NIOC 2004 Groningen

Ondernemend onderwijs

Auteur(s): 
Hans Appel, Chief Technology Officer, Sun Vision Council Member, Sun Microsystems Nederland
Samenvatting: 

niet beschikbaar

Gegevens in beeld

Auteur(s): 
prof. dr. ir. J.J. van Wijk, full professor Visualization, Dept. of Mathematics and Computer Science, Technische Universiteit Eindhoven
Samenvatting: 

niet beschikbaar

Doelstellingen van NIOC

Auteur(s): 
Hans Frederik, voorzitter NIOC
Samenvatting: 

niet beschikbaar

Eerstegraads lerarenopleiding informatica

Auteur(s): 
Bert Zwaneveld, Open Universiteit Nederland
Betsy van Dijk, Universiteit Twente
Samenvatting: 

CODI, bedoeld om met de invoering van informatica als keuzevak in de bovenbouw van havo en vwo voor bevoegde eerstegraads docenten te zorgen, is aan het eind van zijn looptijd. Het is nu dus het moment om tot een reguliere eerstegraads lerarenopleiding informatica komen.

Betekenisvol leren van informatievaardigheden: enkele ontwerprichtlijnen voor instructie

Auteur(s): 
Iwan Wopereis, OTEC/OUNL
Maarten van Veen, OUNL/RdMC
Trefwoorden: 
Informatievaardigheden, voortgezet onderwijs, instructie, docenten, professionalisering
Samenvatting: 

Leerlingen krijgen meer en meer te maken met activerende didactische werkvormen waarbij zelfstandig of in kleine groepen aan opdrachten wordt gewerkt. Dit vraagt het vermogen om een informatiebehoefte te onderkennen, in vragen te vertalen, informatie op te sporen, te beoordelen, te verwerken en er over te kunnen communiceren: Informatievaardigheden. De Onderwijsraad constateert in het rapport WWW.WEB-LEREN.NL (2003) dat de instructie die gericht is op de verwerving van deze vaardigheden in het huidige onderwijs vaak tekort schiet.

Hoe emoticon ben jij? Op weg naar genderinclusief informaticaonderwijs

Auteur(s): 
Henny van der Lei, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Gertje Joukes, VHTO
Trefwoorden: 
‘de’ student kan een man zijn maar ook een vrouw, brede en integrale aanpak, ketenbenadering, rolmodellen, maatschappelijke context van informatica, oriëntatie op het beroepenveld
Samenvatting: 

Het lage aantal meisjes dat kiest voor een ict-opleiding, is al jaren zorgelijk. De talloze initiatieven en activiteiten om de instroom van vrouwen in ict-opleidingen en -beroepen te vergroten hebben nog niet het gewenste resultaat opgeleverd. Henny van der Lei en Gertje Joukes pleiten voor een brede, integrale aanpak, zoals bij de Informatica Communicatie Academie in Arnhem.

Computer Vision Lab NHL

Auteur(s): 
Jaap van de Loosdrecht, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden
Trefwoorden: 
Computer Vision, curriculum ontwikkeling, kennistransfer bedrijfsleven
Samenvatting: 

Het Computer Vision Lab Van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden is in 1994 gestart en is inmiddels uitgegroeid tot een goed uitgerust laboratorium met een grote verscheidenheid aan camera’s, lenzen, belichtingsapparatuur, framegrabbers en beeldverwerkingsoftware. Het Computer Vision Lab heeft sinds zijn start bij bedrijven meer dan vijfentwintig projecten op het gebied van Computer Vision met succes uitgevoerd. Verder is er een onderwijsmodule ontwikkeld op het gebied van Computer Vision die zowel aan reguliere studenten als aan cursisten uit het bedrijfsleven wordt aangeboden.

De Bachelor of ICT, een competentiegerichte profielbeschrijving

Auteur(s): 
René Tönissen, Hogeschool van Amsterdam, instituut voor Informatica
Trefwoorden: 
Competentieprofiel, domeincompetenties, bachelor of ICT, bachelor, bama, ICT, HBO, HBO-I
Samenvatting: 

Het HBO-I heeft in nauwe samenspraak met het bedrijfsleven in de volle breedte van de ICT-branche een nieuw competentiegericht profiel voor de bachelor of ICT samengesteld. Dit document zal, na formele goedkeuring door de HBO-raad, de officiële beschrijving zijn van de domeincompetenties voor de bachelor of ICT. Het is een innovatief document geworden, met een beperkt aantal generieke competenties, die geïllustreerd worden door beschrijvingen van concrete beroepssituaties waarin de nét afgestudeerde bachelor of ICT terecht kan komen.

PRO::ICT: voor meer meisjes en vrouwen in de ICT

Auteur(s): 
Eliane Smits, VHTO
Gertje Joukes, VHTO
Samenvatting: 

Uit diverse Europese onderzoeken blijkt dat het aantal meisjes/vrouwen dat in ICT-opleidingen en beroepen instroomt laag is. Natuurlijk ligt deze problematiek niet in elk Europees land op hetzelfde gebied. In Nederland is een lage instroom van meisjes in ICT-opleidingen te zien in de gehele onderwijskolom (vmbo, hbo, wo). Daarentegen stromen in Groot Brittannië meer meisjes in bij ICT-opleidingen, maar hebben zij na succesvolle afronding problemen om de ICT-arbeidsmarkt te betreden.

Pagina's

Subscribe to RSS - NIOC 2004 Groningen