NIOC 2004 Groningen

De feilbare assessor - Over assessment van competenties

Auteur(s): 
Dr. Wouter Schoonman, Lector Saxion Hogescholen
Trefwoorden: 
Assessment, competenties, assessor, betrouwbaarheid
Samenvatting: 

Bij assessment van competenties is de assessor de zwakste schakel. In een klein experiment tijdens NIOC 2004 werd dit opnieuw duidelijk. Wat te doen aan de feilbaarheid van de menselijke beoordelaar?

Ervaringen met een minor eBusiness in het HBO

Auteur(s): 
Henk Plessius, Hogeschool van Utrecht
Pascal Ravesteyn, Hogeschool van Utrecht
Trefwoorden: 
hoger onderwijs, minor, eBusiness, minor-raamwerk
Samenvatting: 

Met de komst van de Bachelor/Master structuur in het hoger onderwijs worden veel curricula herzien. Een nieuw fenomeen daarbij is de invoering van minor-programma´s in het HBO (het WO kende deze structuur al langer). Aan de Hogeschool van Utrecht heeft in het najaar van 2003 een pilot plaatsgevonden van zo´n minor met als thema eBusiness. Deze minor was opgebouwd uit verplichte modulen, keuzemodulen en een (forse) praktijkopdracht voor een bedrijf.

CAIO: contextafhankelijk ict-onderwijs

Auteur(s): 
Henk Plessius, Hogeschool van Utrecht
Frans Vodegel, Hogeschool van Utrecht
Sander Muizelaar, Hogeschool van Utrecht
Samenvatting: 

Dit artikel gaat in op het project CAIO: contextafhankelijk ict-onderwijs en is eerder verschenen in OnderwijsInnovatie nr. 3/2004, p. 33/36-37. Het project CAIO is een van de pijlers van het sectorprogramma informatica onderwijs in Nederland.

Denkniveaus bij algoritmen

Auteur(s): 
Jacob Perrenet, TU/e Informatica
Jan Friso Groote, TU/e Informatica
Eric Kaasenbrood, TU/e Informatica
Trefwoorden: 
algoritmen, abstractie, curriculum, didactisch onderzoek
Samenvatting: 

Onderzoek naar informaticaonderwijs staat nog in de kinderschoenen. Het kan voortbouwen op de traditie bij het wiskundeonderwijs. Ons onderzoek, uitgevoerd bij de Bacheloropleiding aan de Technische Universiteit Eindhoven, vindt zijn inspiratie in theorieën over wiskundige denkniveaus. Vier abstractieniveaus werden verondersteld in het denken over algoritmen. Een vragenlijst werd geconstrueerd om bij verschillende groepen studenten het beantwoordingsniveau te meten. De resultaten toonden de aanwezigheid van niveauverschillen.

Nooit meer met de rug naar de klas? Analyse van onderwijsprocessen in een adaptieve virtuele leeromgeving

Auteur(s): 
Frans Mofers, Open Universiteit Nederland, faculteit Informatica
Harrie Passier, Open Universiteit Nederland, faculteit Informatica
Trefwoorden: 
audit, feedback, elektronische leeromgeving, kwaliteitszorg
Samenvatting: 

De kwaliteitszorg rond onderwijsprocessen in elektronische leeromgevingen staat nog in zijn kinderschoenen. Bestaande benaderingen om de participatie van studenten in het onderwijs te beoordelen, resultaten te evalueren en de effectiviteit en efficiëntie te beoordelen, voldoen in dit soort omgevingen vaak niet. Nieuwe benaderingen moeten hiervoor ontwikkeld worden.
In dit artikel worden de resultaten beschreven van een onderzoek naar het toepassen van audit principes in een elektronische leeromgeving.

Grafische ondersteuning bij programmeeronderwijs

Auteur(s): 
Jan Kuper, Universiteit Twente
Samenvatting: 

Deze bijdrage beschrijft de ervaringen met een softwarepakket waarmee grafische ondersteuning wordt geboden bij het programmeeronderwijs. De software richt zich op het weergeven van grafische datastructuren (bomen, grafen), maar de positieve ervaringen ermee hebben geleid tot het ontwikkelen van grafische ondersteuning bij andere thema’s, zoals wiskundige grafieken, natuurkundige simulatie, computational geometry.

ICT-onderwijs in een internationale omgeving

Auteur(s): 
Ludo Kockelkorn, directeur/senior consultant, Expertisecentrum ICT, Hogeschool Zuyd
Samenvatting: 

Globalisering is een van de trends die van grote invloed zijn op de ICT-sector in de ruime zin van het woord. Maar is weinig bekend welke effecten dit zal hebben op het hoger ICTonderwijs en hoe docenten hierop kunnen inspelen. Ludo Kockelkorn probeert een denkrichting te formuleren en houdt een pleidooi voor meer aandacht voor internationale aspecten binnen het ICT-onderwijs. Tijdens het NIOC te Groningen hoopt hij een samen met andere congresgangers de gedachten aan te scherpen.

Athena, a large scale programming lab support tool

Auteur(s): 
Anton Jansen, Ph.D. student, University of Groningen, The Netherlands
Trefwoorden: 
Programming labs, automated testing
Samenvatting: 

Providing a programming lab to a large group of students requires a lot of effort. Often in these cases additional staffing is required to provide students with enough feedback on their work. However, due to resource constraints this is not always possible. This paper presents Athena, a lab support tool that reduces the effort required for programming labs and provides students with adequate and timely feedback. Athena reduces the need for additional staffing and provides students with a better learning experience.

Functioneel Programmeren met Helium

Auteur(s): 
Bastiaan Heeren, Instituut voor Informatica en Informatiekunde, Universiteit Utrecht
Daan Leijen, Instituut voor Informatica en Informatiekunde, Universiteit Utrecht
Trefwoorden: 
puur functioneel programmeren, gebruiksvriendelijke foutmeldingen
Samenvatting: 

Moderne functionele talen zijn mathematisch precies, notationeel elegant, en sterk getypeerd. Deze talen zijn daarom bij uitstek geschikt voor het onderwijzen van programmeerconcepten en algoritmiek. Helium is een onderzoeksproject waarbij een krachtig typesysteem gecombineerd wordt met precieze en gebruiksvriendelijke foutmeldingen.

Peer Assessment: laat studenten elkaar beoordelen

Auteur(s): 
Frits Feldbrugge, ICA - Informatica Communicatie Academie, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Trefwoorden: 
Peer Assessment, assessment, beoordeling, projectonderwijs, probleemgestuurd onderwijs, competentiegericht onderwijs, IRIS
Samenvatting: 

Bij ICA en de Faculteit Techniek van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen is er inmiddels enkele jaren ervaring met groepsgewijze beoordeling van studenten door elkaar (peer assessment). Deze wijze van beoordelen wordt mede mogelijk gemaakt en ondersteund door het programma IRIS, dat bij ICA is ontwikkeld. Dit programma, dat ondersteuning biedt bij het invullen en de verwerking van de assessment-gegevens, is reeds gedemonstreerd tijdens NIOC 1999 in Enschede.

Pagina's

Subscribe to RSS - NIOC 2004 Groningen