Interactieve studieomgevingen gaan draadloze toekomst tegemoet

Auteur(s): 
E.W. Sprenger, Commercieel directeur, No Wires Needed BV
Samenvatting: 

Onderwerpen
- Company Profile No Wires Needed BV (NWN)
- Wat zijn draadloze netwerken en waar worden deze toegepast.
- Toepassingen binnen onderwijs: ICT Enschede
Company Profile No Wires Needed b.v.
Het bedrijf No Wires Needed b.v. is ontstaan vanuit een tweetal kenniscentra, de Universiteit Twente en de Hogeschool van Amsterdam. No Wires Needed b.v. heeft als pionier op het gebied van draadloze netwerken sinds 1992 aan de bakermat gestaan van de ontwikkeling van de ontwikkeling hiervan. Op dit moment draagt NWN bij tot het tot stand komen van een wereldwijde standaard op het gebied van draadloze local area netwerken ( Wlan's ).
In de lezing zal duidelijk worden wat draadloze netwerken zijn, mogelijke voordelen worden geschetst en welke toepassingen binnen het onderwijsgebied momenteel worden gerealiseerd.
De visie van No Wires Needed b.v. op een interactieve studieomgeving in relatie met het draadloze netwerk wordt door middel van een praktijkvoorbeeld duidelijk gemaakt.
Toepassingen binnen het onderwijs
Momenteel is er een trend binnen het onderwijs te herkennen die een verschuiving van klassikaal naar individueel gericht onderwijs laat zien. Deze ontwikkeling wordt met name mogelijk gemaakt vanwege de mogelijkheden die moderne IT - middelen bieden. Tevens wordt door het ontstaan van moderne en snelle informatienetwerken (Internet) de informatiebehoefte van studenten steeds omvangrijker en veeleisender.
Om als onderwijsinstelling op deze behoefte in te kunnen spelen is het noodzakelijk om in uiteenlopende situaties de student de mogelijkheid te bieden contact te onderhouden met het netwerk van de onderwijsinstelling. Moderne draadloze netwerken zijn vanwege hun plaatsongebondenheid, flexibele, betrouwbare en open karakter een uitstekend antwoord op deze vraag. Draadloze netwerken maken het de student mogelijk om vanuit iedere willekeurige situatie (klaslokaal, kantine, gang etc.) gebruik te maken van het netwerk van de onderwijsinstelling. Vanwege het open karakter van het draadloos netwerk is het koppelen aan het basis netwerk van de onderwijsinstelling mogelijk zonder noemenswaardige aanpassingen.
Naast de toenemende informatiebehoefte van de student wordt vanwege de concentratie van onderwijsinstellingen het steeds problematischer de individuele leerling op een juist tijdstip te volgen of te informeren. Voor deze problematiek biedt het draadloos netwerk een aanvulling. Distributie van lesschema 's, algemene informatie of het opvragen van studieresultaten door studiebegeleiders kan in de praktijk eenvoudiger m.b.v. dit netwerk worden uitgevoerd. Door het real-time karakter van het netwerk is iedere gebruiker op de hoogte van de actuele situatie.

Doelgroep: