Action Learning; een nieuwe onderwijsvorm?

Auteur(s): 
drs.ing. J. van der Velden, Hoofd externe projecten, Faculteit Economie & Management, Rijkshogeschool IJsselland
Samenvatting: 

Aansluiting van HBO's met bedrijfsleven van steeds groter belang.
Het bedrijfsleven investeert relatief veel geld in reguliere deeltijdopleidingen en heeft niet direct zicht op de verworven kennis en ervaring van zijn medewerkers.
Conclusie: Er is een vraag naar korte gespecialiseerde opleidingen, gericht op directe toepasbaarheid in de praktijk.
Doelstelling: Zelfstandige studenten af te leveren, die gewend zijn aan projectmatig werken en die gespecialiseerd zijn in beheer & exploitatie en grote affiniteit hebben met de praktijk.
Kenmerk van Action Learning is dat de concrete problematiek waar werknemers nu en in de komende jaren mee te maken hebben het uitgangspunt van het lesprogramma is. Bezig zijn met actuele problemen in de organisaties waar de studenten werkzaam zijn, staat centraal en de theorie wordt daaraan gekoppeld.
Action Learning principes zijn:
- op de praktijk/werk gericht leren
- niet alleen verwerven van kennis
- werken aan projecten in bedrijven
- leren van en met elkaar
- docent is adviseur/helper
Kort HBO BI Beheer & Exploitatie: opzet modules
3 fasen: Operationeel! Tactisch! Strategisch
Per fase een hoofdthema, bestaande uit een aantal clusters.
In elke fase moeten drie onderdelen doorlopen worden namelijk:
1. Visie, stand van zaken
2. Instrumenten, hulpmiddelen, werkwijze
3. Integratie visie en instrumenten samenvoegen en toepassen in praktijk.
Toetsingsactiviteiten:
- individueel: vragen per onderdeel beantwoorden
- subsetactiviteiten: in kleine groepen bespreken studenten voortgang en stellen vragen op voor set bijeenkomst
- setactiviteit: docent geeft begeleiding aan groepen, behandelt zo nodig stof aan de hand van gestelde vragen.
Dit resulteert in een aantal toetsingsproducten zoals: toets, opdrachten (ALP), presentaties, logboek.
Elke fase wordt afgesloten met een Action Learing Project. In de derde en laatste fase wordt een afstudeerwerkstuk geschreven waaraan een implementatie plan verbonden is.

Doelgroep: