Java: De programmeertaal voor het informatica-onderwijs

Auteur(s): 
J.W.M. Stroet, Instituut ICT, Hogeschool Enschede
Samenvatting: 

In de vorm van een lezing wil ik aandacht besteden aan:
. Java als programmeertaal om platformonafhankelijke software te schrijven
. Java als internet programmeertaal
. De essenties van de OO programmeertaal Java a.d.h.v. een aantal voorbeelden:
1. classes en objecten
2. inheritance en interfaces
3. threads
4. exceptions
5. applets vs. applicatie
. Waarom is Java geschikt als taal in het initiële programmeeronderwijs: een pure OO programmeertaal, zonder pointerproblematiek.
. Waarom is Java geschikt als DE Programmeertaal in het informatica-onderwijs: Alle aspecten van de informatica, of het nu gaat om GUl's, concurrent programmeren, client/server modellen, datacommunicatie etc. kunnen o.a. door de bijgeleverde class bibliotheek op een eenvoudige wijze in Java programmatuur geïllustreerd worden.
. Er wordt kort ingegaan op de verschillen en overeenkomsten met andere programmeertalen zoals C++.

Doelgroep: