiviteit van de Nederlandse Informatica Olympiade (NIO). NIO is een wedstrijd voor leerlingen uit het VO. Deelnemers van de CodeCup, tevens een opgave voor de eerste ronde van de NIO, schrijven een programma dat in staat is om een spel te spelen, dit jaar het spel Lamistra (latent ministratego).

Technisch Tekenen: de 3e dimensie als doorlopende leerlijn

Auteur(s): 
Paul Hörchner, Hörchner & Hammersma, Pijnacker
Samenvatting: 

Technisch tekenen, een van de competenties van een goede techneut, wordt op alle niveau’s als vak gegeven. Tegenwoordig vrijwel overal op een Computer Aided Design systeem (CAD). In het bedrijfsleven is echter steeds meer vraag naar technici die overweg kunnen met een 3D CAD systeem.
Door op het Voorgezet Onderwijs al te beginnen met 3D modelleren kunnen leerlingen op het MBO snelle en vakkundige tekenaars worden. Hetzelfde geldt voor de doorstroming naar het HBO en het WO, waar 3D CAD meer wordt gebruikt voor de ondersteuning van andere vakken en projecten.

Pagina's

Subscribe to RSS - NIOC 2004 Groningen