Robots als basis voor een innovatieve, concrete manier van leren in het Primair Onderwijs

Auteur(s): 
J. de Wilde, I & I
J. Korten, I & I
Samenvatting: 

Het volgen van leerlingen in het primair onderwijs wordt steeds belangrijker. Leerlingen worden met behulp van leerlingvolgsystemen in de gaten gehouden. Scorelijsten met plusjes, minnetjes, cijfertjes en kleuren, gestandaardiseerde toetsen, de PO docent komt er in om. Of de docent en de leerling in het PO er gelukkiger en beter van worden, lijkt er weinig toe te doen. Een samenwerkingsproject tussen twee HO instellingen heeft de basis gelegd voor een nieuwe manier van leren en meten welke zich richting augmented learning begeeft. Opgeleverde producten zijn bijvoorbeeld twee treintjes welke gekoppeld zijn aan een rekenprogramma. Spelelementen zorgen hierbij voor extra intrinsieke leermotivatie en het leerproces is als neveneffect meetbaar geworden.
Deze nuttige en leuke verrijking van het onderwijs is interessant voor docenten in het PO, VO en HO. Voor HO is vooral de ervaring met de samenwerking tussen technische en PABO studenten interessant, voor andere onderwijssectoren zijn met name de mogelijkheden van concreet leren met hardware relevant.

Doelgroep: