HBO

Designing an Android App Development Course using 4C/ID

Auteur(s): 
Marco Marcellis, Hogeschool van Amsterdam
Samenvatting: 

Op de hogeschool van Amsterdam is een vak ontwikkeld om Android apps te leren bouwen. Hierbij is gekozen voor het 4C/ID model. Het vak heeft al diverse keren gedraaid in de voltijd en deeltijd en we krijgen veel positieve reacties van de studenten. Het idee is om de leeromgeving iteratief en incrementeel steeds meer aan te laten sluiten bij de principes van 4CID-model.

Curricula bijhouden in een Curriculumdatabase

Auteur(s): 
Michael Franssen, Fontys Hogescholen
Samenvatting: 

Veel HBO opleidingen leggen hun eindtermen van hun curricula vast op basis van het HBO-i raamwerk. Vervolgens wordt verantwoording over dit eindniveau afgelegd door de bijbehorende prestatie-indicatoren te koppelen aan de vakken. Als het aantal afstudeerrichtingen toeneemt wordt dit al gauw complex, temeer omdat ook alle documenten die hierop betrekking hebben consequent moeten worden bijgewerkt bij curriculumwijzigingen.

Professional skills en de HBO-I domeinbeschrijving 2018

Auteur(s): 
Hanriette Ruigt, Haagse Hogeschool
Dan Greve, Hogeschool Utrecht
Samenvatting: 

In de HBO-I-domeinbeschrijving 2018 wordt aandacht besteed aan de professional skills. Deze zijn onlosmakelijk verbonden met de ICT-beroepstaken. Hoe is de beschrijving tot stand gekomen? Wat wordt er beschreven? Op welke wijze kan de beschrijving gebruikt worden? De bijeenkomst begint met een toelichting op het thema. Daarna willen we in discussie-vorm inventariseren hoe skillsdocenten en onderwijsontwikkelaars de nieuwe beschrijving van de professional skills denken te gaan gebruiken.

Getting more students 'Test Infected'

Auteur(s): 
Niels Doorn, NHL Stenden Hogeschool
Samenvatting: 

Improving education on unit testing leads to a quick win in bridging part of the gap between the software industry and the skill set of graduates. Not only does unit testing improve the functional quality of software, it often leads to better quality code and a better understanding of the problem a programmer tries to solve.

Ontofylogenetische tertiaire retentie: machine learning in het HBO

Auteur(s): 
Johan Blok, Hanzehogeschool Groningen
Marion Dam, Hanzehogeschool Groningen
Samenvatting: 

Mensen hebben altijd de omgeving gebruikt om hun problemen inzichtelijk te maken. Zo wordt in de Meno van Plato het zand gebruikt om de stelling van Pythagoras letterlijk inzichtelijk te maken: pas wanneer iemand de vierkanten en driehoeken in het zand voor zich ziet, is hij in staat om de gevolgtrekking te maken dat de som van het kwadraat van beide driehoekszijden gelijk is aan het kwadraat van de hypothenusa.

Op weg met de onderzoeksleerlijn

Auteur(s): 
Peter Schuszler, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Koen van Turnhout, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Christian Köppe, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Samenvatting: 

Bij de Informatica Communicatie Academie (ICA) van de Hogeschool van Arnhem Nijmegen (HAN) zijn we vanaf 2013 bezig om de onderzoeksleerlijn in te voeren in ons ICT- en CMD-onderwijs. Na vier jaar vonden we het tijd voor een eerste evaluatie. Deze evaluatie is uitgevoerd onder docenten (gesprekken) en studenten (enquête). In de laatste fase hebben we de resultaten gecombineerd en hieruit adviezen geformuleerd voor de docententeams waarmee zij verder aan de slag kunnen. De evaluatie ​geeft een goed beeld van waar we nu staan en op welke punten verbeteringen mogelijk zijn.

Waar komen onze afgestudeerden terecht? Een analyse

Auteur(s): 
Jan Dirk Schagen, Haagse Hogeschool
Peter van de Wijden, Hogeschool van Amsterdam
Samenvatting: 

De ervaringen van het traceren van onze afgestudeerden willen we delen in de vorm van een handreiking en tool waarmee men het Alumni-beleid kan ondersteunen.

Blockchain en het onderwijs

Auteur(s): 
Timothy Sealy, Saxion Hogescholen
Samenvatting: 

In 2017 steeg de verwachting van blockchain technologie, net als de bitcoin koers, naar ongekende hoogte. Voorstanders geloven dat de technologie de manier waarop we interacteren met machines, organisaties en elkaar fundamenteel zal veranderen. Een verzekering afsluiten wordt niks anders dan een ‘smart contract’. En de zelfrijdende auto die jou naar je bestemming brengt heeft een eigen wallet waar je de ritprijs naar mag overmaken. Tegenstanders wijzen – terecht – op de problemen van de technologie die de schaalbaarheid ervan erom beperken.

HBO-I Domeinbeschrijving Bachelor of ICT 2018

Auteur(s): 
Frens Vonken, Fontys Hogescholen
Samenvatting: 

Hoe ontwikkelen HBO bachelor programma's in het ICT domein zich vakinhoudelijk, welke rol spelen professional skills daarbij en hoe verhouden ze zich tot AD en Professional Master programma's?
In de zomer van 2018 brengt het HBO-I de nieuwe geactualiseerde versie van haar Domeinbeschrijving Bachelor of ICT uit. Daarin wordt antwoord gegeven op bovenstaande vragen.

Meer studentes in techniek? Netwerk Dresscode!

Auteur(s): 
Anne Bartilla, Hogeschool Rotterdam
Dieuwertje Schuur, Hogeschool Rotterdam
Samenvatting: 

Dresscode is het netwerk voor vrouwelijke studenten van de opleidingen Informatica, Technische Informatica en Creative Media&Game Technologie aan de Hogeschool Rotterdam. Doel van het netwerk is om het percentage vrouwelijke studenten dat instroomt en de studie afmaakt aanzienlijk te verhogen.

Pagina's

Subscribe to RSS - HBO